kpr

kpr.podch. Tadeusz Dynowski

 

Tadeusz Dynowski urodził się 12 lutego 1922 r. w Zagorze k. Zbaraza. Lata młodzieńcze spędził w Zbarazu, gdzie też uczęszczał do gimnazjum. Podczas okupacji sowieckiej podzielił losy tysięcy Polaków. Zesłany w głąb Rosji, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zostaje uwolniony i wstępuje do Armii Polskiej. Jest żołnierzem 3 Dywizji Karpackiej, z którą przemierza cały szlak bojowy Zdemobilizowany w Anglii w stopniu kaprala podchorążego udaje się na emigrację do Kanady, gdzie zakłada rodzinę. Od początku pobytu w Ottawie należy do naszego Koła. Pozostawił po sobie wspomnienie bardzo skromnego, uczynnego kolegi.