Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stronę główną
Zarząd SPK
Biblioteka
Dom Polski SPK
Koło Pań przy SPK
Kalendarz imprez Polonii ottawskiej
Sprawozdania z imprez SPK
Historia SPK
Odsyłacze
SPK w Kanadzie

OGNISKO - Stowarzyszenie Polskich Seniorów w OttawieOGNISKO - Stowarzyszenie Polskich Seniorów w Ottawie 1973-2023

Jubileusz 50-lecia

 

1.     Założenie Ogniska

Stowarzyszenie Polskich Seniorów Ognisko w Ottawie wyłoniono ze struktur Stowarzyszenia Polskich Kombatantów SPK, Koło nr 8 w Ottawie. Jako datę założenia przyjęto 01.01.1973 r. Powstanie Ogniska podyktowane było potrzebą niesienia pomocy zarówno kombatantom seniorom, jak również wszystkim emigrantom z komunistycznej Polski.

Członkami SPK i Ogniska było wtedy wielu weteranów II wojny, noszących najwyższe stopnie wojskowe, odznaczenia frontowe i tytuły naukowe. Czternastu z nich utrwaliło swoje drogi życiowe w pamiętnikach złożonych w Państwowej Bibliotece i Archiwum Kanady. Wśród tych publikacji znalazł się fascynujący pamiętnik porucznika Józefa Polkowskiego (1888-1981), który heroicznym wysiłkiem ocalił skarby Wawelu, przemycając je do Kanady w 1940 roku.

Po 13 grudnia 1981 r. Kombatanci z SPK, sami będąc emigrantami, sponsorowali przyjazd do Ottawy ok. 600 emigrantów z Polski. Pamiętamy dobrze tę ciemną, zimną, grudniową noc z 12 na 13 grudnia 1981 r. z wprowadzonym przez komunistyczną władzę stanem wojennym. Sponsorowanie wymagało wielkiej mobilizacji zarówno SPK, Ogniska, jak i całej ottawskiej Polonii w celu udzielenia pomocy emigrantom, szczególnie rodzinom z dziećmi.

Większość z nas - z tej ostatniej fali emigrantów z Polski, będąc już na zasłużonej emeryturze, ma bogate doświadczenia życiowe i zawodowe żyjąc w czasach pokoju. Z tych względów seniorzy są mile widziani w Ognisku, aby kontynuować jego chlubną działalność uczestnicząc w spotkaniach w każdą środę, w godzinach 11-13 w gościnnym Domu Polskim SPK przy ul. 379 Waverley Street w Ottawie.

Dom Polski SPK mieści też bibliotekę z historycznymi książkami napisanymi przez polskich historyków na emigracji, wydanymi w głównych ośrodkach powojennej Polonii w Europie i Ameryce, jak Londyn, Paryż, Chicago, Nowy York, Toronto itd. Niecenzurowane, wydane na obczyźnie publikacje przedstawiają niezakłamaną historię niemieckiej i sowieckiej okupacji i heroicznych zmagań o wolność i niepodległość.

 

2.     Opublikowana historia Ogniska

A.      Pierwszą dekadę półwiekowej historii Ogniska za lata 1972-1982, napisała wieloletnia Prezes, Pani Czesława Radecka i opublikowała ją w 1982 roku w Księdze Pamiątkowej "Domino Deo Nostro 1957-1982" wydanej w Ottawie w tymże roku z okazji 25-lecia założenia Parafii Św. Jacka Odrowąża. Księga ta uwiecznia historię różnych organizacji polonijnych skupionych wówczas przy Kościele, w tym historię Ogniska (strony: 219-225).

B.      Historię następnego piętnastolecia Ogniska za lata 1982-1996 napisała Pani Halina Sawicka i opublikowała ją w 1996 roku w Informatorze Kongresu Polonii Kanadyjskiej w dziale Organizacje i Instytucje Polonijne w Okręgu Stołecznym Kanady (strony: 31-32).

C.      W 2017 roku ówczesny Prezes Pan Marian Bidas upamiętnił przeszłość Ogniska w formie 27 filmów wideo zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Są one zapisem imprez jubileuszowych i kulturalnych społeczności ottawskiego Ogniska, a także uroczystości żałobnych. Opublikowana dotychczas historia Ogniska utrwala głównie pierwszą połowę 50-letniej jego działalności. Stanowi ona dla nas inspirację i motywację do kontynuowania chlubnej tradycji niesienia pomocy środowisku seniorów i kształtowania wzorców patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia.

