Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Władze Koła SPK Nr 8 na okres 2013/2015

Zarząd Koła:
Prezes:Jerzy Kulczycki
Tel.: (613) 520-2600 ex. 4495
E-mail: [email protected]
Wice-prezesi:Pierścianowski
Kierownik ds. gospodarczych:
Dom Polski SPK:
Domy mieszkalne:
Parking:


Jan Fronc
Z. Baraniak
A. Wilk
Sekretarz Koła:
Zastępca:
L. Pękalski
E. Poznański
Poczet sztandarowy:d-ca Jozef Fronc
Skarbnik:W. Karpiński
Zastepca skarbnika:D. Berus
Biblioteka:B. Bereś
Dotacje:P. Nawrot
Kwartalnik SPK:A.Wilk
Webmaster:K.Kosewski
Członkowie Zarządu:Cz.Arciszewska
M. Baraniak
M.Błaszczyk
J. Fronc
B.Fronc
A. Garlicki
W. Garlicka
R.Gorny
A.Karpinska
S. Kielar
E.Pohl
P. Nawrot
L. Raczkowska
M.Zielinska
Komisja Rewizyjna, Przewodniczący:
S. Kielar
Członkowie:A.Ruta
P. Nawrot
E. Ojczyk
Sąd Koleżeński, Przewodniczący:A.Makomaski
E.Konopacka
W.Karpinski
L.Pekalski
Kapelan Koła:ksiądz Janusz Jajeśniak, OMI

Obecny Zarząd
Zarząd 2011 - 2013
Zarząd 2009 - 2011
Zarząd 2007 - 2009
Zarząd 2005 - 2007
Zarząd 2003 - 2005
Zarząd 2001 - 2003
Zarząd 1999 - 2001

Początek strony