Kronika Koła #8 SPK

Kronika Koła #8 SPK

 

Rok 2019

 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ottawie

        

W Ottawie upamiętniono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od wielu lat staraniem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koło nr 8 w Ottawie czci się pamięć Niezłomnych, a od kilku lat Ambasada RP w Ottawie wspiera i współorganizuje te obchody.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Św. Jacka Odrowąża w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. We mszy św. uczestniczyli weterani, kombatanci, prezesi organizacji polonijnych, harcerze z ottawskich szczepów Lechici i Jutrznia oraz ottawska Polonia. Ambasadorowi A. Kurnickiemu towarzyszyli m.in. konsul A. Kucy oraz attaché obrony kmdr Krzysztof Książek.

 Po południu w Domu SPK staraniem Ambasady RP w Ottawie oraz Koła nr 8 SPK w Ottawie zorganizowano pokaz monodramu autorstwa i w reżyserii Mileny Tejkowskiej „Inka. Rzecz o Danucie Siezikównie” w wykonaniu Justyny Piechoty.

- Historia Inki to historia walki o wolną, niepodległą Polskę - powiedział ambasador A. Kurnicki przed rozpoczęciem spektaklu. W swojej wypowiedzi ambasador nawiązał także do rodzinnych opowieści o Żołnierzach Wyklętych. Spektakl został bardzo dobrze przyjęty przez licznie zgromadzoną Polonię ottawską.

 W czasie prac nad sztuką M. Tejkowska bazowała na opowieściach osób, które Inkę znały oraz m.in. na dokumentach, które zachowały się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. J. Piechota, odtwórczyni roli Inki, to zaledwie 18-letnia uczennica rzeszowskiego liceum nr 2. Aktorka odgrywa postać Danuty Siezikówny w ostatnich dniach jej życia, przed wykonaniem wyroku śmierci. Spektakl był pokazywany m.in. na Litwie i w Polsce. W Kanadzie monodram został wystawiony także w Montrealu (1 i 2 marca br.).

Danuta Siezikówna – 18-letnia łączniczka i sanitariuszka została zamordowana po sfabrykowanym procesie sądowym 28 sierpnia 1946 r. w Gdańsku.

 Msza Św.w intencji „Żołnierzy wyklętych”-na pierwszym planie poczty sztandarowe Szczepu „Lechici” i Koła nr 8. SPK

 

 

 J. Piechota-odtwórczyni postaci Inki

***

 

 

 

 

7 -10 kwietnia   Ottawskie Obchody 79-tej Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9-tej Rocznicy Tragedii Smoleńskiej

        W niedzielę 7 kwietnia została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny w rocznicę Tragedii Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej. Msza była zamówiona przez Stow. Polskich Kombatantów Koło nr 8 w Ottawie. We mszy uczestniczył korpus dyplomatyczny z J.E. Ambasadorem RP w Kanadzie dr Andrzejem Kurnickim, Attache Obrony kom. Krzysztofem Książkiem, oraz konsulem RP w Ottawie panią Aleksandrą Kucy. Uczestniczyli również Prezes SPK w Kanadzie p. Andrzej Ruta, Prezes Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej dr Elżbieta Komsta, Prezes Oddziału Ottawskiego Federacji Polek p. Ewa Zadarnowska poczet sztandarowy , zarząd i członkowie Koła nr 8. SPK w Ottawie, harcerze szczepów „Jutrzenka” i „Lechici” członkowie Klubu Seniora „Ognisko”, Klubu Teatralnego im. Jadwigi Domańskiej oraz licznie zgromadzona Polonia.

***

16 kwietnia                                                       

W dniu 16 kwietnia 2019 przed pomnikiem Holocaustu w Ottawie odbyła się uroczystość składania wieńcy w celu upamiętnienia ofiar Powstania w Getcie  Warszawskim. Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa reprezentowany był przez panów: Marka Kiejne. Wiesława Kurana i Jose Semrau.,a przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie pan Andrzej Ruta-Prezes Zarządu Głównego. Wieniec i żonkile złożono przed tablicą upamiętniającą bohaterski zryw bojowników żydowskich.

***

 

12 maja, niedziela, godz. 11:00  - Msza Św. z okazji 75-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino w intencji żyjących i tych którzy odeszli na „wieczną wartę” członków SPK Koła #8 w Ottawie.

***

 

9 czerwca           Pielgrzymka na cmentarz żołnierzy „Błękitnej Dywizji”  do Niagara on the Lake .

Jak co roku Ottawa wysłała swoją delegację, która złożyła wieniec na grobach żołnierzy gen. Hallera. W tym roku pogada dopisała.

***

 

31 lipiec             Pożegnanie konsula

W dniu tym pożegnaliśmy kończącą swa służbę w Ottawie konsul panią Aleksandrę Kucy z którą się nam bardzo dobrze pracowało przez cztery ostatnie lata. Pożegnanie odbyło się w Domu SPK przy licznym udziale Polonii, Pani Konsul zostawiła w Ottawie wielu przyjaciół. Przedstawiła nam nowego konsula pana Jacka Bryniaka, z którym mamy nadzieję będzie się nam równie dobrze współpracowało.

***

 

1 sierpnia

Przedstawiciele Polonii i organizacji polonijnych oraz Ambasady RP w Ottawie uczcili minutą ciszy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbyła się 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00 czasu ottawskiego (17:00 w Warszawie) w Parku Konfederacji w Ottawie, pod pomnikiem kanadyjskich żołnierzy, którzy ponieśli śmierć pomagając walczącym powstańcom.

W uroczystości udział wzięły w szczególności uczestniczki Powstania Warszawskiego: kpt. Ewa Ponińska-Konopacka, ps. „Ewa”, dama Orderu Virtuti Militari oraz Irena Szpak, ps. „Irka”. Ponadto obecni byli weterani, członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koła nr 8 w Ottawie, przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręgu Ottawa, członkinie Federacji Polek w Kanadzie ogniwa nr 8 w Ottawie. Z ramienia Ambasady w wydarzeniu udział wzięli Ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki, Konsulowie RP w Ottawie Aleksandra Kucy i Jacek Bryniak, Attaché Obrony kmdr Krzysztof Książek. Wieńce pod pomnikiem złożyli weterani, członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koła nr 8 w Ottawie oraz w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele Ambasady.

  

 

 

 

Ambasador Andrzej Kurnicki w swoim przemówieniu podkreślił, że Powstanie Warszawskie jest dla Polaków w kraju i poza jego granicami wydarzeniem o znaczeniu militarnym, historycznym i symbolicznym. Ten niepodległościowy zryw jest niezwykle ważnym elementem tożsamości narodowej Polaków – powiedział ambasador.

Z kolei Kmdr Krzysztof Książek zwrócił uwagę na etos powstańczy pielęgnowany do dziś nie tylko przez Polskie Siły Zbrojne, ale także przez młode pokolenie harcerzy zarówno w kraju, jak i w Kanadzie.

 W imieniu kpt. Ewy Ponińskej-Konopackiej głos zabrała jej córka Margaret Konopacki wyrażając wdzięczność za ofiarność kanadyjskich sojuszników, lotników, którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie. Przypomniała także historię ufundowania tablicy pamiątkowej.

 Pomnik poświęcony 26. lotnikom Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force, którzy w czasie Powstania Warszawskiego wchodzili w skład dywizjonów 148. i 178. RAF dokonujących zrzutów zaopatrzenia dla walczących powstańców,  odsłonięty został w 1964 r. przez premiera Kanady Lestera B. Pearsona. Siedmiu lotników kanadyjskich zginęło w trakcie wykonywania tej misji. W 1995 r. pomnik został przyozdobiony Krzyżem Armii Krajowej.

***

 

2-5 września      Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

W dniach 2-5 września 2019 w Brantford ON odbył się 35 Walny Zjazd Polskich Kombatantów w Kanadzie.  Na Prezesa Zarządu Głównego SPK w Kanadzie został ponownie wybrany kolega Andrzej Ruta a przewodniczącym sądu koleżeńskiego został kol. Jerzy Kulczycki. Gratulujemy.

***

 

18 Sierpnia       Święto Żołnierza Polskiego

Obchody Święta Żołnierz Koło nasze rozpoczęło nasze Koło już w niedzielę18 sierpnia Mszą Św. w intencji członków Koła ,którzy odeszli na ”wieczną wartę®” i żołnierzy polskich którzy polegli w obronie Ojczyzny.

Następnie w sobotę24 sierpnia odbył się w świeżo wyremontowanej Sali Domu SPK uroczysty bankiet w którym udział wzięli J.E. Ambasador Rzeczpospolitej Polski dr Andrzej Kurnicki, attaché obrony kom Krzysztof Książek ,prezes Zarządu Głównego SPK w Kanadzie p.Andrzej Ruta, prezes Ottawskiego Oddziału KPK dr Elżbieta Komsta, a ze strony kanadyjskiej MP gen.Andrew Leslie, płk Richard Blackwolf (Presidentof the Canadian Aboriginal Veterans and Serving Members Associacion), były attaché obrony Kanady w Polsce major Mike Bernardo,oraz Mr. Jerry Kovacs-(Canadian Veterans Advocacy)Część oficjalną bankietu prowadził kol.Edward Poznański, który w krótkich słowach przedstawił genezę Święta Żołnierza, a następnie życzenia złożyli zaproszeni goście. Część oficjalną bankietu zakończyło wręczenie odznaczeń za wysługę lat i za zasługi dla Koła.Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się zabawa taneczna, która zakończyła się w póżnych godzinach nocnych.

 

image009

J.E.Ambasador Rzeczpospolitej Polski w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki

 

image010

Przemawia gen. Andrew  Leslie

 

image011

Przy mównicy kol. Edward Poznański

 

 

27 Październik           Projekcja filmu „Kamerdyner”

Projekcja filmu „Kamerdyner  „ spotkała się z dużym zainteresowanie ottawskiej polonii. Sala widowiskowa Domu SPK była wypełniona po brzegi. Nasze Koło zakupiło licencję na projekcję filmu.

***

 

10 Listopad                Obchody Święta Niepodległości w Ottawi

W niedzielę dn. !0 listopada na prośbę Oddziału Ottawskiego Kongresu odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny  Członkowie naszego Koła  z pocztem sztandarowym jak zwykłe zademonstrowali swojąobecność.

***

 

11 Listopad               Składanie kwiatów na grobach generałów i zasłużonych Polaków na  mentarzu Notre Dame przez ottawskich harcerzy ze szczepów Jutrzenka i Lechicy

Na Cmentarzu Notre-Dame w Ottawie znajdują się groby wielu Polskich  Bohaterów i pamięć ich czcimy w dniu 11go listopada. Składamy na ich grobach wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalamy znicze. 

W tym roku, w tej podniosłej uroczystości wzieli udział: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Kurnicki, Kmdr Krzysztof Książek, Attaché Obrony, Pan Jacek Bryniak, Konsul, członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, szczepy harcerskie, młodzież ze Szkoły Polskiej oraz liczni członkowie społeczności polonijnej.

***

 

15 grudzień       Opłatek kombatancki

Już do tradycji wszedł urządzany przez Koło nr.8 Stowarzyszenia  Polskich Kombatantów w Ottawie „Opłatek  Kombatancki” na który zapraszani prezesi i członkowie organizacji polonijnych Mieliśmy przyjemność podzielić się opłatkiem, z członkami organizacji które wybrały za swoją siedzibę Dom SPK.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Proboszcz Polskiej Parafii ks.dr Tadeusz Krzesik, JE Ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki z małżonką ,Attache Obrony komandor Krzysztof Książek z małżonką Konsul RP w Ottawie p. Jacek Bryniak, Prezes ZG SPK kol. Andrzej Ruta oraz Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej -Oddział Ottawa dr Elżbieta Komsta. Komandor Książek odczytał rozkaz Ministra Obrony Narodowej Polski mianujący  członka naszego Koła kol. Mirosława Grabowskiego na wyższy stopień oficerski (z podporucznika na porucznika). Po modlitwie i sutym posiłku przystąpiliśmy pod wodzą pań .Jolanty Bałuszek, Leny Gajewskiej oraz p. Romana Górnego do śpiewania kolęd. Wieczór  minął nam w przyjemnej atmosferze.

 

***

 

31 grudzień       Bal Sylwestrowy w Domu Polskim SPK

W wypełnionej po brzegi Sali Domu Polskiego SPK, Ottawska Polonia żegnała odchodzący rok 2019-ty i witała Nowy Rok 2020.W Balu Sylwestrowym udział wzięli również Attache Obrony Rzeczpospolitej Polski w Kanadzie komandor Krzysztof Książek z małżonką panią Barbarą i konsul RP w Ottawie p. Jacek  Bryniak z małżonką panią Moniką. Udekorowana przez zespół kol .Mietka Błaszczyka sala widowiskowa Domu Polskiego wyglądała imponująco. Nowy system klimatyzacyjny zapewnił również odpowiednią temperaturę, co w latach poprzednich stanowiło duży problem. Sutą kolację przygotował kol. Piotr  (Punio). Nowy Rok powitaliśmy szampanem po czym do póżnych godzin bawiliśmy się przy muzyce serwowanej przez  Czesława Wieczorka.

 

 

Początek strony