Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 1999/2001

Zarząd Koła:
Prezes:Piotr Nawrot
Wice-prezesi:B. Chorzepa
J.A. Dobrowolski
Z. Pierścianowski
A. Ruta
Sekretarz Koła:
Zastępca:
J. Kulczycki
G. Daszczyński
Sekretarz Protokolarny:
Zastępca:
B. Grzebień
J. Szymanowski
Skarbnik:
Zastępca:
E. Poznański
A. Bardach
Członkowie Zarządu:H. Celińska
B. Fronc
L. Gałko
A.M. Garlicki
S. Kielar
S. Kuryłowicz
S.S. Kuryłowicz
T. Linde
D. Ojczyk
F. Ojczyk
S. Tarazewicz
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:S.M. Toporowski
Członkowie:T. Duncan
F. Kuca
E. Ojczyk
R. Ruta
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:B. Raczka
Członkowie:A. Fronc
W. Garlicka
Z. Kolberg
S. Zybała
Kapelan Koła:Ks. J. Błażejak, OMIZespoły Pomocnicze Koła SPK Nr 8 na Okres 1999 / 2001
Delegaci na Walny Zjazd SPK:J. Kulczycki
P. Nawrot
E. Poznański
S. Tarazewicz
Zastępca: A. Ruta
Delegaci do KPK
(Oddział Ottawa):
A. Bardach
J. Kulczycki
P. Nawrot
A. Ruta
Poczet sztandarowy
Dowódca:S. Kuryłowicz
Zastępca:B. Chorzepa
Chorąży / Asystenci:H. Celińska
B. Fronc
Z. Kolberg
T. Linde
W. Parij
J. Raczkowski
E. Szyszlo
Komitet do spraw członkowskich:B. Fronc
J. Kulczycki
E. Szyszlo
S.M. Toporowski
Komitet do akademii, obchodów i imprez dochodowych:
Przewodnicząca:S. Kuryłowicz
Członkowie:R. Bojarski
M. Baraniak
H. Celińska
G. Daszczyńska
G. Daszczyński
T. Duncan
B. Fronc
A.M. Garlicki
S. Kielar
J. Kulczycki
D. Ojczyk
Ex officio Prezes Koła
Zespół techniczny:
Kierownik:B. Chorzepa
Członkowie:J. Daszczyński
Jan Fronc
B. Grzebień
T. Linde
F. Ojczyk
Biblioteka:
Bibliotekarka:Malina Zielińska
Doradca:Maria F. Zielińska
Pogadanki i odczyty:
Kierownik:J.A. Dobrowolski
Zastępca:J. Gadomski
Telewizja:J. Rudowicz
Komisja historyczna / Kronika:J. Borowczyk-Forester
H. Brzeziński
A.M. Garlicki
Kwartalnik SPK w Kanadzie:
Korespondent:J. Szymanowski
Współpracownik:M.F. Zielińska
Rozprowadzanie kwartalnika:
Kierownik:T. Linde
Zastępca:T. Linde
Józef Fronc
Komitet odwiedzania chorych:
Przewodniczący:S.M. Toporowski
Członkowie:A. Czajkowska
W. Garlicka
S. Kuryłowicz
Sprawy weterańskie:J. Morawiecki
S. Zybała
Fundacja Koła SPK Nr 8 w Ottawie:
Prezes:Z. Pierścianowski
1-szy wice prezes:J.A. Dobrowolski
2-gi wice prezes:P. Nawrot
sekretarz:D.E. Ojczyk
skarbnik:S.M. Toporowski
członkowie:A.M. Garlicki
Z.M. Kolberg
W. Kurowski
J.M. Manka
Funkcje platne
Domy i parking, Gospodarz:K. i R. Kuźmin
Zastępca:B. Chorzepa
Szatnia, Kierownik:R. Kuźmin
Bar, Kierownik:A. Podleśny
Pomocnicy:M. Kadubiec
T. Linde
J. Raczkowski

Obecny Zarząd
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony