szer

szer. Jan Lenc

 

Urodził się 6 października 1924 r. w Zawierciu. Jako chłopiec do r. 1941 pracował w rolnictwie. Część Polski, w której się urodził została wcielona do Rzeszy, w związku z czym dzielił losy wielu przymusowo wcielonych do armii niemieckiej Polaków. W październiku 1944 r. udaje mu się dostać do Polskiej Armii w Szkocji, skąd dostaje przydział do Polskiej Dywizji Pancernej. Po demobilizacji emigruje do Kanady i osiedla się w Ottawie, gdzie zakłada rodzinę. Był wieloletnim członkiem Koła nr. 8 SPK w Ottawie.