Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

Dom Polski SPK

Sale do wynajęcia
379 Waverley Street, Ottawa

Zabawy, wesela, chrzciny, prywatne uroczystości, imieniny, urodziny, itp. Posiadamy 2 sale do wynajęcia - sala górna, duża, do 250 osób na odczytach i do 144 osób na zabawach tanecznych ze stolikami i sala dolna, mała, do 50 osób na stojąco i do 40 osób na siedząco. Posiadamy także 2 kuchnie, duża przy sali górnej i mała przy sali dolnej. Stoliki okrągłe, do 10 osób siedzących przy stoliku.

CENNIK:

Sala główna z kuchnią...........................$1,400.00
Sala główna bez kuchni.........................$1,200.00
Sala dolna (konferencyjna) z kuchnią.......$450.00
Sala dolna (konferencyjna) bez kuchni.....$400.00
(Ceny podlegają 50% obniżce dla członków Koła Nr 8 SPK)

email:spkottawa@rogers.com

Zdjęcia sali

Informacje: Ryszard Bojarski, tel. (613) 736-9517, Cell. (613) 883-9517

Rental Agreement (*.doc)
Rental Agreement (*.pdf)

Uprzejmie informujemy, że podczas Walnego Zebrania Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie w dniu 13 marca b.r. podjęto decyzję, jakim organizacjom polonijnym zezwalamy na korzystanie z pomieszczeń będącego wyłączną własnością Koła nr 8 Domu Polskiego SPK .

Zwolnione z opłat za wynajem na zebrania i niedochodowe spotkania organizacyjne są następujące organizacje:

1. Kongres Polonii Kanadyjskiej -Oddział Ottawa- na zebrania organizacyjne

2. Zespoł Taneczny "Polanie" jako organizacji afiliowana do SPK

3. Teatr Polski im Jadwigi Domańskiej na próby i przedstawienia niedochodowe

4. Chór Polski im I. Paderewskiego - na próby

5. Szczep Jutrzenka i Lechici ZHP na spotkania organizacyjne i ognisko

6. Rada parafialna -1 raz do roku na zabawę dochodową i 1 raz na Opłatek parafialny.

7. Klub szachowemu przy SPK

8. Klub sportowy "Białe Orły" na zebrania organizacyjne

9. Fundacja Dziedzictwa Polskiego - na zebrania

Również w dalszym ciągu będziemy udostępniać nieodpłatnie pomieszczenia Domu Polskiego SPK na przygotowanie i organizowanie 2 świąt narodowych, a mianowicie obchodów rocznicy "Konstytucji 3-go Maja", oraz 11-go listopada Dnia Niepodległości., bez względu na to jaka organizacja będzie je organizowała. Również zwolnione od opłaty są organizacje i zespoły polonijne, organizujące wspólnie z SPK spotkania, czy występy.

SPK ponosi wszelkie koszty utrzymania Domu bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony organizacji z niego korzystających. Wyjątek stanowi Klub Seniora "Ognisko" i Klub Sportowy "Białe Orły". W obecnej, obowiązującej do tej pory wersji Regulaminu wynajmowania Domu Polskiego SPK było powiedziane, że wszystkie organizacje polonijne należące do Kongresu Polonii Kanadyjskiej mają prawo do użytkowania Domu Polskiego nieodpłatnie na zebrania organizacyjne.

Dom Polski SPK


Dojazd do Domu Polskiego SPK od strony zachodniej:

  • Z autostrady 417 zjazd #120 na ulicę Kent, przejeżdżamy pod wiaduktem z autostradą 417 i skręcamy w prawo w Gladstone (piąta ulica za autostradą).
  • Jedziemy prosto aż do następnej ulicy Bank i w nią skręcamy w lewo.
  • Następnie skręcamy w prawo w drugą ulicę, którą jest Waverley Street.
  • Dom Polski SPK jest tuż na lewo (379 Waverley Street, Ottawa).

Dojazd do Domu Polskiego SPK od strony wschodniej:

  • Z autostrady 417 zjazd #119 na Metcalfe / Catherine.
  • Ze zjazdu jedziemy lewym pasem na Catherine Street.
  • Mijamy ulice Metcalfe i O'Connor i skręcamy w prawo (na północ) w trzecią ulicę, którą jest Bank Street.
  • W piątą ulicę za zakrętem po raz ostatni skręcamy w prawo w Waverley Street, Dom Polski SPK jest tuż na lewo (379 Waverley Street, Ottawa).

Parking

Zaparkować można na parkingu należącym do Domu Polskiego SPK znajdującym się po północnej stronie ulicy, jeden dom za Domem Polskim SPK.

Dom Polski SPK w Ottawie

Dom Polski SPK w Ottawie

Dom Polski SPK w Ottawie


Dom Polski SPK został zakupiony przez Stowarzyszenie w 1952 roku. Warto zaznaczyć iż został on zakupiony z własnych pieniędzy Stowarzyszenia bez pomocy żadnych władz.

Dom Polski SPK skupia w sobie większość życia kulturalnego i społecznego Polonii ottawskiej, tutaj odbywają się wszelkiego rodzaju akademie (np. z okazji świąt Konstytucji 3 Maja i Niepodległości), tutaj odbywają się również różne występy, np. kabaretów czy teatrów. Większość ottawskich organizacji polonijnych nieodpłatnie korzysta z różnych sal np. w celach zebrań zarządów, a w sali głównej odbywają się różnego rodzaju pogadanki, odczyty i próby oraz wyświetlane są filmy.

Początek strony