Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stonę historii Pierwsza strona Poprzednia strona Koniec strony Następna strona Ostatnia strona

Reduta Ottawska

Fundacja Koła Nr 8 w Ottawie Stow. Polskich Kombatantów w Kanadzie

"The Polish Combatants' Association in Canada. Branch 8 Ottawa Foundation"

Pod koniec lat osiemdziesiątych, członkowie Koła No 8 dyskutowali na niepokojący ich temat t. j. procedury na wypadek likwidacji Koła. Polecili więc Zarządowi Koła zbadanie tej sprawy. W kadencji 1990/1991 Zarząd powołał Komitet Zabezpieczenia Majątku w następującym składzie:

Przewodniczący   Mieczysław Prus
SekretarzPiotr Nawrot
CzłonkowieZygmunt Gałko
 Andrzej Garlicki
 Wacław Kurowski
 Zbigniew Pierścianowski
 Stanisław Toporowski

W wyniku wielu zebrań i konsultacji prawnych Komitet przedstawił dwa projekty:

  1. o wprowadzenie odpowiednich poprawek i uzupełnień do prowincjonalnego dokumentu inkorporacyjnego Koła, tzw. "Letters Patent"
  2. o wystąpienie do władz Prowincji Ontario o zarejestrowanie osobnej organizacji /korporacji/ charytatywnej Fundacji Kombatantów w Ottawie, jako spadkobiercy w wypadku likwidacji Koła SPK Nr 8.

Zadaniem tej Fundacji miało być zabezpieczenie dorobku i pamięci Kombatantów w Ottawie i dalsze kontynuowanie działalności, którą Koło prowadziło przez wiele lat swego istnienia. Komitet przygotował odpowiednie projekty dokumentów, które były dyskutowane przez Zarząd Koła i zatwierdzone przez Nadzwyczajne Zebrania Członków Koła w dniach 6 grudnia, 1992 i 6 marca, 1994. W praktyce okazało się jednak, że procedura założenia Fundacji Charytatywnej jest trudniejsza do pokonania niż się początkowo wydawało.

Po długich staraniach i wielu interwencjach Władze Prowincji Ontario:

  1. zaaprobowały w dniu 2 grudnia.1994 poprawki do obecnego dokumentu inkorporacji Koła Nr 8,
  2. zarejestrowały w dniu 2 maja 1996 osobną, niezależną organizację pod nazwą "The Polish Combatants' Association in Canada, Branch 8, Ottawa Foundation" i zaaprobowały jej regulamin /By-Law/.

Po dokonaniu formalności rejestracyjnych, w dniu 15 stycznia, 1997 Fundacja formalnie ukonstytuowała się na pierwszym zebraniu dyrektorów, którzy uprzednio wybrani zostali przez Walne Zebranie Członków Koła w następującym składzie:

Zarząd:

PrzewodniczącyZ.F. Pierścianowski
1-Wice Przewodniczący   J.A. Dobrowolski
2-Wice PrzewodniczącyP.S. Nawrot
SekretarzD.E. Ojczyk
SkarbnikS.M. Toporowski
Dyrektorzy:Z. Gałko
A.M. Garlicki
Z.M. Kolberg
W. Kurowski
J.M. Mańka

Na tym pierwszym Zebraniu nieobecny był kol. M. Prus, który złożył swoją rezygnację, z powodu wyjazdu na stałe do Polski.

Jako ostatni etap zawiązania Fundacji w dniu 28 czerwca, 1996 Komitet / Fundacja przedstawił do Revenue Canada - Charity Division, podanie z załączoną konieczną dokumentacją o zarejestrowanie Fundacji jako organizacji charytatywnej. Rejestracja taka umożliwi Fundacji wystawianie ofiarodawcom kwitów za wpłaty na rzecz Fundacji, które będą mogły być odpisane od podatku dochodowego.

Listem z 2 grudnia,1996 podanie nasze zostało załatwione ODMOWNIE. Komitet apelował od tej decyzji w przewidzianym terminie - 60 dni, przedstawiając dodatkową argumentację listem z 30 stycznia 1997. Do tej pory tj. do końca 1997 nie otrzymaliśmy odpowiedzi, pomimo wielokrotnych interwencji naszego adwokata. Sprawa czeka na swoją kolejkę do rozpatrzenia w biurze Revenue Canada.

Zbigniew Pierścianowski

Powrót na stonę historii Pierwsza strona Poprzednia strona Początek strony Następna strona Ostatnia strona