ppor

ppor. Franciszek Juliusz Łańcucki

 

Franciszek Łańcucki urodził się 10 kwietnia 1918 r. w Sieniawie pow. Jarosław. Gimnazjum kończy w Jarosławiu, po czym we wrześniu 1937 r. rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tu go zastaje agresja i okupacja sowiecka. W kwietniu 1940 r. zostaje wywieziony do Rosji. W dwa lata później 9 III l942 r. wstępuje do wojska polskiego organizowanego w ZSRR. Dostaje przydział do 8 Pomorskiego PAL. Od l5 III Do lO VIII 1942 r. jest na kursie w szkole podchorążych rezerwy artylerii w Carasu (Uzbekistan); ewakuowany do Pahlevi od 24 VIII 1943 r. do 17 I 1945 r. służy w 7 Pułku Artylerii Konnej, z którym odbywa kampanie włoską. W styczniu 1945 r. przeniesiony do 16 PAL służy w organizującej się 2 Dywizji Pancernej 2 Korpusu. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii służy do chwili demobilizacji w PKPR. Służbę opuszcza w stopniu podporucznika. W czerwcu 1947 r. emigruje do Kanady. Osiedla się w Windsor, gdzie poznaje swą przyszłą żonę. W ostatnich latach zamieszkał w Ottawie. Był odznaczony licznymi polskimi i brytyjskimi odznaczeniami bojowymi.