Odeszli do wieczności

Kol. Czesława Arciszewska (28.VI.1924 –21.X.2015 r.)

 

 

Czesława Arciszewska (z domuWaćkówna)        

Koleżanka Czesława urodziła się w Polsce we wsi Majdan Górny w pow. Tomaszów Mazowiecki i mieszkała tam do wybuchu II Wojny Światowej. Na początku roku 1940 została aresztowana, a następnie wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec do prowincji Hessen. W maju 1945 r. została uwolniona przez wojska amerykańskie i umieszczona w obozie dla uwolnionych robotników przymusowych. W marcu 1948 r. przybyła do Kanady. Tu poznała swego przyszłego męża Nikodema Arciszewskiego- wieloletniego  prezesa Koła nr 8 SPK. Kiedy w 1952 roku powstaje Koło Pań przy SPK staje się jego aktywnym członkiem, aby w 1975 r. objąć funkcję jego prezesa, którą ofiarnie pełniła przez 18 lat. To jej inicjatywie i Paniom z Koła zawdzięczamy posiadanie sztandaru, Koła, który jest ozdobą wszystkich naszych uroczystości. Koleżanka Czesława za swe zasługi dla Koła nr 8. SPK została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem SPK w Kanadzie, a także Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Przez ostatnie lata swego życia była członkiem Zarządu Koła nr 8. SPK.

Cześć Jej Pamięci

Początek strony