chor

chor. Franciszek Jakielaszek

 

Franciszek Jakielaszek urodził się w 1916 roku w miejscowości Gać w powiecie Przeworskim i tam ukończył szkołę podstawową. Pracował na gospodarstwie swego ojca. Odbył służbę wojskową w latach 1936-37 w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich i ukończył półroczną szkołę podoficerską. Powołany do tego samego Pułku w 1939 roku, walczył w kampanii wrześniowej. Wywieziony z rodziną przez Sowietów na Syberię, w 1941 roku wstąpił do tworzącego się w Rosji Wojska Polskiego. Z armią gen. Andersa ewakuowany został na Bliski Wschód. Walczył na froncie włoskim w 6-tym Pułku Pancernym 2-giej Brygady Pancernej, 2-giego Korpusu aż do zakończenia wojny. Był instruktorem wyszkolenia broni pancernej, dowódcą czołgu i zastępcą dowódcy plutonu czołgów.

Wojnę ukończył Kol. Jakielaszek w stopniu sierżanta, a po wojnie awansował na chorążego. Za swój udział w wojnie otrzymał wiele odznaczeń polskich i angielskich z których wymienię tylko kilka: Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino, Krzyż Walki Zbrojnej na Zachodzie, Medal za Walkę Obronną w 1939 roku, angielski Italy Star. Otrzymał również brązowy, srebrny i złoty Krzyż Kombatancki.

Po wojnie był w Anglii przez trzy lata. Tam się ożenił, po czym wyjechał w 1950 roku do Kanady. Miał dwoje dzieci: syna i córkę. Początkowo pp. Jakielaszek mieszkali w Brockville - Prescott. Potem wyjechali na 25 lat do Toronto, gdzie p. Franciszek pracował jako cieśla na budowie.

Po owdowieniu, w 1990 roku Kol. Jakielaszek wrócił do Ottawy. Zapisał się tam do Koła Nr 8 SPK, a także do Stowarzyszenia Seniorów "Ognisko" i do Związku Sybiraków gdzie przez pewien okres piastował funkcję prezesa.

Kol. Jakielaszek do samego końca miał umysł bystry i bardzo dobrą pamięć. Chętnie i ciekawie opowiadał w ramach naszych pogadanek historycznych o swoich przeżyciach wojennych. Ale działalność p. Franciszka nie ograniczała się do słów - był dobrym stolarzem i miał złote ręce. Pomagał naszemu Kołu wykonując rozmaite naprawy bez wynagrodzenia.