Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2005/2007

Zarząd Koła:
Prezes:Piotr Nawrot
Wice-prezesi:J.A. Dobrowolski
Z. Pierścianowski
L. Gałko
A. Ruta
Sekretarz Koła:
Zastępca:
J. Kulczycki
E. Poznański
Sekretarz Protokolarny:
Zastępca:
M. Zielińska
S. Kielar
Skarbnik:L. Zielińska
Członkowie Zarządu:M. Baraniak
A. Bardach
H. Brzeziński
H. Celińska
B. Fronc
W. Garlicka
T. Konopacki
S. Kuryłowicz
S.S. Kuryłowicz
D. Ojczyk
L.Pekalski
L. Raczkowska
A. Wilk
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:S.M. Toporowski
Członkowie:E. Ojczyk
R. Ruta
Cz. Miłaszewski
J. Semrau
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:S. Zybała
Kapelan Koła:Ks. J. Wądołowski, OMI (Oblat Maryi Niepokalanej)
Webmaster:L. Zielińska

Obecny Zarząd
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony