Kronika Koła #8 SPK

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2017

25 luty - Pożegnanie Karnawału

Od dawna się nie zdarzyło, aby na imprezę organizowaną przez SPK zabrakło biletów i było więcej chętnych niż miejsc w Sali Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie. Szampańska zabawa przygotowana przez zespół pod” dowództwem „kol. Mariana Baraniaka była niezwykle udana i trwała do późnych godzin nocnych lub jak kto woli do wczesnych godzin rannych. 

Wynika z tego wniosek, że imprezy takie potrzebne są w naszym środowisku polonijnym. Przy muzyce kol. Czesława Wieczorka bawili się dobrze nie tylko „Polonusy”, lecz również zaproszeni przez nich kanadyjscy goście.

J. Kulczycki

***

Obchody „Dnia Żołnierzy Wyklętych” w Ottawie

Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W Ottawie hołd niezłomnym żołnierzom patriotycznego podziemia oddaliśmy w niedzielę najbliższą dacie rocznicy. W tym roku przypadła ona 26-go lutego. Po Mszy Św. odprawionej w  intencji Niezłomnych, na której wystawiono poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - Koła nr 8, oraz ottawskich harcerskich szczepów.

Również w niedzielę zaprosiliśmy Polonię i pracowników Ambasady Polskiej do Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na projekcję filmów: „Podziemna Armia wraca. ” stanowiący własność IPN.

Goście z Ambasady na czele z Chargé d’affaires P. Łukaszem Weremiukiem, Attaché Obrony płk. Cezarym Kiszkowiakiem, Konsulem RP w Ottawie i Montrealu P. Aleksandrą Kucy dopisali, gorzej było z Polonią. Dziwi nas nieobecność tych uważających się za prawdziwych polskich patriotów. Mam nadzieję, że inaczej będzie w przyszłym roku. Naszym moralnym obowiązkiem jest czcić pamięć tych Niezłomnych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny.

 

19 marzec - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła.

Walne Zebranie odbyło się przy 70-cio procentowym udziale członków zwyczajnych Koła uprawnionych do czynnego  udziału w wyborach i stawianiu wniosków. Na  przewodniczącym Zebrania wybrano kl. Andrzeja Rutę (członka zwyczajnego Koła nr 8 – Prezesa SPK w Kanadzie)

Komisja Rewizyjna Koła przedstawiła raport z działalności Zarządu Koła, w którym stwierdziła, że wszystkie wydatki były celowe i zgodne z potrzebami Koła. Postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi z podziękowaniem dla skarbnika Koła kol. Wiesława Karpińskiego za wzorowe prowadzenie ksiąg rozrachunkowych. Na kadencję 2017-19 wybrano jednogłośnie prezesa ustępującego Zarządu kolegę Jerzego Kulczyckiego (po raz 6).

 

Nowy - stary prezes przedstawił skład nowego zarządu, w którym funkcję vice-prezesów powierzył synom  weteranów II-ej Wojny Światowej :

Kol. Edwardowi Poznańskiemu- synowi więźnia obozu koncentracyjnego i kol.Józef Semrau-synowi żołnierza II-go Korpusu (Vitruti Militari), a sekretarza-Mariannie Sikorskiej-Walker-córce żołnierza AK.

Odmłodził również skład zarządu przyjmując członka najmłodszego pokolenia kol. Adriana Hanusiewicza.

Podczas Walnego Zebrania zapadło postanowienie, aby zrezygnować z tradycyjnego pikniku SPK, który się już przeżył i zastąpić to letnim spotkaniem towarzyskim członków  Koła i ich rodzin oraz organizacji zaprzyjaźnionych pod dachem Domu SPK co uniezależni nas od kaprysów aury.

 

3 Maj - Obchody Święta Konstytucji

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji organizowanymi przez ottawski oddział Kongresu Polonii Kanadyjskiej zbiegły się z organizowanymi przez Ambasadę Polską w Kanadzie Dzień Polski w Ottawie z okazji Święta Narodowego 3 maja i uroczystości 150-lecia Kanady

Obchody rozpoczęto podniesieniem flagi Polski przed ottawskim Ratuszem, czemu asystowali poza licznie zgromadzoną Polonią Mer miasta Ottawa Pan Jim Watson, oraz polscy dyplomaci w osobach: Chargé d’Affaires Pana Łukasza Waremiuka, Attaché obrony płk. Cezarego Kiszkowiaka, oraz Konsula Pani Aleksandry Kucy.

Po powitaniu gości i krótkim przedstawieniu historii powstania Konstytucji przez Prezesa Oddziału Ottawskiego KPK Panią dr Elżbietę Komsta głos zabrał Mer Miasta Ottawa, który w swym przemówieniu podkreślił związki jakie łączą Polskę i Kanadę i wkład polskiej diaspory w budowaniu Kanady.

 

Cenny dar kombatantów z Kanady

Zasoby Sali Tradycji Czarnej Dywizji wzbogaciły się o dar przekazany przez Koło Nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.

W trakcie spotkania w żagańskiej Sali Tradycji pułkownik Cezary Kiszkowiak - Attache Obrony RP w Kanadzie przekazał Szefowi Wydziału Wychowawczemu podpułkownikowi Waldemarowi Szczepaniakowi dar polskich kombatantów z Ottawy. Jest to mundur „battle dress” w barwach 1.pułku artylerii przeciwpancernej, który należał do Mieczysława Makucha żołnierza generała Maczka.

Pułkownik Kiszkowiak przybliżył sylwetkę właściciela munduru, który walczył w obronie Polski we wrześniu 1939 roku w składzie 10 Brygady Kawalerii, a później jako przeciw pancerniak przemierzył cały szlak bojowy 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej (1.PDPanc) od Normandii do Wilhelmshaven. Podkreślił także dużą aktywność środowisk kombatanckich i ich organizacji.

 

Płk. Cezary Kiszkowiak w Sali Tradycji Czarnej Brygady przed gablotą z prezentem Koła nr 8. SPK

In memoriam

 

Kol. Płk. Stanisław, Marian Toporowski ur.8.IX.1920-zm. 20.VI.2017 r.

Kol. Stanisław M. Toporowski -więzień sowieckiego „Gułagu”, po amnestii żołnierz II-go Korpusu PSZ gen Andersa. Uczestnik bitwy o Monte Casino, wsławił się szczególnie  podczas forsowania rzeki Santorino i Sillaro za co został udekorowany Krzyżem Virtuti Militari. Wojnę zakończył w stopniu kapitana. Wyemigrował do Kanady, gdzie niezwłocznie wstąpił do Koła nr 8 SPK w Ottawie. Brał czynny udział w życiu Koła, zajmując różne stanowiska w Zarządzie z funkcją prezesa Koła włącznie. Po śmierci Żony reemigrował w 2009 r. do Polski w dalszym ciągu pozostając członkiem zwyczajnym i honorowym Koła i SPK w Kanadzie.

Cześć Jego pamięci.

 

Żołnierz spoczął w Żarnowie - Radio Plus Radom

(29 czerwiec 2017 / Tekst Marcin Prejs fot. M. Prejs/Radio Plus Radom)

W Żarnowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe płk. Stanisława Toporowskiego, żołnierza II Korpusu gen. Andersa, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Stanisław Toporowski urodził się w Żarnowie w 1920 roku. Był oficerem II Korpusu generała Andersa, bohaterem walk pod Monte Cassino i Kampanii Włoskiej. Po II wojnie światowej przebywał w Wielkiej Brytanii, a później w Kanadzie. Ostatnie lata swego życia spędził w Polsce. Jego sylwetkę podczas uroczystości przypomniał zebranym wójt Żarnowa Krzysztof Nawrocki. Podkreślał on, że Stanisław Toporowski wspierał żarnowskie placówki oświatowe, był głównym fundatorem sztandaru dla Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, pomagał też druhom strażakom z OSP Żarnów.

Stanisław Toporowski zmarł w Łodzi w wieku 97 lat. Pochowany został na cmentarzu w Żarnowie.

 

https://lh3.googleusercontent.com/NnehW_FqN1OoAd0TJ12dq5jZh_Rs20gvelmh6AJiU2LGZHaTZ7XF07rKBKYpdZMvDOpT4ZgnUIFiMsgCr1fWf4XSKCYS37AEplW4fm93qmDW3TLNUkbNwdr4ifV0ifY_8LlPfQ=w1200-h720-no

Kompania honorowa

 

https://lh3.googleusercontent.com/6_eHQTHhqm_pIAe9tN99ZOANhGVl-JnEmFxd0RxIVWIVHSPk2YcmkrmTB7TsQsx3Eflya8Z0z9eHfScfF_JLCxUdwMv4Kp8gGgyLf0VCF-33GeauxgBP7825oH4mUWoygTTfhw=w1200-h720-no

 

https://lh3.googleusercontent.com/B7zK8pJ4-iFSqGQ87KoOl4CfEe3Z6sa_vdJt8YJXcRd5vlpUvTWlQ1opAs8Pu8alom3oXsqutO9UWflin2eDEjww89vYLVhaK71lvSMv8_-QXpiKUpoRk6iJlOMbU8J3_R1ETA=w1200-h720-no

Prezentacja orderów bojowych kol. S.Toporowskiego

 

https://lh3.googleusercontent.com/H-IPf5ksFJcECoUcL21ruHn9oq2fmdfFBVLs2IyrCdzcW5QLoCuCrEvbqmJFkdOoVclpuExHJJkWTdbtJ--wX4Zkf3CZa0dTvUJpC5cGRFGa1jLfas9ESZbSOvWt_KtJkklJjA=w1200-h720-no

 

Żołnierz spoczął w Żarnowie

W drodze na cmentarz.

 

https://lh3.googleusercontent.com/gGyCYa_xVGsPmGTY_gkk044UGc4gyNJ3JAcWXEJNIIGsF3WqgrSgcLFvVsbijbKOFWgreSbVbFMxIWLA2jvJUAZWmxS8hoZENNyt_YmXL7U21JKimsZKAtxvzW7_dt9h3Wl2Lg=w1200-h720-no

 

https://lh3.googleusercontent.com/TW48pzu-mRK8V13Zr21aAX3u5S1MovD13SqDn6jwUz2InXtHOPflZ5VHyZ-xn7211oypKKu-2ayW8-hwNkRJX-Mc0_G0Yc09OlYIYgUzzu2c6z7Mj4aQb6uy7yahdZ2w6q-nCw=w642-h856-no

 

23 lipiec godz.13.00  Piknik pod dachem Domu SPK w Ottawie.

Eksperymentalny piknik pod dachem Domu SPK spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Już długo przed godz. 13:00 (godzina rozpoczęcia pikniku) zaczęli zbierać się członkowie Koła z rodzinami oraz zaprzyjaźnieni z nami członkowie Klubu Seniora  „Ognisko”, Chóru im. I Paderewskiego, Kabaret  „Po ósmej” i oczywiście przedstawicieli afiliowanego do naszego Koła Klubu Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Polanie”. Nie zabrakło również przedstawicieli polskiej ambasady w osobach Attache Obrony RP w Kanadzie płk. Cezarego Kiszkowiaka i Radca Ambasady – Pan Zbigniew Chmura.

 

Obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody Rocznicy zainaugurowano w Ottawie w przeddzień wybuchu Powstania Mszą Św. (30 lipca) w intencji żołnierzy i ludności cywilnej  Warszawy, którzy oddali swe życie walcząc o wolność Ojczyzny.

Główna uroczystości odbyła się 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00 czasu ottawskiego (17:00 w Warszawie) w Parku Konfederacji w Ottawie, pod tablicą poświęconą kanadyjskim lotnikom, którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie.

Obchody otworzył Prezes Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Pan Jerzy Kulczycki.

Powstańcy Warszawscy mieszkający obecnie w Kanadzie, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie oraz przedstawiciele Polonii ottawskiej uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar Powstania - żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych oraz cywilną ludność Warszawy, która utraciła życie w czasie działań wojennych i ludobójstwa, jakiego dopuścili się okupanci w czasie powstania.

Po odegraniu na trąbce przez Pana Samujło  Last Post, przystąpiono do składania wieńców.

Wieńce pod tablicą złożyła Ewa Konopacka i Stanisław Kielar – żołnierze Armii Krajowej walczący w Powstaniu oraz w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej – chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Łukasz Weremiuk, I radca Zbigniew Chmura oraz attaché obrony płk Cezary Kiszkowiak.

Po złożeniu wieńców i odegraniu ponownie przez p. Samujłę „Ciszy” głos zabrał płk Kiszkowiak:

- Zebraliśmy się tu dziś przed tym jedynym pomnikiem w Kanadzie upamiętniającym Powstanie Warszawskie, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wyzwolenie Ojczyzny i byli gotowi ponieść dla niej największą ofiarę. Dziś pamiętamy także o kanadyjskich sojusznikach, lotnikach, którzy ponieśli śmierć pomagając walczącym powstańcom. Dziękuję wszystkim kombatantom i weteranom, zgromadzonym tutaj w godzinie „W” 73 lata później, za kontynuowanie tradycji i pamięć o powstańcach – powiedział podczas swojego przemówienia płk Cezary Kiszkowiak – Jestem przekonany, że młode pokolenie Polonii kanadyjskiej oraz harcerze będą w przyszłości pielęgnować pamięć o powstaniu oraz oddawać hołd jego uczestnikom – dodał.

Pomnik poświęcony 26 lotnikom Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force, którzy w czasie powstania warszawskiego wchodzili w skład dywizjonów 148 i 178 RAF dokonujących zrzutów zaopatrzenia dla walczących powstańców, odsłonięty został w 1964 r. przez premiera Kanady Lestera B. Pearsona. Siedmiu lotników kanadyjskich zginęło w trakcie wykonywania tej misji. W 1995 r. pomnik został przyozdobiony Krzyżem Armii Krajowej.

 

4 sierpnia

Na zaproszenie Ambasady Polskiej w Kanadzie przybył do Ottawy z jednodniową wizytą odpowiedzialny za kontakty z Polonią wiceminister Spraw Zagranicznych Pan Jan Dziedziczak w towarzystwie Pana Jana Badowskiego – doradcy sekretarza stanu i Pana Mateusza Stęsieka – Dyrektora Departamentu d.s. Współpracy z Polonią. Delegacja złożyła wieniec przed tablicą pamiątkową poświęconą kanadyjskim lotnikom, którzy zginęli nad Polską niosąc pomoc powstańcom Warszawy, po czym dostojni goście mimo nawału spotkań z oficjelami kanadyjskimi znaleźli czas aby spotkać się z Polonią i zapoznać z nurtującymi ją sprawami.

 

image012

Składanie wieńca

Od lewej: Charge d’Affaires Ambasady RP, Attache obrony płk Kiszkowiak, wice Minister S Z Jan Dziedziczak, Dyrektor Departamentu Jan Badowski.W głębi chorąży SPK Mirosław Lorenc

 

image013

Od lewej:

I Radca Ambasady P. Zbigniew Chmura, Doradca Sekretarza Stanu  Mateusz Stąsiek,Dyrektor Departamentu d.s. Polonii Jan Badowski,attache obrony płk.Kiszkowiak, Charge d’affaires Ł.Wereniuk ,Prezes Okręgu Ottawskiego KPK dr. E.Komsta, Wice minister Spraw Zagranicznych P. Jan Dziedziczak, Prezes Koła nr 8 SPK dr Jerzy Kulczycki, Prezes ZG SPK w K. Andrzej Ruta, Chorąży SPK P. Mirosław Lorenc

 

image014

Spotkanie w Domu SPK

Przy stole prezydialnym od lewej: Charge d’affaires Ł.Wereniuk, Wice minister Spraw Zagranicznych P. Jan Dziedziczak, Dyrektor Departamentu d.s. Polonii Jan Badowsk Doradca Sekretarza Stanu  Mateusz Stąsiek

 

image008

Polonia Ottawska przed pamiątkową tablicą przed rozpoczęciem uroczystości

 

image009

Delegacja SPK składa wieńca

 

image010

Delegacja Ambasady RP  składa wieniec

 

image011

Przed tablicą pamiątkową.

Od lewej: Prezes SPK Ottawa dr Jerzy Kulczycki, chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Łukasz Weremiuk, kpt. rez.Ewa Konopacka, kpt. Piotr Miętus CAF, attaché obrony płk Cezary Kiszkowiak,  Prezes SPK w K. Andrzej Ruta, por. rez. Stanisław Kielar

 

12-13 sierpnia                      Święto Wojska Polskiego – 70-ta rocznica powstania Koła nr 8  w Ottawie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

W tym roku obchodziliśmy jednocześnie podwójną uroczystość – Święto Wojska Polskiego i 70-tą rocznicę działalności naszego Koła, dlatego też przebieg obchodów z tym związanych miał szczególnie uroczysty charakter.

Na zorganizowany przez Koło uroczystym Bankiecie mieliśmy zaszczyt gościć wielu dostojnych gości. I tak zaszczycili nas swoją obecnością:

Kapitan rez. Ewa Konopacka – Kawaler Orderu Virtuti Militari (członek naszego Koła), Major Rez. Zbigniew Pierścianowski – Kawaler Francuskiej Legii Honorowej i Croix de Guerre, Kapelan Koła nr 8  oj. dr Tomasz Krzesik, oraz oj. Dymitr Zanemoyski proboszcz polskiej parafii w Mińsku na Białorusi.

Generał Andrew Leslie – Członek Parlamentu i Rządu Federalnego Kanady wraz z Małżonką, Mer miasta Ottawa – Jim Watson, reprezentant Armii Kanadyjskiej – gen. bryg. Robert Wiliams, była Mer Nepean – wielki przyjaciel naszego Koła Pani Mary Pitt wraz z małżonkiem Panem Ronem Pitt, Director Service Bureau of the Royal Canadian Legion – Pan Ray McInnis wraz z małżonką Panią Sherri McInnis, Lt. Colonel Dawid Quick oraz Joseph Burke – przedstawiciele Canadian Aboryginals Veterans (CAV), Pan Jasua Juneau – Executive Director Weterana Benewent Fund z małżonką Panią Fryc Janeau oraz Pan Andrew Kovacs – Executive Director Canadian Weterana Adwokaci.

Stronę polską reprezentowali: Chargé d’affaires Ambasady Polskiej w Kanadzie – Pan Zbigniew Chmura z małżonką Panią Małgorzatą Chmura oraz płk Cezary Kiszkowiak – Attaché Obrony Rzeczpospolitej Polski w Kanadzie wraz z małżonką Panią Kingą Kiszkowiak.

Natomiast stronę polonijną: Kol. Andrzej Ruta – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie wraz z małżonką Panią Barbarą Gadomską Ruta, Pani Ewa Zadarnowska – Prezes Federacji Polek w Kanadzie, oraz Pani dr Elżbieta Komsta –  Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Dystrykt Ottawa.

Po przywitaniu dostojnych gości przez Prezesa Koła kol. Jerzego Kulczyckiego wprowadzony został sztandar Koła i odegrano hymny narodowe, po czym zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na „wieczną wartę”, oraz żołnierzy polskich, którzy ponieśli śmierć w obronie Ojczyzny.

Następnie Kol. Prezes przedstawił  Vice Prezesa Koła o prowadzenie Bankietu.

Kolega Poznański w krótkich słowach przedstawił genezę Święta Wojska Polskiego, po czym przestąpił do drugiej części Bankietu  a mianowicie obchodów z okazji  70-tej Rocznicy powstania Stołecznego Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów  w Kanadzie. W tej części bankietu zostało wyemitowane video (slight show) przedstawiające wędrówkę przyszłych założycieli SPK od gułagów sowieckich do armii Andersa, obozów wojskowych na Bliskim Wschodzie i w Palestynie, do zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino, a następnie demobilizacja i kolejna wędrówka do Kanady, która stała się  ich drugą Ojczyzną.

Treści trwającego 48 minut video, nie można zamieścić w krótkim sprawozdaniu, wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę internetową SPK Ottawa (70-lecie SPK Slideshow) gdzie można obejrzeć całe video profesjonalnie przygotowane przez Koleżankę Marianne Sikorską-Walker – Sekretarza Koła nr 8, przy wydatnej pomocy kolegów Józefa Semrau i Romana Górnego. Należy się im gorące podziękowanie za wielką pracę jaką włożyli w zebranie i uprządkowanie tak bogatego materiału.

W następnym punkcie programu głos zabrali nasi dostojni goście, którzy gratulowali naszemu Kołu osiągnięć w pracy i życzyli dalszych osiągnięć.

