Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2001/2003

Zarząd Koła:
Prezes:Piotr Nawrot
Wice-prezesi:J.A. Dobrowolski
Z. Pierścianowski
A. Ruta
Sekretarz Koła:
Zastępca:
J. Kulczycki
G. Daszczyński
Sekretarz Protokolarny:
Zastępca:
B. Grzebień
J. Szymanowski
Skarbnik:
Zastępca:
E. Poznański
A. Bardach
Członkowie Zarządu:H. Celińska
B. Fronc
L. Gałko
A.M. Garlicki
S. Kielar
S. Kuryłowicz
S.S. Kuryłowicz
T. Linde
D. Ojczyk
F. Ojczyk
S. Tarazewicz
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:S.M. Toporowski
Członkowie:T. Duncan
F. Kuca
E. Ojczyk
R. Ruta
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:B. Raczka
Członkowie:A. Fronc
W. Garlicka
Z. Kolberg
S. Zybała
Kapelan Koła:Ks. J. Błażejak, OMI

Obecny Zarząd
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony