Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
GRUDZIEŃ 2008

Doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Nr 8 odbyło się w dniu 13 kwietnia 2008 w Domu Polskim SPK. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnów i uczczeniu minutą ciszy pamięci tych, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę, powitano siedmiu nowych członków naszego Koła, którzy złożyli uroczyste przyrzeczenie. Gratulujemy im, życząc wielu lat pracy dla dobra naszej organizacji i całej Polonii.

Koło stale pracuje nad ulepszeniem i upiększeniem Domu Polskiego. Na wiosnę zostało zainstalowane nowe, niezależne oświetlenie sceny. Serdeczne podziękowania dla kol. Stanisława Kielara, który przygotował projekt i czuwał nad jego wykonaniem. Następnym projektem, który jest ogromnie ważny, jest zmiana ogrzewania z ogrzewania olejowego, ogromnie obecnie kosztownego, na gazowe oraz zrobienie windy dla niepełnosprawnych, których przybywa regularnie, zwłaszcza w grupie weteranów Drugiej Wojny Światowej. Staramy się o dotację na ten cel, ale jeszcze nie mamy ostatecznej odpowiedzi. Natomiast otrzymaliśmy dotację z Fundacji Millenium w wysokości 800 dol. dla biblioteki na powiększenie kolekcji DVD o tematyce historycznej oraz przegranie na DVD taśm video, które obecnie biblioteka posiada. Zakupiono również duży telewizor do baru. Rozpoczęliśmy pracę nad organizacją archiwum Koła. Przy pisaniu Jednodniówki na 50-lecie Koła okazało się, że nie posiadamy prawie żadnych materiałów archiwalnych. Zarząd zatwierdził konieczność rozpoczęcia uporządkowania istniejącej dokumentacji i dalsze regularne prowadzenie archiwum, również dla materiałów audiowizualnych. Plan pracy opracowała koleżanka Maria Zielińska i wraz z sekretarzem kol. Lechem Pękalskim oraz nominowanym archiwistą kol. Wiesławem Karpińskim przystąpiła do pracy nad realizacją tego projektu.

Z okazji 3 Maja odbyła się w Domu Polskim doroczna akademia świetnie zorganizowana przez szkołę polską. Narodowe nasze święto uczcił też Zarząd miasta Ottawy uroczystym podniesieniem polskiej flagi w City Hali. Przedstawiciele naszego Koła w osobach prezesa Jerzego Kulczyckiego, v-prezesa Andrzeja Ruty i sekretarza Lecha Pękalskiego wzięli udział w zebraniu Prezesów Kół Wschodnich w Toronto. Gospodarzem było Koło Nr 20.

Lipiec to miesiąc dorocznego pikniku SPK urządzonego i w tym roku łącznie ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w dniu 13 lipca na farmie kol. Leszka Gałko. Z uwagi na niepewną pogodę, w starej szopie ustawiono długi stół, co pozwoliło na bardziej ogólną pogawędkę. Mimo ostrzeżeń meteorologicznych pogoda i humory dopisały, nie mówiąc już o doskonałym jedzeniu i napojach. Na piknik przybył też ambasador RP, dr Piotr Ogrodziński. W sumie odważni spędzili wspólnie urocze popołudnie. Sierpień to miesiąc pod znakiem Święta Wojska Polskiego. 10 sierpnia miała miejsce uroczysta msza św. w polskim kościele parafialnym św. Jacka z udziałem przedstawicieli Ambasady RP., Konsulatu, oraz członków naszego Koła z pocztem sztandarowym na czele. 16 sierpnia, w sobotę odbył się w Domu Polskim SPK tradycyjny bankiet wspaniale przygotowany przez nasz Komitet Imprez. Po powitaniu uczestników przez Prezesa Jerzego Kulczyckiego, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnów narodowych i uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych członków Koła oraz żołnierzy PSZ poległych w obronie ojczyzny, przemówienie okolicznościowe wygłosił wiceprezes Koła, kol. Jerzy Dobrowolski. Życzenia złożyli: wiceprezes Zarządu Głównego na Kanadę Wschodnią, Stanisław Zaborowski, a w imieniu Ambasady RP, Charge d'Affaires Ambasady, Artur Michalski. Attache Obrony Komandor Kazimierz Starobrat, z powodu wyjazdu służbowego przysłał bardzo piękny list odczytany przez kol. Dobrowolskiego. W części artystycznej usłyszeliśmy "Polonez Ogińskiego" i "Nokturn es-dur" Szopena w wykonaniu młodego pianisty, Daniela Chochlińskiego oraz dwa wiersze: Jana Lubniewskiego "Żołnierzowi z pod Monte Cassino" w wykonaniu Juliusza Mazura oraz Marii Konopnickiej "A gdy poszedł król nas wojnę" w wykonaniu Gabriela Czerniakowa. Obaj chłopcy są laureatami konkursu recytatorskiego Federacji Polek w Ottawie oraz zdobywcami specjalnej nagrody Koła Nr 8.

Na zakończenie części oficjalnej wręczone zostały odznaczenia kombatanckie. Wieczór zakończyła zabawa taneczna. Gratulacje dla kol. Mariana Baraniaka i całego jego zespołu za doskonała organizację wieczoru.

Maria F. Zielińska
Korespondent Koła nr 8

Początek strony