 

 

 

 

 

 

 

 Mer miasta Ottawa Pan Jim Watson wręczył na ręce prezesa Koła Dyplom Uznania, natomiast Attaché Obrony RP w Kanadzie płk. Cezary Kiszkowiak ryngraf pamiątkowy z symbolami rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego, Kolega  A. Ruta Prezes ZG  SPK Dyplom z okazji 70-lecia Koła, natomiast dr. Elżbieta Komsta-Prezes Dystryktu Ottawa w imieniu Zarządu Głównego KPK Dyplom z podziękowaniem za pracę, którą Koło wykonuje dla dobra Polonii. W swym krótkim przemówieniu podkreśliła rolę jaką odgrywało i odgrywa Koło w budowie Kościoła Polskiego, szkoły polskiej, Teatru Polskiego w Ottawie, Chóru im. I. Paderewskiego, Klubu Seniora „Ognisko”, sponsorowaniu harcerstwa, a przede wszystkim stworzenia Domu SPK , który jest centrum życia polonijnego.

 

 

 

 

 

Następnie po sutej kolacji Prezes  ZG SPK oraz Prezes Koła nr 8. w asyście Sekretarza Koła kol. Marianny Sikorskiej-Walker przystąpili do wręczania dyplomów i odznaczeń kombatanckich.

W pierwszym rzędzie Dyplomami Honorowymi Za zasługi w walce o niepodległość Polski i pracę dla SPK otrzymali nasi weterani II-ej Wojny Światowej : kol. kpt. rez.  Ewa Ponińska -Konopacka , maj. Rez. Zbigniew Pierścianowski oraz por.rez. Stanisław Kielar. Za nieobecnych z powodu stanu zdrowia dyplomy odebrali ich synowie (aktywni członkowie Koła)- kol.Jan Fronc za swego ojca por.rez Andrzeja Fronc.i kol. Edward Poznański  za Jerzego Poznańskiego więźnia obozu koncentracyjnego.

 Pozostałym , nieobecnym podczas bankietu ; kol. Barbara Grabowska, kol. Witold Gawalewicz, kol. Franciszek Kodubiec i kol. Zdzisław Szeliski  dyplomy zostaną wręczone w miejscach ich pobytu.

 

 

 

 

 

Po wręczeniu dyplomów przystąpiono do wręczania odznaczeń za staż członkowski w SPK , a następnie za zasługi dla SPK.

Srebrnym Krzyżem Zasługi dla SPK udekorowana została Pani Agnieszka Czerniakow, która nie jest członkiem Koła, lecz bardzo zasłużyła się w organizowani naszych imprez i uroczystości patriotycznych.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała wieloletnia członkini, bardzo zaangażowana w pracę na rzecz Koła kol. Barbara Bojarska, natomiast Złoty Krzyż za Zasługi koledzy Andrzej Ruta i Jerzy Kulczycki.

Srebrną Odznaką Federacji otrzymał kol. Józef Semrau (udekorowany na Walnym Zjeździe w Thunder Bay i kol. Ryszard Bojarski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część oficjalną Bankietu zakończono wyprowadzeniem sztandaru Koła, po czym zaczęła się zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych.

Należy podkreślić , że przebieg całej uroczystości został bardzo wysoko oceniony zarówno przez oficjeli, jak również przez członków koła i zgromadzoną publiczność Zawdzięczamy to ekipie, która przez wiele dni poświęcała swój czas i siły, aby Bankiet  z takiej okazji jak 70-ta Rocznica Koła został zapamiętany przez wszystkich jako coś czego nie musimy się wstydzić.

Koleżanki i Koledzy (w porządku alfabetycznym):  Elżbieta i Darek Berus, Basia i Ryszard Bojarscy, Andrzej Borowiec, Anna i Wiesław Karpińscy, Darek Pacuszka, Piotr Przeworski (Punio), Czesław Wieczorek i wymienieni poprzednio za  przygotowanie i emisję video kol. Marianna Sikorska-Walker, Józef Semrau i Roman Górny zasłużyli na naszą wdzięczność i słowa podziękowania.

Jerzy Kulczycki Prezes Koła

 

5 listopad           Koncert zespołu Pani Marii Knapik-Sztramko w Perley and Rideau Veteran’s Health Centre

Już po raz dziesiąty nasza znakomita śpiewaczka zorganizowała i poprowadziła koncert dla weteranów , w Perley and Rideau Veteran’s Health Centre którym schronienie znaleźli również nasi koledzy.

Zespół Pani Marii z gościnnie zaproszonym chórem chińskich seniorów poza znanymi utworami operowymi zaprezentował znane i mocno oklaskiwane pieśni popularne z czasach młodości podopiecznych Domu Opieki. Pani Marii i jej zespołowi należą się duże słowa podziękowania za wspaniały program, za którego jedyną zapłatą były rozradowane, uśmiechnięte twarze mieszkańców domu „złotego wieku”.

 

image005

Pani Maria w charakterze konferansjera

 

image006

Resident Health Centre p.płk rez. Andrzej Garlicki w towarzystwie organizatorki koncertu oraz prezesów SPK  J.Kulczycki

 

11 listopad        Obchody Święta Niepodległości w Ottawie

Kulminacja obchodów Dnia Niepodległości przypadła na niedzielę dn. 12 listopada. Obchody zainaugurowane zostały Mszą Św. w intencji Ojczyzny  w polskim kościele p.w. Św. Jacka  Odrowąża z udziałem korpusu dyplomatycznego oraz licznie zgromadzonej Polonii, kombatantów Koła nr 8 i harcerzy z hufców Jutrzenka i Lechici pod sztandarami organizacji.

 

Po Mszy Św. Udano się na cmentarz Notre Dame, gdzie harcerze , attaché obrony oraz konsul RP w Ottawie zapalili świeczki i złożyli kwiaty na grobach generałów (gen. Zająca, gen. Orlika-Rückemanna, gen Sznuka ) i  osób zasłużonych dla Polski i Polonii założyciela Polskiej Szkoły p. Podoskiego i strażnika „Skarbów Wawelskich”-p Krzywdy-Polkowskiego.

 

image008

Przy grobie gen. Bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna

image009

 

W godzinach popołudniowych odbyła się w Domu SPK akademia przygotowana i zorganizowana przez stołeczne koło Stowarzyszenia Inżynierów Polskich.

A oto krótkie sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia Pana dr. Bogdana Gajewskiego

 

Dnia 12 listopada miała miejsce uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. W Domu Polskim SPK świętowaliśmy 99 rocznicę uzyskania niepodległości. Akademia, pod patronatem Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP). W części oficjalnej gości powitała obecna Prezes Ottawskiego Oddziału KPK, dr Elżbieta Komsta.

 

Przesłanie naszego księdza proboszcza, ojca Tomasza, w formie pięknej modlitwy pozwoliło na chwilę skupienia i refleksji o skomplikowanej drodze do wolności, którą tak bardzo cenimy. Referat okolicznościowy przedstawił dr inż. Bogdan Gajewski, skupiając się na istotnym elemencie łączącym wszystkich Polaków, jakim jest znajomość polskiego języka. Granice Polski po Pierwszej Wojnie Światowej wyznaczono w oparciu o znajomość polskiej mowy w danym obszarze geograficznym.

Ostatnie dokonania gospodarcze w Polsce (przemysł transportowy i związane z tym inwestycje) pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące przyszłości Polski na arenie międzynarodowej. Przesłanie z Polski w zastępstwie spóźnionego na Akademię Ambasadora RP w Kanadzie, dr Andrzeja Kurnickiego, przedstawiła Konsul RP w Ottawie, Aleksandra Kucy. (Ambasador wracał ze spotkania w Montrealu i spóźnił się tylko o 17 minut.)

 

W części artystycznej Akademii wystąpił Chór imienia Ignacego Jana Paderewskiego wraz z Teatrem Słowa im. Mieczysława Kotlarczyka. Artystyczną oprawę zapewniła Maria Berwid-Gawalewicz, której w układzie programu pomogła Maria Lipowiec-Kępkowa. Akompaniament i aranżacje muzyczne były domeną Barbary Armatys.

Jak zwykle, najbardziej niezawodna para w osobach dr Elżbiety Nowickiej-Kielar oraz Stanisława Kielara, zadbała o bezawaryjne nagłośnienie sali, co w przypadku słowa mówionego i śpiewanego nie jest czynnością prostą.

