Żołnierze spod Monte Cassino-członkowie Koła nr 8 SPK w Ottawie

Żołnierze spod Monte Cassino-członkowie Koła nr 8 SPK w Ottawie

 

 

#

 Nazwisko

Imię

Stopień i przydział służbowy w czasie bitwy

1

Ambroziewicz

Kazimierz

Wysunięty Punkt Opatrunkowy, 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich

2

 

Arciszewski 

Nikodem

Kanonier, 5-ty Pułk Artylerii Lekkiej  5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

3

Bardach

Adam J.

Kapral Podchorąży 3-ci Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich

4

 

Choynowska

Katarzyna

Ochotnicza  Kompania Sanitarna

5

 

Choma

Karol

Starszy Ułan, Kompania Ochrony Sztabu 2-go Korpusu

6

Chorzępa

Bolesław

Starszy Ułan, 12-ty Pułk Ułanów do dyspozycji Kompanii Ochrony Sztabu 2-go Korpusu

7

 

Choynowski

Czesław

Porucznik, 5-ty Batalion Saperów, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

8

Czajkowski

Włodzimierz

Porucznik, 7-my Pułk Artylerii  Przeciwlotniczej

9

Drozdowski

Mieczysław

Kanonier, 3-ci Pułk Altylerii Lekkiej, 3-ej Dywizji Strzelców Karpackich

10

Dynowski

Tadeusz

Strzelec,  3-ci Batalion, 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich

11

Engel

Józef

Pancerny, 6-ty Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich 2-giej Brygady Pancernej

12

Fronc

Andrzej

Strzelec 4-ty Batalion Strzelcow  3-ciej

 Dywizji Strzelców Karpackich

13

Gadomski

Jan

Podporucznik, 8-my Pułk Artylerii Cieżkiej Przeciwlotniczej

14

Gałko

 

Maria

Pielęgniarka, Szpilala Wojskowego w Campo Basso

15

Gałko

Zygmunt

Sierżant, 7-my Batalion Strzelców

 

16

Gapski

Roman

Porucznik, 6-ty Pułk Altylerii Lekkiej, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

17

    Garlicki

    Andrzej

Kapral Podchorąży 3-ci Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej 3-ej Dywizji Strzelców Karpackich

18

Henoch

Władysław

Porucznik, 6-ty Pułk Altylerii Lekkiej, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

19

Jakielaszek

Franciszek

Plutonowy, 6-ty Pułk Pancerny 2-ej Brygady Pancernej

20

Jedwab

Henryk

Sierżant Podchoraży, Samodzielna Kompania Komandosów do dyspozycji D-cy 2-go Korpusu

21

Korwin-Łopuszański

Jerzy

 

22

Korczyński

Władysław

Plutonowy Podchoraży, 1-szy Pułk Artylerii Lekkiej,3-ej Dywizji Strzelców Karpackich

23

Korzeniowski

Anzelm

 

 

24

 Kosciułek

Franciszek

Starszy Strzelec 332 Korpusu Zaopatrzenia 2-go Korpusu

25

Kuryłowicz

Stanisław

 

Bombardier 4-ty Pułk Altylerii Lekkiej, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

 

26

    Landau

Julian

 

26

Lesisz

Jan

Plutonowy, 2-gi Batalion Strzelców ,3-ej Dywizji Strzelców Karpackich

27

Łancucki

Franciszek

Kapral Podchoraży 7-my Pułk Altylerii Lekkiej

28

Marciniak

Władysław

Starszy Pancarny, 6-ty Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich 2-giej Brygady Pancernej

29

Marszalik

Jerzy

Podporucznik, 3-cia Dywizja Strzelców Karpackich

30

Maszaro

Józef

Kapral, 5-ty Batalion Ciezkich Karabinow Maszynowych, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

31

Morawiecki

Jerzy

Plutonowy Podchoraży, 9-ty Pułk Altylerii Lekkiej do dyspozycji  D-cy 2-go Korpusu

32

Morawski

Wojciech

Bombardier 3-ci Pułk Altylerii Lekkiej, 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich

33

Otorowski

Władysław

Plutonowy, 5-ty Pułk Artylerii Przeciwlotniczej  5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

38

Papiernik

Józef

 

39

Parij

Władysław

Starszy Strzelec,  1-szy Batalion Strzelców, 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich

40

Pióro

Kazimierz

 

41

Raczkowski

Józef

Bombardier 4-ty Pułk Altylerii Lekkiej, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

42

Ramik

Franciszek

 

43

Rączka

Bolesław

Sierżant Podchoraży,  22-ga Kompania Transportowa, 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich

44

Ruta

Marian

 

45

Rytwiński

Michał

Kanonier, 4-ty Pułk Artylerii Lekkiej  5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

46

Rytwiński

Józef

Bombardier, 4-ty Pułk Artylerii Lekkiej  5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

47

Sadokierski

Marian

Kanonier,  5-ty Pułk Przeciwpancerny, 5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

48

Słonimski

Jan

Kapral, 5-ty Batalion Ciezkich Karabinow Maszynowych, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

49

Słojewski

Tadeusz

 

50

Stanul

Władysław

Starszy Strzelec,  17-ty Lwowski Batalion Strzelców, 5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

51

Szkolny

Józef

Strzelec, Kompania Ochrony Sztabu 2-go Korpusu

52

Tarazewicz

Stanisław

Plutonowy Podchoraży, 10-ty Korpus Saperow

53

Toporowski

Stanisław

Plutonowy Podchoraży, 16-ty Lwowski Batalion Strzelców, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

54

Wołkowycka

Anna

Pielęgniarka, Szpilala Wojskowego w Casamossimo

55

Wołkowycki

Włodzimierz

Plutonowy, 3-ci Pułk Altylerii Lekkiej, 3-ej Dywizji Strzelców Karpackich

56

Zieliński

Antoni

Plutonowy, 12-ty Pułk Ułanów, 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty

57

Ziętak

Adam

Bombardier, 5-ty Pułk Artylerii Lekkiej  5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

58

Znamirowski

Roman

 

59

Żurawski

Konstanty

Kanonier, 3-ci Pułk Artylerii Przeciwlotniczej  5-tej Kresowej  Dywizji Piechoty

 

 

 

Początek strony