Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
GRUDZIEŃ 2004

Za rogiem czeka już Św. Mikołaj, Boże Narodzenie no i Nowy Rok, który miejmy nadzieję okaże się dla wszystkich bardziej łaskawy niż obecny. Na razie niestety siąpi za oknami deszcz, więc z przyjemnością wracamy myślami do letnich przeżyć zaczynając od tradycyjnego lipcowego pikniku na gościnnej farmie kol. Marii i Leszka Gałko. Piknik był bardzo udany, a kiełbasa, hamburgery i ciasta smakowały wszystkim znakomicie.

14-tego sierpnia miał miejsce doroczny bankiet z okazji Święta Żołnierza. Był on specjalnie uroczysty, gdyż czterej, jeszcze żyjący, członkowie założyciele Koła Nr 8 w Ottawie, a mianowicie kol.: Józef Daszczyński, Stanisław Kuryłowicz, Ferdynand Ojczyk i Aleksander Podleśny zostali wyróżnieni nadaniem im honorowego członkostwa w Kole. W czasie kawy miało miejsce pożegnanie cenionego i lubianego przez wszystkich attache wojskowego Ambasady, gen. Władysława Saczonka. Jako pożegnalny upominek ofiarowano Generałowi rzeźbę eskimoską, a małżonce piękne kwiaty.

W drugiej połowie września przyjechał do Ottawy na rozmowy z rządem kanadyjskim, Szef Sztabu Generalnego Wojsk Polskich, gen. Czesław Piątas. Koło Nr 8 zorganizowało 22 września spotkanie z Generałem. Po złożeniu wieńca pod pomnikiem lotników kanadyjskich, którzy zginęli dowożąc broń i amunicję dla AK, odbyło się małe przyjęcie w Domu Polskim SPK przygotowane przez Koło Pań. W czasie spotkania Prezes Koła wręczył Generałowi trzy publikacje: Road to Freedom, For your Freedom and Ours oraz Ottawska Reduta. Małżonce Generała ofiarowano też mały upominek. W spotkaniu wziął udział prezes Z. GŁ. SPK kol. Andrzej Garlicki, prezes KPK, Okręg Ottawa kol. Jerzy Zarzycki oraz Kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari kol. Ewa Konopacka, kol. Stanisław Tarazewicz i kol. Stanisław Toporowski.

Z końcem września przybył do Ambasady Polskiej w Ottawie nowy attache wojskowy, płk dr inż. Dobrosław Mąka, który zaraz nawiązał przyjazne stosunki z naszym Kołem. Już 2-go listopada wygłosił w Domu Polskim SPK odczyt pt. "Zagrożenia asymetryczne i ich wpływ na doktrynę obronną Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze narodowym i sojuszniczym".

3-go października prezes Koła, Piotr Nawrot uczestniczył w Toronto w zebraniu Kół SPK Kanady Wschodniej, a następnie w dniach 14-18 paźdz. w Walnym Zjeździe KPK w Vancouver. Oprócz Prezesa delegatem Koła Nr 8 był sekretarz Koła kol. Jerzy Kulczycki.

6-go listopada obchodziliśmy niezwykłą rocznicę 50-lecia istnienia Polskiej Szkoły im. Wiktora Podoskiego, ostatniego konsula RP w Ottawie. Historia szkoły jest ściśle związana z historią Koła Nr 8, gdyż szkoła powstała z inicjatywy jego członków i przez wiele lat nauka odbywała się w Domu SPK. Rocznica została uczczona doskonale zorganizowaną akademią w pięknej sali teatru Nepean oraz balem, który zgromadził 400 osób. Koło uczciło 50-lecie posadzeniem w parku dzielnicy Nepean, Drzewka Pamięci, przy którym będzie się znajdował duży kamień z tablicą pamiątkową w trzech językach. Odsłonięcie tablicy odbędzie się na wiosnę.

