Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2007/2009

Zarząd Koła:
Prezes:Jerzy Kulczycki
Tel.: (613) 520-2600 ex. 4495
E-mail: [email protected]
Wice-prezesi:J.A. Dobrowolski
Z. Pierścianowski
L. Gałko
A. Ruta
Sekretarz Koła:
Zastępca:
L. Pękalski
E. Poznański
Sekretarz Protokolarny:
Zastępca:
M. Zielińska
B. Bereś
Skarbnik:
Zastępca:
L. Zielińska
W. Karpiński
Sprawy członkowskie:I. Ziemba
B. Fronc
Członkowie Zarządu:M. Baraniak
J. Fronc
W. Garlicka
A. Jabłoński
T. Konopacki
S. Kowalski
K.Kosewski
S. Kuryłowicz
S.S. Kuryłowicz
P. Nawrot
L. Raczkowska
A. Wilk
J. Zarzycki
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:S. Kielar
Członkowie:E. Ojczyk
R. Ruta
J. Semrau
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:S. Toporowski
Kapelan Koła:ksiądz Janusz Jajeśniak
Webmaster:L. Zielińska

Obecny Zarząd
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony