Kociejowski Witold

Kociejowski Witold

 

Kol. Witold Kociejowski urodził się 29 lipca 1917 roku koło Kijowa. Do szkoły uczęszczał w Brześciu nad Bugiem oraz w Gdyni w Szkole Morskiej. Praktykę morską odbył na "Zawiszy Czarnym" oraz na "Rozewiu". Wojna zastała Go w domu, na Polesiu. Po zagrabieniu tych terenów przez Sowietów, stara się przedostać przez Litwę, Łotwę i Estonię do Szwecji, aby stamtąd dołączyć do Marynarki Polskiej w Wielkiej Brytanii. Zostaje jednak aresztowany przez bolszewików w Estonii i wywieziony do Rosji gdzie jest więziony na Łubiance, a potem w obozach polskich jeńców wojennych. Po napadzie hitlerowców na Rosję, Witold Kociejowski wstępuje do podchorążówki 5 dywizji tworzącego się Wojska Polskiego i jest ewakuowany do Persji. Tam marynarze zostali wydzieleni z wojska i przewiezieni statkiem przez Indie i Południową Afrykę do Anglii gdzie Kol. Kociejowski wstępuje do Szkoły Morskiej. Po ukończeniu studiów jeszcze podczas wojny, pływa w konwojach jako oficer pokładowy na polskich statkach: "Katowice", "Batory" i "Pułaski". Bierze udział w inwazji północnej Afryki i Sycylii.

Po wojnie, w roku 1946 żeni się z Helen Trent. Przez następne dwa lata pływa jako oficer pokładowy na Morzu Śródziemnym i Oceanie Indyjskim. W roku 1948 przenosi się z żoną do Kanady, gdzie zostaje farmerem w okolicach Kemptville. W 1953 roku zaczyna pracę w kompanii DuPont, w której pracuje aż do przejścia na emeryturę. Był członkiem Koła SPK, brał udział w pogadankach historycznych.

Pozostawił po sobie żonę, syna Mariusza z żoną Bobbie i dwoje wnucząt, Alice i Johanna. Kol. Kociejowski napisał bardzo ciekawe wspomnienia w książce pt. "Poszarpane życie" wydanej w roku 1993 przez Wydawnictwo Feniks w Gdańsku.