Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Powrót na stonę historii Pierwsza strona Poprzednia strona Koniec strony Następna strona Ostatnia strona

Reduta Ottawska

Izba pamięci narodowej ?

Pan Henryk Brzeziński, nauczyciel historii w Polskiej Szkole Zachodniej w Ottawie nadesłał dłuższy artykuł na temat roli jaką "Ósemka" odegrała przy założeniu i rozwoju polskiej szkoły w pierwszych latach tej instytucji. Ponieważ temat ten został wystarczająco omówiony w artykułach Henryka Słowikowskiego i kol. J.A. Dobrowolskiego, zamieszczamy z artykułu p. Brzezińskiego tylko zasadniczą część dotyczącą obecnych stosunków między Kołem, a nauczycielami i młodzieżą polonijnych szkół w Ottawie.

"Doceniając znaczenie bezpośrednich kontaktów z zarządem i członkami SPK - Koła Nr 8, zainicjowałem jako nauczyciel historii cykliczne spotkania z młodzieżą szkolną, którą uczę. Wygłaszane przez kombatantów prelekcje są pięknymi lekcjami polskich dziejów, ich drogi życiowej opartej na przywiązaniu do tradycji narodowych, poświęceniu dla ojczyzny w tej walce o wolność. Było by ze wszech miar wskazane aby nie dopuścić do zapomnienia tego, co oni uczynili. Dlatego zdaniem piszącego te słowa, byłoby celowe i wskazane utworzenie Izby Pamięci Narodowej, w której winny znaleźć się pamiątki przywiezione z rodzinnego Kraju, odznaczenia i ordery zdobyte na wojennym szlaku. Warto aby w Izbie Pamięci Narodowej znalazły się także dokumenty, legitymacje żołnierskie, listy pochwalne, części umundurowania jak również gazety i czasopisma redagowane przez polskie placówki kulturalne. Od tamtych dni dzielą nas lata, wielu świadków minionych wydarzeń odchodzi, zacierają się wspomnienia. Warto więc, z myślą o przyszłych pokoleniach, ocalić to wszystko, co stanowi drogocenną treść patriotyczno-historyczną."

Izba Pamięci Narodowej? Myśl niewątpliwie piękna i bardzo aktualna. Tylko kto, gdzie i jak miałby ją realizować? Chyba nie kombatanci, bo jeszcze kilkanaście lat i już nas nie będzie.

Stanisław Zybała

Powrót na stonę historii Pierwsza strona Poprzednia strona Początek strony Następna strona Ostatnia strona