Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Kwartalnik "SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
LIPIEC 2002

W dniu 17 marca 2002 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Jak wykazał Prezes Nawrot Koło nr 8 prowadziło w okresie sprawozdawczym bardzo ożywioną działalność, a Dom Polski SPK służył całej Polonii Ottawskiej tak na zebrania różnych organizacji jak i występy, próby i ćwiczenia sportowe.

Prezes wziął udział w zebraniu prezesów Ontaryjskich Kół SPK w Guelph, który odbył się w dniu 14 kwietnia 2002. Otrzymał, podobnie jak członkowie Zarządu Głównego oraz prezesi pozostałych Kół, dyplom za pracę woluntaryjną od Rządu Federalnego. Dyplomy wręczył sen. dr Stanisław Haidasz.

Największym osiągnięciem ostatniego kwartału był zakup domu, który wcinał się w posiadłość SPK. Podniosło to znacznie wartość całego terenu będącego własnością Koła. Dom został wyremontowany i będzie wynajmowany, a pozostała część działki pozwoliła na zwiększenie parkingu, którego wynajem jest poważnym źródłem dochodu dla Koła. Zawiązany został już Komitet Organizacyjny Walnego Zjazdu w r. 2003, który będzie miał miejsce w Ottawie.

Udało się również zakończyć negocjacje z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu jeden z członków Koła zapisał w testamencie obraz znanego malarza Mesjasza. Obraz zostanie przesłany w czerwcu przez Ambasadę do Warszawy, a uroczyste przekazanie zostanie zorganizowane przy najbliższym wyjeździe kol. dr Andrzeja Garlickiego do Polski.

Maria F. Zielińska

Początek strony