Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
SIERPIEŃ 2006

Z uwagi na zmianę w częstotliwości SPK w Kanadzie sprawozdanie obecne pokrywa okres ponad sześciomiesięczny. Nic więc dziwnego, że z konieczności niektóre wiadomości będą podane w stylu niemal telegraficznym, choć okres świąteczny i karnawał są okresem bardzo aktywnym w naszym Kole i to w jak najmilszym tego słowa znaczeniu. A więc jeszcze z końcem ub. roku kol. dr Jerzy Zarzycki i kol. Stanisław Kielar zostali odznaczeni za swoją ofiarną pracę dla dobra całej Polonii krzyżem oficerskim Orderu Zasługi RP. Prezes ZG SPK, kol. dr Andrzej Garlicki otrzymał Medal Wojska Polskiego, a kol. dr Jerzy Dobrowolski krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu attache wojskowy płk dr inż. Dobrosław Mąka wręczył trzem kolegom z naszego Koła nominacje na wyższe stopnie wojskowe. I tak kol. Stanisław Toporowski otrzymał nominację na podpułkownika, a kol. Kazimierz Styś i kol. Ewa Konopacka na poruczników. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyżej wymienionych Kolegów.

W czasie swej wizyty w Kole, płk Mąka wręczył Prezesowi Nawrotowi oraz Prezesowi Garlickiemu oficjalne podziękowanie za wsparcie inicjatywy wydania przez pocztę Polską okolicznościowej kartki pocztowej ku uczczeniu pamięci Mariana Rejewskiego, kierownika grupy, która rozpracowała szyfr niemieckiej maszyny kodującej Enigma i odtworzyła jej model.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Koło zorganizowało 28 grudnia udany i nastrojowy "Opłatek". W czasie Opłatka, znany Kombatantom w wielu Kołach kol. Stanisław Zybała został odznaczony. Doroczny bal Sylwestrowy był również bardzo udany, o czym może świadczyć fakt, że goście tańczyli do 3-ciej rano.

W dniu 8-go stycznia Dom Polski SPK był miejscem festiwalu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz pierwszy urządzanego na taką skalę w Ottawie, przy pomocy konsulatu RP. Impreza wypadła wspaniale, publiczność bawiła się przez całe popołudnie aż do późnych godzin wieczornych, a wynik finansowy przeszedł wszelkie oczekiwania. Warto przypomnieć, że Dom Polski SPK jest centrum życia polonijnego Ottawy, wszystkie organizacje mają tam swoje zebrania, zabawy, popisy, przedstawienia i rozmaite spotkania od wesel poprzez przyjęcia urodzinowe aż do styp. Z Domu korzysta też młodzież z innych miast np. w tym roku gościliśmy dwie grupy harcerskie z Toronto, które przyjechały na Winterlude. W marcu gościliśmy gen. Franciszka Kochanowskiego, dowódcę 1-szej Mazurskiej Dywizji Pancernej, który przyjechał do Ottawy na kurs, na zaproszenie Rządu Kanadyjskiego i chciał zapoznać się z działalnością tutejszego Koła SPK. Ze swej strony opowiedział zebranym o zaangażowaniu wojsk polskich w misjach pokojowych.

28-go marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze połączone z przyjęciem przygotowanym przez Koło Pań.

Niestety w każdym sprawozdaniu musimy pożegnać kogoś z kolegów. Tym razem na wieczną wartę odeszły trzy osoby: inż. Norbert Paprocki, autor kilku książek, Marian Tarnowski oraz Maria Gałko, wielce zasłużona członkini Koła nr 8. Od szeregu lat członkowie naszego Koła spędzają tradycyjnie jedną z letnich niedziel na pikniku urządzanym na farmie p. Gałków. I w tym roku przewidziany jest piknik w dniu 10 lipca. Jakżeż będzie nam brakowało szczerej gościnności i przyjaznego uśmiechu p. Marii!

Maria F. Zielińska
Korespondent Koła nr 8

Początek strony