Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
LUTY 2006

Rok 2005 jest nie tylko Rokiem Kombatanta, ale też rokiem rozmaitych, ważnych dla historii Polski rocznic, które obchodziliśmy uroczyście w czasie jesiennych imprez, bądź jako organizatorzy, bądź jako uczestnicy.

Pierwszą taką rocznicą było 25-lecie powstania "Solidarności". Waga powstania tej organizacji w upadku reżimu komunistycznego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie wschodniej została podkreślona przez ogłoszenie przez mera Ottawy, p. Boba Chiarelli dnia 25 sierpnia Dniem Solidarności. Pisemna proklamacja tego faktu zostanie jako pamiątka w Domu Polskim w SPK. 31 sierpnia odbyły się uroczyste polonijne obchody Dnia Solidarności, połączone z wystawą pamiątek i projekcją filmu. Koło nasze współpracowało z Komitetem Organizacyjnym uroczystości, udzieliło pomocy finansowej oraz udostępniło salę. Obchody zakończono w niedzielę, 4 września uroczystą Mszą św.

15-go września odbyła się ostatnia impreza z trwających od roku 2004 uroczystych obchodów 50-lecia powstania w Ottawie polskiej szkoły im. Wiktora Podoskiego, pierwszego Ministra Rzeczpospolitej Polskiej. Koło nr 8 było od samego początku bardzo aktywne w organizacji szkoły, ofiarowało lokal na naukę w swoim domu, i po dziś dzień utrzymuje ze szkołą bliskie kontakty. Aby uczcić Złote Gody szkoły, Koło nr 8 zafundowało posadzenie w parku Centrepoint, w dzielnicy Nepean, "Drzewka pamięci", a obecnie odsłonięcie tablicy pamiątkowej w trzech językach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta łącznie z merem Chiarelli, przedstawiciele Rządu prowincjonalnego, Ambasady i konsulatu RP, Prezes KPK, Okręg Ottawa, Prezes ZG SPK, oraz prezesi różnych organizacji polonijnych, a także córka ministra Podoskiego - p. Cecylia Podoski.

Na zaproszenie Ambasady, delegacja Koła wzięła udział w dniu 17-go września, w rocznicy napadu Rosji Sowieckiej na Polskę, w złożeniu kwiatów na grobie gen. Ruckemanna, ostatniego dowódcy KOP Niepodległej Polski. Oczywiście, tradycyjny wieniec w imieniu Koła złożył na grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości 11-go listopada kol. Edward Poznański, a kol. dr Jabłoński zorganizował złożenie wiązanek kwiatów na grobach czterech polskich generałów spoczywających na cmentarzu Notre Dame w Ottawie, oraz na grobie por. Józefa Polkowskiego, kustosza skarbów wawelskich.

Tak się szczęśliwie złożyło, że organizacja tegorocznej akademii 11-go listopada przypadła naszemu Kołu SPK. Komitet organizacyjny, pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Pierścianowskiego spisał się na medal! Tematem akademii były rocznice pięciu wydarzeń, które zapisały się w historii Polski. Pierwsza to 80-lecie powstania w Warszawie pierwszego w Odrodzonej Ojczyźnie grobu Nieznanego Żołnierza, druga to 70-lecie śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzecia, to 65 rocznica udziału żołnierzy polskich w Kampanii Francuskiej, a specjalnie w bitwie pod Lagarde. Ostatnia część poświęcona została wspomnieniu dwóch 60-letnich rocznic - niesławnej konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie, oraz I-wszej konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco. Przeplatanka tekstów, wierszy, śpiewu w wykonaniu chóru im. Ignacego Paderewskiego, pieśni wojennych śpiewanych przez całą salę oraz muzyki sprawiła, że akademia porwała wszystkich zebranych, a owacje na stojąco najlepiej wyraziły ich zachwyt. Serdecznie podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego, jak i wszystkich wykonawców za to niezapomniane popołudnie. Wspaniałym akcentem końcowym był przemarsz grupy uczniów Szkoły Polskiej śpiewającej pieśń "Myśmy przyszłością Narodu". Wprowadziły one nutę nadziei i przypomniały, że z kości poległych bohaterów rośnie nowe pokolenie, które dzięki rodzicom i polskiej szkole zachowa miłość do kraju pochodzenia oraz zainteresowanie polską kulturą i historią.

Kronika żałobna

Niestety nasze szeregi wykruszają się systematycznie. W okresie sprawozdawczym straciliśmy aż sześciu Kolegów:
Jana Lesisza,
Zenona Marciniaka,
Lucy Peszko, która zginęła tragicznie w wypadku samochodowym,
Eryka Szyszło,
Ryszarda Zacharewicza,
oraz powszechnie znaną
Halinę Celińską prawnik z wykształcenia, w czasie wojny była członkiem Armii Krajowej oraz Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Po osiedleniu się w Ottawie, pracowała dla Rządu Federalnego oraz studiowała na Uniwersytecie Ottawskim psychologię i kryminologię. Kol. Celińska była czynnym członkiem Federacji Kobiet Polskich, SPK, oraz niestrudzoną propagatorką polskiego języka ucząc w Polskiej Szkole od chwili jej założenia przez ponad 30 lat. Cześć ich pamięci!

Maria F. Zielińska

Początek strony