 

3.     Dzień dzisiejszy Ogniska

Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 90-tych XX wieku spowolniły emigrację. Wyczerpały się też źródła pomocy finansowej rządu dla zorganizowanych grup seniorów takich jak nasze Ognisko. Dodatkowo naszą działalność ostudziły niedawne restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Jeszcze w 1996 r. Ognisko liczyło 111 członków, w 2023 r. liczy 29 osób. Jako seniorom przybywa nam trosk i problemów związanych z codziennym życiem, a co za tym idzie, rośnie potrzeba istnienia Ogniska i wzajemnej pomocy jego członków. Jesteśmy przekonani, że będąc aktywnymi seniorami jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi.

Czas naszych cotygodniowych spotkań przy kawie dzieli się na kilka części: rozmowy z nowymi przyjaciółmi, pogadanki na tematy merytoryczne, kwadranse poezji i piosenki i gimnastyka. Dyskutujemy przede wszystkim o problemach ważnych dla seniorów, związanych z jesienią życia, jak zdrowie, kultura, sztuka, podróże, porady prawne, rządowe programy pomocy seniorom, itp. Znawcy tych tematów, szczególnie seniorzy, są mile widziani w Ognisku, serdecznie zapraszamy.

Kultywujemy też Polskie tradycje, np. święcone, opłatek i wiele innych. Zamierzamy aplikować o subsydia na działalność kulturalną i artystyczną. Liczymy na pomysłowość, pasję i kreatywność naszych seniorów. Wzbogacamy formę i treść naszych spotkań, aby jak najpełniej sprostać zainteresowaniom i oczekiwaniom wszystkich członków.

Pół wieku temu nasi poprzednicy skomponowali Hymn Ogniska, który nadal jest aktualny dla nas - seniorów z powojennego wyżu demograficznego. Motto Hymnu to: Ognisko, łączy, świeci, grzeje, daje uśmiech i nadzieję.

Jest naszym wspólnym, patriotycznym obowiązkiem jako emigrantów i seniorów Polaków, aby nie pozwolić zgasnąć Ognisku.

Ludwik Lipowski,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Seniorów Ognisko w Ottawie • 35-lat Ogniska.

 • Ognisko Na Kubie 2009.
  Wczasy członków "Ogniska" na Kubie w 2009 roku.

 • Dni Matki i Ojca.
  Dni Matki i Ojca obchodzone w 2010 roku...

 • Oplatek 2010.

 • Ognisko na wyspach i wysepkach.
  Członkowie Ogniska na wycieczce po wyspach... 9-ty Wrzesień 2011 rok.

 • Barry's Bay July 28-2012.
  Wycieczka do kanadyjskich korzeni.

 • 85 Lat Bogusi.
  85-te urodziny Bogusi - Wrzesień 12, 2012 rok.

 • Hallowen October 2012.

 • Ognisko - March 2013.
  Imprezy organizowane prez Ognisko w marcu 2013 roku.

 • Czerviec i Lipiec 2013 rok.

 • Gananoque 14-08-2013.
  Wycieczka członków Ogniska na 1000 wysp (14 sierpień 2013 roku).

 • Ognisko na Bankiecie SPK.
  Członkowie Ogniska na Bankicie SPK z okazji Święta Żołnierza Polskiego.

 • Oplatek 2013.

 • Wizyty Ogniska 2015-16.
  Wizyty członków Ogniska u Ani Zgola.

 • Członkowie Pożegnani w "Ognisku"

 • Stan Kowalski.
  Członek Ogniska..

 • Wladyslaw Parij.
  Władyslaw Parij - wspaniały członek Ogniska..

 • Anna Ozimkowska 1928 - 2013.
  Członek Ogniska...

 • Pożegnanie Janeczki Szpakowskiej 16.10.2013.
  Członek Ogniska...

 • Pożegnanie Agnieszki Zoladek 23.11.2013.
  Członek Ogniska...

 • Honoratka Kurman.
  Honoratka Kurman wśród Przyjaciół.

 • Pożegnanie Honoratki 12.12.2013.
  Członek Ogniska...

 • Antoni w "Ognisku".
  Członek Ogniska...

 • Żegnamy Toniego 2014.
  Członek Ogniska...

 • Prochy - Toniego Zgoly.
  Członek Ogniska...

 • Czesio Bazela.
  Pożegnanie Czesia Bazeli.

 • Ognisko żegna Czesię Arciszewską 25.10.2015.
  Członek Ogniska...

 • Żegnamy Jerzego Dobrowolskiego 02.16.2013.
  Członek Ogniska...

 • Początek strony