mjr

mjr. Władysław Henoch

 

Władek (WH) urodził się w Krzeszowicach koło Krakowa w lutym 1913 roku. Po ukończeniu nauk w szkole średniej przeszedł szkołę wojskową Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i udał się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W roku 1938 uzyskał stopień Master of Arts na wydziale geografii. Pod koniec tego roku opuścił Polskę, by wziąć udział w załodze polskiego jachtu "Poleszuk"; żaglowiec ten był wysłany w marcu 1938 z portu Dakar w Afryce poprzez Atlantyk do Ameryki i w podróż dokoła świata.

Wybuch wojny zastał załogę "Poleszuka" w New York; dalsze plany na podróż jachtu zostały z powodu wojny porzucone. W październiku 1939 WH wyrusza przez Anglię do Francji, gdzie jako podporucznik artylerii zgłasza się do służby w Armii Polskiej. Skierowany w lutym 1940 do 2-giej Dywizji Strzelców w Thenezay, znajduje się w czerwcu na linii frontu pod Belfort.

Wkrótce potem (22 czerwca) Francja poddaje się Niemcom. Jednostka, w której służy WH, zostaje zatrzymana przez Szwajcarów i Niemców na granicy Szwajcarii. Władek wraz z kolegą por. Henrykiem Kożuchowskim ucieka z niemieckiego aresztu do nie zajętej jeszcze przez Niemców części Południowej Francji, przedostaje się przez Hiszpanię i Portugalię na brytyjskim statku przybywa do Szkocji i późną jesienią 1940 roku. Miesiące do kwietnia 1942 wypełniają przygotowania do służby na froncie, ćwiczenia i nauka języka angielskiego.

W maju 1942 WH przybywa do Palestyny i w stopniu porucznika wstępuje do 3-ciej Karpackiej Dywizji w tworzącym się wówczas 2-gim Korpusie na Środkowym Wschodzie. Na jesieni 1942 przechodzi na teren Iraku; wkrótce potem jest przeniesiony na funkcję Adiutanta w 5-tej Kresowej Dywizji. 2-gi Korpus odchodzi do Włoch z końcem 1943 roku.

Z wiosną 1944 Armia Polska podejmuje atak w sektorze Monte Cassino. Władek dostaje zadanie jako wysunięty obserwator artylerii w drugim uderzeniu na Monte Cassino, 17 maja 1944. Tego dnia zostaje ranny odłamkami pocisku moździerza i fragmentami skały na punkcie obserwacyjnym. Pomimo ran bierze udział w trzecim ataku na klasztor 18 maja. W lipcu WH zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, gdy Korpus Polski przechodzi przez Anconę.

Pod koniec roku 1944 Władek zostaje odwołany do Anglii, gdzie dostaje przydział w Londynie jako geograf w Polskim Ministerstwie Informacji. W kwietniu 1945 zawiera związek małżeński w Edinburgh z Eleanor Watson Wemyss, którą poznał w Szkocji w 1942, gdy uczył się języka angielskiego.

W roku 1948 WH emigruje z żoną i trojgiem małych dzieci do Kanady, gdzie przez następnych 8 lat pracuje na farmie koło Welland, Ontario i jest zatrudniony w fabrykach Atlas Steel i Stokes Rubber na południu Ontario. Dzięki interwencji prof. Zaborskiego, który uczył WH na U.J. Krakowie, Władek dostaje pracę w Civil Service of Canada w Ottawie jako geograf w Departamencie Mines and Technical Surveys. W roku 1956 sprzedaje farmę i przenosi się z rodziną do Ottawy. W swej nowej pracy WH wykonuje badania terenowe w ekspedycjach do Canadian Arctic and Sub Arctic, w rejonie Mackenzie Delta i na Melville Island; wydaje szereg publikacji naukowych.

W 1961 roku zostaje przeniesiony do Glaciology Division w Environment Dept; na tym stanowisku Władek prowadzi badania lodowca Peyto, sporządza mapy i wydaje książkę na temat swej pracy. Ostatnim jego projektem jest praca w rejonie lodowca Athabaska.

Władek przeszedł na emeryturę pod koniec lat 70-tych. Podjął interesujące zajęcie wykonując artystyczne przedmioty z cyny. Władek Henoch był człowiekiem wybitnie prawym i religijnym; posiadał szeroką skalę zainteresowań i zyskał wielu dobrych przyjaciół. We wszystkim, co czynił, widocznym było jego przywiązanie do rodziny i jego mocne poczucie obowiązku dla Ojczyzny Polski, jego troska o potrzeby innych oraz jego entuzjazm dla powierzonej mu pracy. Władek popierał czynnie prace SPK, oraz organizacje kulturalne, techniczne i artystyczne w Kanadzie; do Polski przesyłał pomoc na cele edukacyjne i dla ludzi w potrzebie.

Pod koniec swego życia Władek wydał książkę "One Man, Many Lives" w której opowiedział koleje swoich przygód i wydarzeń.