kpt

kpt. Mieczysław Makuch

 

Mieczysław Makuch urodził się 19 września 1917 r. w Polsce. Kampanię wojenną rozpoczął we Francji, gdzie służył w 1-szym Pułku Pancernym. Po kapitulacji ucieka do części nie okupowanej, a następnie do Hiszpanii. Zostaje zatrzymany i przez pewien czas przebywa w słynnym obozie Mirande de Embro. Następnie udaje mu się dotrzeć do Gibraltaru, skąd na pokładzie ORP "Garland" przybywa do Anglii. Tu dostaje przydział do 2-go Pułku Pancernego, 1-szej Dywizji Pancernej gen. Maczka, w której szeregach bierze udział w inwazji na kontynent oraz we wszystkich jej działaniach bojowych. Jest uczestnikiem bitew pod Falais-Chambrois, Axel i o Bredę. W tej ostatniej zostaje ranny. Odznaczony licznymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi wojnę kończy w stopniu kapitana. Dalsze jego losy to losy polskiego żołnierza-tułacza, dla którego Polska Ludowa zamknęła swoje granice. Emigruje do Kanady, gdzie zakłada rodzinę. Pozostawił żonę Mąrię-Jeanne Gagnon, siedmioro dzieci i czternaścioro wnuków. Czynnie uczestniczy w życiu Polonii ottawskiej.