Święto 11-go listopada zostało uczczone akademią w Domu Polskim SPK, złożeniem wieńca w ramach centralnych uroczystości pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza przez kol. Edwarda Poznańskiego oraz złożeniem wiązanek kwiatów na grobach polskich generałów pochowanych na cmentarzu Notre-Dame. a mianowicie: gen. dyw. dr Józefa Ludwika Zająca, gen. bryg. inż. Wilhelma Orlik-Ruckemanna, gen. bryg. inż. Stefana Sznuka oraz por. Józefa Krzywda-Polkowskiego, opiekuna skarbów wawelskich.

Ostatnią, tym razem radosną wiadomością, którą chcemy się podzielić ze wszystkimi kolegami jest odznaczenie naszego członka, kol. Jerzego Dobrowolskiego, Orderem Kanady. Jak wiemy Order Kanady ustanowiony w 1967 r. jest najwyższym odznaczeniem cywilnym przyznawanym corocznie ludziom zasłużonym w różnych dziedzinach nauki, sztuki czy życia społecznego za dorobek całego życia. Dr Dobrowolski jest znanym uczonym w dziedzinie optyki, wieloletnim pracownikiem naukowym National Research Council Canada i posiadaczem szeregu patentów. Kol. Dobrowolski, jako syn kombatanta poświęcił całe swoje życie celom i zadaniom SPK. Był prezesem i wieloletnim wiceprezesem Koła Nr 8 oraz jest zasłużonym wychowawcą młodzieży. Gratulujemy kol. Jerzemu Dobrowolskiemu z całego serca tego tak bardzo zasłużonego odznaczenia.

W okresie sprawozdawczym odeszło na wieczną wartę aż trzech kolegów: Stefan Adamczyk, Władysław Tabaka i Jan Zieliński.

WŁADYSŁAW TABAKA. Kol. Tabaka urodził się w Wielkopolsce, a po ukończeniu szkoły średniej w Poznaniu poszedł do służby wojskowej. Służbę ukończył w 1939 roku i zaraz został powołany do 68 pułku piechoty. Mimo rany otrzymanej w 17 dniu wojny przeszedł całą kampanię wrześniową, a po upadku Warszawy został wzięty do niewoli. Umieszczony w Stalagu VI A zorganizował tam już w 1940 r. tajną komórkę AK, która działała aż do 1943 roku. Wolność odzyskał dopiero w 1945 i zaraz wstąpił do armii polskiej w Szkocji. Studia na Wydziale Handlowym rozpoczął w City of London College, a ukończył na Sir George Williams University w Montrealu. Po otrzymaniu dyplomu pracował w Canadair w Montrealu, a od 1971 roku w Canadian Transport Commission w Ottawie. Kol. Władek był całe życie zaangażowany w organizacjach polonijnych, jak: harcerstwo, Kongres Polonii Kanadyjskiej i Stow. Polskich Kombatantów, piastując we wszystkich odpowiedzialne stanowiska. Po przejściu na emeryturę rozwinął zainteresowanie historią Drugiej Wojny wygłaszając kilka bardzo ciekawych odczytów w ramach pogadanek historycznych Koła Nr 8. Odznaczony szeregiem odznaczeń.

JAN ZIELIŃSKI urodził się we Lwowie i zaraz po ukończeniu gimnazjum brał udział w obronie Lwowa, a następnie współpracował z miejscową komórką AK. Po ukończeniu studiów pracował w wydziale samochodowym Min. Transportu Drogowego i Lotniczego. Po emigracji do Kanady i ukończeniu kilku kursów specjalistycznych pracował w Behavioral Lab. Mc Gili University, Dept. of Psychiatry, a następnie jako ekspert w dziale wag elektronicznych w Fairbanks Morse (Colt Industries). Po przeniesieniu się do Ottawy pracował jako niezależny konsultant. Kol. Zieliński był wieloletnim członkiem Stow. Polskich Inżynierów w Kanadzie oraz SPK, otrzymując szereg odznaczeń za pracę społeczną dla dobra Polonii.

Cześć ich pamięci!

Maria F. Zielińska

Początek strony