por

por. Czesław Choynowski

 

Czesław Choynowski urodził się w Białymstoku w 1917 r. W momencie wybuchu wojny jako oficer rezerwy zostaje wcielony do 20-tego Batalionu Saperów, należącego do Armii "Modlin", która bohatersko broni Warszawy. Po ustaniu działań wojennych wraca do miasta rodzinnego, gdzie zostaje natychmiast aresztowany przez Rosjan i wysłany na Syberię. Po amnestii wstępuje do Polskiej Armii, z którą zostaje ewakuowany na Bliski Wschód. W 2-gim Korpusie gen. Andersa walczy w kampanii włoskiej. Oddział jego poniósł wielkie straty w bitwie o Monte Cassino. Po ukończeniu działań wojennych rozpoczyna studia na wydziale architektonicznym Uniwersytetu w Torino, a następnie wraca do Anglii, gdzie zostaje zdemobilizowany w stopniu porucznika. Udaje się na emigrację do Kanady i w 1948 r. wstępuje do naszego Koła, w którym pełni różne odpowiedzialne funkcje. Jest długoletnim członkiem Zarządu i korespondentem do Kwartalnika SPK. Swoje przygotowanie zawodowe wykorzystuje nie tylko do pracy zawodowej w Martineau Architects Company, ale również bezinteresownie do budowy Domu Polskiego SPK oraz Polskiego Kościoła św. Jacka Odrowąża. Mimo odejścia ślady jego działalności pozostaną w Ottawie na długo.