Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2009/2011

Zarząd Koła:
Prezes:Jerzy Kulczycki
Tel.: (613) 520-2600 ex. 4495
E-mail: [email protected]
Wice-prezesi:J.A. Dobrowolski
Z. Pierścianowski
Wice-prezes ds. gospodarczych:
Dom Polski SPK:
Domy mieszkalne:
Parking:

A. Ruta
K. Kosewski
Z. Baraniak
A. Wilk
Sekretarz Koła:
Zastępca:
L. Pękalski
E. Poznański
Skarbnik:W. Karpiński
Sprawy członkowskie:W. Karpiński
B. Fronc
Biblioteka:B. Bereś
Dotacje:J. Zarzycki
P. Nawrot
Kwartalnik SPK:K.Kosewski
Webmaster:M.Chlebowski K.Kosewski
Członkowie Zarządu:M. Baraniak
J. Fronc
W. Garlicka
A. Jabłoński
S. Kielar
T. Konopacki
S. Kuryłowicz
P. Nawrot
W. Pluskota
L. Raczkowska
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:S. Kielar
Członkowie:A. Bardach
P. Nawrot
E. Ojczyk
R. Ruta
J. Semrau
J. Zarzycki
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:A. Bardach
Kapelan Koła:ksiądz Janusz Jajeśniak, OMI

Obecny Zarząd
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony