Stanisław Zybała

 

Stanisław Zybała

 

Urodził się w Westfalii w 1919 roku.

Powrócił do Wielkopolski z rodziną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Kończy 8-mioklasowe gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim uzyskując maturę w maju 1938 roku.

Wstępuje do Junackich Hufców Pracy, a potem do Szkoły Podchorążych Rezerwy 25 Dywizji Piechoty Przydzielony do 1-szego Batalionu 60-tego Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

W kampanii wrześniowej jego pułk wycofywał się, staJe walcząc, w kierunku Warszawy Ranny, ucieka ze szpitala i wraca do Ostrowa.

W okresie kiedy był w Kompaniach Wartowniczych, był również redaktorem Sekcji wartowniczej  "Słowa Poskiego" wydawanego w Monachium.

W 1947 roku przyjmuje pracę w International Refugee Organization i uczy też w szkole polskiej

W 1948 roku wyjeżdża do Kanady gdzie znajduje pracę redaktora w "Gazecie Polskiej" a potem w organie Związku Narodowego Polskiego "Głosie Polskim".

W 1956 roku przyjmuje pracę w rządzie federalnym, najpierw w Citizen Branch, potem, w 1965 roku w Komisji Stulecia Kanady.

W 1967 roku wraca do Citizenship Branch jako szef sekcji etnicznej i jest doradcą ministra Stanley'a Hajdasza. Z tej pozycji przechodzi na emeryturę w roku 1984.

W Ottawie pracuje społecznie w SPK, w "Ognisku', w organizacjach, w których jest bardzo ceniony. Był, między innymi, redaktorem historii Koła SPK w Ottawie pt "Reduta Otiawska".

Wydał wiele wierszy, artykułów, i co najmniej dwie książki.

 

Zmarł w roku 2010.