Szczególne podziękowanie należy się Ewie Zadarnowskiej z Federacji Polek w Kanadzie za zorganizowanie świetnej wystawy „Polish Spirit”. O dekorację sceny zadbała Maria Podsadowska.

 

Jak się okazało, w organizacji Akademii wzięło udział wiele osób spoza środowiska inżynierów. Tym osobom należą szczególne słowa podziękowania. Wspólny udział w tak patriotycznym przedsięwzięciu jakim jest Akademia pokazało, że ottawska Polonia potrafi się zjednoczyć i współpracować niezależnie od przynależności organizacyjnej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i zrealizowanie Akademii.

 

Bogdan Gajewski

 

image010

J.E.Ambasador w towarzystwie Małżonki w rozmowie z organizatorem akademii dr. B. Gajewskim.

 

image011

Chór Polski im. I. Paderewskiego

 

image012

Goście honorowi

 

image013

Attaché Obrony RP w rozmowie z Kawalerem Orderu Virtuti Militari kpt. Ewą Konopacką

 

Zdjęcia wykonał Zdzisław Jachna z Instytutu Kaszuby.

 

10 grudnia        Pożegnanie attache obrony   Rzeczpospolitej Polski w Kanadzie

Licznie zgromadzona w Domu SPKw Ottawie Polonia pożegnała kończącego swą służbę w Kanadzie ogólnie cenionego i szanowanego  za swe zaangażowanie w życie Polonii, a przede wszystkim za troskę jaką otaczał weteranów II-ej Wojny Światowej pułkownika Cezarego KIszkowiaka.

 

image006

Attache Obrony Płk. Cezary Kiszkowiak

 

 

image007

Od lewej: Prezes Koła nr 8 SPK kol. Jerzy Kulczycki, Prezes Okręgu Ottawskiego KPK dr Elżbieta Komsta, Przewodniczący Fundacji Charytatywnej kol. Józef Semrau,Pani Kinga Kiszkowiak, płk.Cezary Kiszkowiak

 

 

image008

PLk. Kiszkowiak prezentuje Dypłom Homorowy wręczony przez Prezesa SPK w Kanadzie kol. Andrzeja Rutę

 

image009

Pamiątkowa koszulka „Białych Orłów” wręczana przez kol. Ryszarda Bojarskiego

 

17 listopada               Opłatek Koła nr 8 SPK    

Stało się już tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia spotykamy się w gronie przyjaciół, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i pokolędować przy bożonarodzeniowym drzewku. Na to spotkanie Stowarzyszenie zprasza pracowników polskiej ambasady oraz organizacje, które mają schronienie w Domu SPK. Podczas spotkania podzieliliśmy się opłatkiem z J.E. Ambasadorem RPw Kanadzie dr. Andzejem Kurnickim, Jego małżonką Pania Agatą, konsulem RP w Ottawie Panią Aleksandrą Kucy, oraz prezesami i członkami Klubu Seniora „Ognisko”, Polskiego Klubu Teatralnego. Polskiego Chóru,Federacji Polek, ZHP poza Granicami,  i afiliowanym przy Kole nr 8 Zespołem Tanecznym „Polanie”.

Po wzmocnieniu sutą kolacją prygotowaną przez Komitet Imprez SPK sił przystąpiliśmy do śpiewania kolęd czemu dzielnie przewodzili  znana polska piosenkarka pani Jola Bałuszek i prezes kabaretu „Po ósmej” kol. Roman Górny.

 

image015

Od lewej:  Roman Górny, ambasador RP dr Andrzej Kurnicki, 100-letni weteran II Wojny Światowej kol. Zbigniew Berezowski, p. Agata Kurnicka, córka kol.Berezowskiego, p.Jola Bałuszek

31 grudnia                  Bal sylwestrowy

W sylwestrową noc szampańską zabawą pożegnała Polonia rok 2017 na balu zorganizowanym przez Koło nr 8 SPK. Po sutej kolacji tańczono do wczesnych godzin rannych przy muzyce DJ Czesława. Komitet imprez SPK na czele z kol. Mietkiem Błaszczykiem stanął na wysokości zadania.

 

image016

 

 

 

Początek strony