Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stonę historii Pierwsza strona Poprzednia strona Koniec strony Następna strona Ostatnia strona

Reduta Ottawska

Starzejemy się...

"Koło nasze nie jest młode, a raczej starzejące się" - stwierdził na Walnym Zebraniu w dniu 2-go kwietnia 1995 r. w swym sprawozdaniu prezes, kol. Zbigniew Pierścianowski. Dokonując szczegółowej analizy członkostwa przedstawił poniższy profil demograficzny:

Jak wygląda nasze Koło, jaka jest jego charakterystyka? W Kole mamy:

  • 169-u członków zwyczajnych
  • 3-ch członków wspierających
  • Razem 172-u członków.
 KobietyMężczyźni
Weteranów1269
Rodzin, sympatyków1378
Razem25147

W jakim wieku są nasi członkowie?

WiekIlość
Do 405
41 - 6542
Ponad 65125
Razem172

"W ciągu tej kadencji zmarło 5-ciu członków Koła a przybyło 8-miu nowych; dwóch jest niepełnosprawnych, tzn. niezdolnych do brania udziału w życiu Koła. Trzech członków "zginęło", tzn. wyjechali i nie mamy ich nowych adresów i korespondencja wraca. Jeden członek zrezygnował z powodu stanu zdrowia i odległości od Ottawy. W sumie stan Koła niewiele się zmienił, ubyło 9-ciu, przybyło 8-miu."

Ten stan jest nadal aktualny - co się zmieniło, to przesunięcie z grupy 41 - 65 lat do grupy powyżej 65 lat. Nie mamy takiej analizy, ale można przyjąć, że przodują w niej weterani powyżej 75-ciu lat. Według statystyki przeciętna wieku alianckiego weterana pozostającego przy życiu, wynosi dziś 78 lat. Nasz pragmatyczny prezes, kol. Zbigniew Pierścianowski, postawił kropkę nad "i" omawiając

Pogrzeb kombatanta - członka Koła

"Smutnym tematem, ale koniecznym do poruszenia jest pogrzeb Kombatanta. W celu uniknięcia przykrości i uzgodnienia udziału Koła w pogrzebach swoich członków Zarząd, po zaciągnięciu opinii na jednym z Zebrań Informacyjnych, powziął następującą decyzję:

Koło złoży wieniec zielony z czerwono-białymi kwiatami i szarfami z odpowiednim napisem każdemu członkowi Koła. Będzie on złożony przed trumną zmarłego po wprowadzeniu jej do kościoła. Mamy stałą umowę na wykonania takiego wieńca w cenie $40.00 w Polskiej Kwieciarni "Orchid Flowers" na 250 Slater Sreet.

  1. Koło wystawi poczet sztandarowy.
  2. Trumna przykryta flagą lub kwiatami, według życzenia rodziny.
  3. Członkowie Koła uczestniczą w mundurach kombatanckich.
  4. Członkiniom Koła Pań przy Kole SPK przysługuje wystawienie pocztu sztandarowego.
  5. Ofiary złożone na cele charytatywne, obrane przez rodzinę, są indywidualnymi datkami członków według ich uznania."

Stan liczebny wszystkich Kół SPK w Kanadzie

Zarząd Główny przeprowadził, przed Walnym Zjazdem w Winnipeg'u, dość szczegółową ankietę odnośnie członkostwa Kół i całości SPK w Kanadzie. Otrzymane dane są dość interesujące, niestety wyniki nie dają pełnego obrazu. Tym niemniej, na ich podstawie, możemy powtórzyć stwierdzenie kol. Pierścianowskiego: "SPK w Kanadzie nie jest młode, a raczej starzeje się".

Stan liczebny członków. Ogólnie biorąc liczba członków zwyczajnych i wspierających utrzymuje się na tym samym poziome. Trudno jest ustalić ten stan bardzo dokładnie, ponieważ odpowiedzi z Kół nie są dokładne. Tak samo było w poprzedniej kadencji.

Dla przykładu: w roku 1995 mieliśmy 2611 członków zwyczajnych i wspierających. Z obecnej ankiety wynika, że przyjęto (w tej kadencji) 351 nowych członków od 1.7.1995 do 1.4.1997. W tym samym okresie zmarło 190 kolegów i koleżanek. Czyli liczba ogólna członków powinna wzrosnąć o 161 osób. Tymczasem suma członków na 1.4.1997 tego nie wykazuje. Dlaczego? Czy tak wielu kolegów wystąpiło z SPK? Czy nie płacą składek i dlatego nie zostali wykazani jako członkowie?

Tak samo nie jest jasne, ile członkiń Kół Pań jest jednocześnie wykazanych jako członkowie zwyczajni, a ile z nich nie jest członkami SPK. W tej kadencji zmarło 13 osób więcej niż w poprzedniej kadencji.

Członkostwo według grup wiekowych w stosunku do ogólnej liczby członków:

Wiek%Uwagi
Do 40 lat10.2%tak samo jak w 1995 r.
Od 41 - 65 lat27.3%zwiększenie o 3%
Ponad 65 lat62.5%zmniejszenie o 4%
Razem100.0% 

Stanisław Zybała

Powrót na stonę historii Pierwsza strona Poprzednia strona Początek strony Następna strona Ostatnia strona