Pielgrzymka na Cmentarz Żołnierzy Błękitnej Armii

Pielgrzymka na Cmentarz Żołnierzy Błękitnej Armii

Generała Józefa Hallera

(Niagara-on-the-Lake)

12 czerwca, 2022

W niedzielę, 12 czerwca, w drugim dniu wizyty w Kanadzie, marszałek Sejmu wzięła udział w 103. pielgrzymce do Cmentarza Hallerczyków w miejscowości Niagara-on-the-Lake. Marszałek

Sejmu Elżbiecie Witek i polskiej delegacji towarzyszyli także Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Ambasador RP w Kanadzie Witold Dzielski, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz konsul generalny RP w Toronto Magdalena Pszczółkowska.

 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło nr. 8 w Ottawie reprezentował Dowódca Pocztu Sztandarowego, Józef Semrau wraz z członkami Koła, Moniką Kardyś i Marcelem Podsadowską.

 

Cześć i chwała Bohaterom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony