Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2015/2017

Zarząd Koła:
Prezes:Jerzy Kulczycki
Tel.: (613) 520-2600 ex. 4495
E-mail: [email protected]
Wice-prezes:Edward Poznański
Wice-prezes ds. gospodarczych:Jan Fronc
Sekretarz Koła:
Zastępca:
L. Pękalski
M. Sikorska
Skarbnik Koła:
Zastępca:
W. Karpiński
D. Berus
Poczet sztandarowy - Dowódca:Józef Semrau
Biblioteka:B. Bereś
Dotacje:M.Sikorska
Kwartalnik SPK:A.Wilk
Webmaster:D. Berus
Członkowie Zarządu:Cz. Arciszewska
M. Baraniak
Z. Baraniak
M. Błaszczyk
B. Fronc
J. Fronc
R. Gorny
S. Kielar
P. Nawrot
Z. Pierscianowski
E. Pohl
A. Wilk
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:
S. Kielar
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:
Członkowie:

Z. Pierscianowski
W. Karpiński
E. Komsta
L. Pękalski
Kapelan Koła:ksiądz Tomasz Krzesik

Obecny Zarząd

Początek strony