Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2017/2019

Zarząd Koła:
Prezes:Jerzy Kulczycki
Tel.: (613) 270-5134
E-mail: [email protected]
I Wice-prezes:Edward Poznański
Tel.: (613) 591-0951
II Wice-prezes:Józef Semrau
Tel.: (613) 741-5465
Wice-prezes ds. gospodarczych:Jan Fronc
Tel.: (613) 228-0225
Sekretarz Koła:Zastępca:
M. Sikorska-Walker
Tel.: (613) 824-0245
E-mail: [email protected]
L. Pękalski
Skarbnik Koła:
Zastępca:
W. Karpiński
D. Berus
Poczet sztandarowy - Dowódca:Józef Semrau
Biblioteka:B. Bereś
Kwartalnik SPK:A. Wilk
G. Pachulski
Webmaster:D. Berus
Członkowie Zarządu:M. Baraniak
M. Błaszczyk
B. Fronc
R. Górny
A. Hanusiewicz
P. Nawrot
E. Pohl
Cz. Wieczorek
K. Zwierzchowska
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:
S. Kielar
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:
Członkowie:

P. Nawrot
E. Konopacka
W. Ramik
R. Bojarski
Kapelan Koła:ksiądz Tomasz Krzesik

Obecny Zarząd
Zarząd 2015 - 2017
Zarząd 2013 - 2015
Zarząd 2011 - 2013
Zarząd 2009 - 2011
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony