Rok 2016

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2016

20 luty - Salon Poezji z Toronto „Dobry wieczór Monsieur Chopin”

Dzięki staraniom i gościnności SPK Koło #8 w dniu 20 lutego 2016 roku odbył się niezapomniany wieczór poświęcony pamięci Fryderyka Chopina.

Słowno – muzyczne widowisko przygotowane było przez dobrze już w Ottawie znane i wysoko cenione aktorki z Torontońskiego Salonu Muzyki, Poezji i Teatru: Panie Marię Nowotarską i Agatę Pilitowską. Muzyczne opracowanie zapewnił Pan Jerzy Boski a technicznej pomocy udzielił Pan Marek Szczerba.

Twórczość i burzliwe oraz pełne napięć życie naszego genialnego kompozytora jest dobrze znane miłośnikom muzyki Chopina , ale Pani Maria Nowotarska, która reżyserowała ten spektakl, postanowiła pokazać to trochę inaczej. Powstało więc opowiadanie o spotkaniu kustosza Muzeum w Żelazowej Woli ( pani Agata Pilitowska) z francuską pisarką (Pani Maria Nowotarska), pisarką która poświęciła całe swoje życie na zbieranie materiałów do wydania książki o Chopinie. Ta rozmowa przeplatana przezroczami i subtelnie wybranymi fragmentami muzycznymi przy nastrojowej grze świateł dawała piękny i  wzruszający  obraz  postaci Wielkiego Kompozytora. A kiedy na zakończenie widowiska głos dzwonów  towarzyszył  zdjęciom  kościoła Św. Krzyża w Warszawie, gdzie spoczęło serce Chopina, widownia zamarła w ciszy, dyskretnie chowając  chusteczki co otarły niejedna łzę wzruszenia.

Potem były burzliwe oklaski licznie zgromadzonej widowni, wręczanie wiązanek kwiatów a po krótkiej przerwie na kawę widownia znowu zajęła miejsca i Panie opowiedziały o powstającej książce pióra Pani Beaty Gołembiowskiej  pod tytułem “Teatr Bez Granic”

Potem nawiązała się długa i bardzo ciekawa dyskusja w której  widzowie zadawali   pytania a na przemian panie  Maria i pani Agata  udzielały wyczerpujących i nieraz zaskakujących odpowiedzi. A pytania były  na bardzo dobrym poziomie, ciekawe i wnikliwe, zaś odpowiedzi pokazywały cały kunszt  kontaktu z widownią i dogłębną  znajomość historii teatru oraz rzemiosła aktorskiego.

Należy dodać, że Sponsorami widowiska (w kolejności alfabetycznej) byli: Ambasada R.P. w Kanadzie ,Fundacja Dziedzictwa Polskiego, Kongres Poloni Kanadyjskiej Odział Stołeczny, Ottawski Klub Teatralny oraz  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #8.

To dzięki pomocy sponsorów  wstęp był bezpłatny a całe zebrane “wolne datki” zostały przekazane na pomoc w wydaniu powstającej właśnie książki “Teatr bez Granic”

Życząc wielu dalszych sukcesόw mamy głęboką nadzieję, że uda się nam wkrόtce znowu zobaczyć nasze urocze aktorki na następnym spektaklu w Ottawie.

 

Na zdjęciu:  Organizatorzy spotkania wraz z aktorami spektaklu

 

Stanisław Kielar

 

1 marca - Obchody Dnia „Żołnierzy Wyklętych” w Ottawie

Koło nasze obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych zainaugurowało Mszą Sw. w ich intencji w niedzielę dn.27 lutego. Po mszy sw. odprawionej przez kapelana Koła o. Janusza Jajesniaka, przy licznym udziale Korpusu Dyplomatycznego RP, harcerzy ottawskich i kombatantów z ich pocztami sztandarowymi w nasym Domu Polskim SPK wyemitowalismy film A.Wajdy „Katyń”  gdyż zbrodnia katyńska była zwiastunem tego, jaki los czeka niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.

Również w ramach obchodów we wtorek dn.22 marca miało miejsce spotkanie z panem Markiem Franczakiem synem Ostatniego Żołnierza Niezłomnego, sierżanta Józefa Franczaka, ps. „Laluś, ”, „Lalek”.

 

22 marca - Spotkanie z synem ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa  Franczaka z Panem Markiem Franczakiem i jego żoną Barbarą

Powitanie przez prezesa Koła gości i uczestników spotkania

Mam zaszczyt i przyjemność powitać w Domu Polskim SPK w Ottawie Pana Marka Franczaka syna ostatniego niezłomnego Żołnierza Wyklętego   Józefa Franczaka ps.”Lalus”, najdłużej działającego  w polskiej konspiracji bo aż 24 lata żołnierza antykomunistycznego podziemia.

Witam obecnych tu na sali współorganizatorów dzisiejszego spotkania J.E. Ambasadora RP w Kanadzie Pana Marcina Bosackiego, Panią Aleksandrę Kucy-Konsula Rzeczpospolitej Polski w Ottawie ,sekretarzy Ambasady : Panią Olgę Jabłońską i Pana Zbigniewa. Chmurę.

A przede wszystkim witam i dziękuje Prezesowi Kongresu Polonii Kanadyjskiej  w Montrealu-prof.Adamowi Skorek  za zaproszenie Pana Marka do Kanady i umożliwienie nam z nim spotkania.

Poproszę teraz Panią konsul, a następnie zanim głos zabierze Pan Franczak zapraszam do zaopatrzenia się w kawę, aby później nie przeszkadzać prelegentowi.

Dyskusją będzie „sterował” prof. Skorek.

 

C:\Users\VKARPINSKI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0033.jpg

Pana Marka Franczaka wita J.E. Ambasador RP w Kanadzie Pan Marcin Bosacki

 

C:\Users\VKARPINSKI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0039.jpg

Pan Marek Franczak dzieli się swoimi wspomnieniami z bycia  w PRL dzieckiem „Żołnierza Wyklętego”

 

13 marca - Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

 

23 kwiecień - Roczna Gala Grupy Tanecznej „Polanie”- Klubu Młodzieżowego przy Kole nr 8. SPK w Ottawie

Sala widowiskowa Domu Polskiego SPK w Ottawie od dawna nie gościła tak licznie zebranej publiczności. Na występ Grupy Tanecznej „Polanie”- Klubu - Dziecięco-Młodzieżowego przy Kole nr 8 SPK przybyły tłumy; a warto było. Każdy taniec czy to wykonany przez dzieci, czy też przez naszą wspaniałą młodzież nagradzany był rzęsistymi oklaskami. Na zakończenie imprezy Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej-dr Piotr Nawrot udekorował Pana Andrzeja Borowca-(Prezesa, Choreografa, trenera i tancerza w jednej osobie) Srebrną Odznaką KPK za Zasługi.

 

Zespól  Taneczny “Polanie” – zdjęcie zbiorowe

 

Rząd pierwszy-dzieci  Zespołu  “Polanie”; rząd drugi -Chór im. „I.Paderewskiego”

 

Młodzież Zespołu “Polanie”

 

 

 

Najmłodsi w tańcu góralskim

 

1-3 maj - Obchodu 125 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Ottawie

Obchody Dnia Konstytucji rozpoczęliśmy w Ottawie już w niedzielę  1-go maja uroczystą Mszą Św. w Kościele Polskim p.w. Św. Jacka  Odrowąża. Podczas Mszy Św., w której licznie uczestniczyła ottawska Polonia i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego RP prezentowane były sztandary Koła nr 8. SPK w Kanadzie, oraz ottawskich Szczepów „Jutrzenka” i „Lechici” Związku Harcerstwa Polskiego.

Po południu w Domu Polskim SPK odbyła się uroczysta Akademia zorganizowana w tym roku przez Polskie Liceum.

Kulminacyjnym punktem obchodów było podniesienie polskiej flagi przed Ratuszem

w Ottawie. W uroczystości zorganizowanej, przez Ottawski Oddział KPK udział wzięła licznie zgromadzona Polonia. Prezes Oddziału dr Piotr Nawrot po krótkim przypomnieniu historii stworzenia Konstytucji oddał głos merowi miasta Ottawa Panu Jimowi Watson, a następnie Ambasadorowi R.P. w Kanadzie Panu Marcinowi Bosackiemu.

Po odegraniu hymnów Polski i Kanady flagę na maszt wciągnęli ubrani w stroje narodowe członkowie Zespołu „Polanie” z Klubu Młodzieży przy SPK w Ottawie.

 

Moment podnoszenia flagi-Adam Pachulski i Joanna Pachulska z Koła Młodzieżowego przy Kole nr. 8 SPK-Grupa "Polanie"

 

Attache Obrony RP w Kanadzie, oraz prezes SPK w Ottawie z pocztem sztandarowym

(Od lewej; dr. Jerzy Kulczycki,Joanna Pachulska, Adam Pachulski, Kamila LaGall, płk Cezary Kiszkowiak)

 

Od lewej: Attache Obrony RP. Płk Cezary Kiszkowiak, Konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy,Mer miasta Ottawa Pan Jim Watson, JE Ambasador RP w Kanadzie Pan Marcin Bosacki

 ,Przemawia Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej-Oddział Ottawa dr Nawrot

 

Od lewej: Attache Obrony RP. Płk Cezary Kiszkowiak, Konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy,Mer miasta Ottawa Pan Jim Watson, JE Ambasador RP w Kanadzie Pan Marcin Bosacki, Prezes KPK-Okręg Ottawa dr Piotr Nawrot

 

Uczestnicy uroczystości od lewej: Prezes Klubu teatralnego im.Jadwigi Domańskiej Pan Stanisław Kielar, Prezes Federacji Polek w Kanadzie Pani Ewa Zadarnowska, Pani Weronika Ramik (SPK, Federacja Polek),N.N.,Joanna i Adam Pachulszy ("Polanie"), płk. Cezary Kiszkowiak, Pani Kinga Kiszkowiak

 

10-11 maja - Wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Pana Andrzeja Dudy w Ottawie

Na zaproszenie Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto do Kanady przybył z trzydniową wizytą roboczą Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Andrzej Duda w towarzystwie Małżonki-Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Pani Agaty Kornhauser-Dudy oraz pracowników Kancelarii Prezydenta z jej kierownikiem min. Adamem Kwiatkowskim.

W pierwszym dniu wizyty w Ottawie poza spotkaniami oficjalnymi z Premierem Kanady i Gubernatorem Generalnym Para Prezydencka zaszczyciła swoją obecnością organizowane przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polski obchody 125-tej Rocznicy Konstytucji 3-go Maja i 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.

W sali Sir Macdonald Building Para Prezydencka spotkała się z zaproszonymi członkami Parlamentu, korpusem dyplomatycznym  ambasad państw zaprzyjaźnionych oraz działaczami organizacji polonijnych. 

Nad porządkiem na sali czuwali członkowie Koła nr 8 SPK.

 

Przemawia  Prezydent RP. Pan Andrzej Duda           (photo: A. Hrechorowicz)

 

Weterani WW II. na spotkaniu z Prezydentem    -od lewej

 maj.rez. Zbigniew,Pierscianowski,kpt.rez.Ewa Konopacka,por.rez.Ryszard Łukasik    

(photo: A.Hrechorowicz)

 

Publiczność ottawska na spotkaniu z Prezydentem podczas obchodów Święta Konstytucji 3-Maja i 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski

 

 

W następnym dniu Pierwsza Dama Rzeczpospolitej spotkała się z dziećmi i młodzieżą polonijną w Domu Polskim SPK.

Pani Prezydentowej towarzyszyła żona Ambasadora RP w Kanadzie Pani Katarzyna Bosacka, oraz Kierownik Kancelarii Prezydenta - min. Adam Kwiatkowski. Na spotkanie przybyło ok. 50-cioro dzieci i młodzieży z polskich szkół w Ottawie, ottawskich szczepów harcerskich, oraz Koła młodzieżowego przy SPK w Ottawie-Grupy tanecznej „Polanie”.

Na progu Domu Polskiego SPK Dostojnego Gościa przywitał Prezes Stołecznego Koła SPK. Dr Jerzy Kulczycki

Spotkanie sprawnie prowadziła Pani Aleksandra Kucy-Konsul RP w Ottawie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze.

Dzieci zadawały Dostojnemu Gościowi wiele pytań, a szczególnie były zainteresowane tym jak zmieniło się jej życie po wybraniu jej męża na Prezydenta i jakie obowiązki ma Pierwsza Dama Rzeczpospolitej. Spotkanie trwało prawie 2 godziny, a trwałoby na pewno znacznie dłużej, gdyby Dostojni Goście nie musieli wracać tego dnia do kraju.

 

Od lewej: Konsul RP w Ottawie P. A. Kucy, siedzą Pani A Kornhauser-Duda, Pani D.Bosacka

 

Pierwsza Dama Rzeczpospolitej ze swoimi gośćmi w Domu Polskim SPK

 

10 lipca – Pielgrzymka na cmentarz żołnierzy Błękitnej Dywizji gen. Hallera

Koło nasze brało jak w latach poprzednich udział w pielgrzymce na groby żołnierzy . W tym roku pielgrzymce przewodził vice-prezes Koła kol.Edward Poznański. Koło wystawiła poczet sztandarowy pod dowództwem kol. Józefa Semrau i sztandarowych w osobach Emilii i Karola Pohl.

Zamieszczamy zdjęcia z uroczystości autorstwa Józefa Semrau.

 

Przemarsz pocztów sztandarowych na cmentarz

 

Harcerze składają wieniec przed grobamy żołnierzy Błękitnej Dywizji

 

 Wieniec Koła nr 8. SPK w Ottawie

 

Nasza delegacja (niekompletna-)

Od lewej:P.Semrau, kol.Emilia Pohl,Prezes Z.G.SPK Andrzej Ruta, kol. Karol Pohl

 

19 lipca – Piknik Koła nr 8 SPK na farmie pp Gałków

Jak to już u nas w zwyczaju na farmie kol. Zygmunta Gałki odbył się tradycyjny piknik dla członków Koła i ich rodzin, wdów po  naszych członkach , zaproszonych gości z ambasady RP, oraz członków Klubu Seniora „Ognisko”

Gości powitał vice-prezs Koła kol.Edward Poznański, a muzyką umilał czas kol.Stanisław Kielar . Komitet Imprez SPK zadbał o to aby nikt nie był głodny.

Choć  pogoda w tym roku dopisała, to frekwencja nie bardzo i pod znakiem zapytania jest celowość organizowania imprez tego rodzaju.

 

26 lipca – Pożegnanie  J.E. Ambasadora Rzeczpospolitej Polski Pana Marcina Bosackiego z ottawską Polonią

   Dziękujemy ambasadorowi Marcinowi Bosackiemu za zainteresowanie sprawami Polonii, za wsparcie dla naszych inicjatyw, szczególnie programu studiów polskich na Uniwersytecie Ottawskim i wolę współpracy, na którą zawsze mogliśmy liczyć – powiedział Piotr Nawrot, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa podczas pożegnania ambasadora z ottawską Polonią.

   Uroczystości została zorganizowana przez  KPK – Oddział Ottawa w związku z zakończeniem misji ambasadora w Kanadzie i odbyła się w Domu Polskim SPK    Jerzy Kulczycki, prezes ottawskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów odczytał list prezesa  Zarządu Głównego tej organizacji Andrzeja Ruty, w którym podziękowano ambasadorowi za trzy lata owocnej współpracy, a w szczególności za wsparcie okazywane polskim weteranom II wojny światowej mieszkającym w Kanadzie.

 

- Jestem szczęśliwy, że w ciągu ostatnich trzech lat miałem okazję współpracować z Państwem pokazując Kanadzie polskie dziedzictwo kulturowe, historię naszego kraju, Polskę nowoczesną, która tak wiele osiągnęła w ciągu ostatnich 27 lat. Mogłem liczyć na Państwa zaangażowanie przy organizacji wielu wydarzeń, jak choćby Gal Wolności czy Polskiej Nocy z Ottawa Senators. Dziękuję też za wsparcie, jakim ja i moja rodzina mogliśmy się cieszyć z Państwa strony – powiedział ambasador podczas uroczystości. – Moja misja w Kanadzie przypadła na okres intensyfikacji polsko-kanadyjskich relacji politycznych i gospodarczych. Wizytę w Polsce złożył Gubernator Generalny, Minister Spraw Zagranicznych, trzykrotnie w naszym kraju gościli Premierzy Kanady, pięciokrotnie kolejni szefowie tutejszego Ministerstwa Obrony. W maju tego roku gościliśmy w Kanadzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Była to pierwsza wizyta polskiej głowy państwa w Kanadzie od 22 lat. Niebagatelnie wzrosła wymiana handlowa między Polską a Kanadą, w tym polski eksport do Kanady o ponad 60%. Od ponad dwóch lat 200 żołnierzy kanadyjskich stacjonuje w Polsce ćwicząc z polskimi żołnierzami – dodał ambasador.

 

Podczas wydarzenia ambasador Bosacki odznaczył także dr Jerzego Kulczyckiego Prezesa Koła nr 8 SPK w Ottawie Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym mu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

 Jerzy Kulczycki został odznaczony za swoją działalność antykomunistyczną.

– Jestem dumny, że jako młody działacz Solidarności w latach 80tych ubiegłego stulecia mogę pochwalić się częścią biografii wspólną z niezwykle zasłużonym i doświadczonym aktywistą antykomunistycznym, panem Jerzym Kulczyckim – powiedział ambasador podczas ceremonii odznaczenia.

 

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Federacji Polek w Kanadzie, Stowarzyszenia Młodych Polsko-Kanadyjskich Profesjonalistów, zespołu folklorystycznego Polanie, Ottawskiego Koła Teatralnego i drużyny piłkarskiej Białe Orły.

 

Przemówienie prezesa KPK Ottawa Piotra Nawrota

 

Wręczenie upominków ambasadorowi przez Prezesa Oddziału Ottawskiego KPK dr P.Nawrota i Vice-prezesa dr Elżbietę Komstę

 

Wręczenie kwiatów ambasadorowi przez członków Klubu młodzieżowego przy-SPK

Tancerzy z zespołu „Polanie”

 

Wręczenie koszulki klubowej ambasadorowi przez Ryszarda Bojarskiego z  Klubu „Białe Orły”

 

J.E. Ambasador odznacza Prezesa Koła nr.8 SPK dr Jerzego Kulczyckiego Krzyżem Wolności i Solidarności

 

Przemawia JE  Ambasador Pan Marcina Bosacki

Fot. Olga Jabłońska

 

1 sierpnia – 72-ga Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego -Obchody w Ottawie

Powstańcy Warszawscy mieszkający obecnie w Ottawie, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie oraz mieszkańcy Ottawy uczcili minutą ciszy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystość zorganizowana jak co roku prezes Koło nr 8 SPK odbyła się

1 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 (godzina „W”) czasu ottawskiego (17:00 w Warszawie) w Parku Konfederacji w Ottawie, pod pomnikiem kanadyjskich lotników, którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie. Po  przywitaniu zgromadzonych przez Prezesa Koła nr 8 SPK w Ottawie –kol.Jerzego Kulczyckiego wieńce pod pomnikiem złożyli Ewa Konopacka i Stanisław Kielar – żołnierze Armii Krajowej walczący w Powstaniu oraz w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej – attaché obrony płk Cezary Kiszkowiak oraz chargé d’affaires a.i. RP w Kanadzie Łukasz Weremiuk.

Po odegraniu przez Pana Kazimierza Samujłło The Last Post krótkie przemówienie wygłosił attache obrony RP w Kanadzie Pan

 

- Zebraliśmy się tu dziś przede wszystkim aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli dla wyzwolenia Ojczyzny i byli gotowi ponieść dla niej największą ofiarę. Ale dziś pamiętamy także o kanadyjskich sojusznikach, lotnikach, którzy ponieśli śmierć w drodze na ratunek walczącej stolicy Polski – zaznaczył podczas swojego przemówienia płk Cezary Kiszkowiak. – Cieszę się, że są tu dziś obecni młodzi ludzie, którzy dają gwarancję, że pamięć o tych, którzy walczyli za kraj nie zginie – dodał.

Wieczorem  w naszej siedzibie  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie odbyła się projekcja filmu „Miasto 44” na którą otrzymaliśmy zgodę od producenta.

 

Pani Ewa Konopacka i pan Stanisław Kielar, Powstańcy Warszawscy, składają wieniec pod pomnikiem upamiętniającym kanadyjskich lotników niosących pomoc walczącej Warszawie

 

Płk Cezary Kiszkowiak i pan Łukasz składają wieniec pod pomnikiem upamiętniającym kanadyjskich lotników niosących pomoc walczącej Warszawie

 

The Last Post w wykonaniu Samojłły Przed tablocą Pppłk Cezary Kiszkowiak, pan Łukasz Weremiuk, kol. Stanisław Kielar i kol. Ewa konopacka

 

płk Cazary Kiszkowiak

 

pomnik w Parku Konfederacji

 

młodzi mieszkańcy Ottawy z panią Ewą Konopacką

Fot. Olga Jabłońska

 

15-16 sierpnia – Święto Żołnierza Polskiego

 Bankiet Z okazji Swięta Wojska Polskiego odbył się w sobotę dnia 15–go sierpnia. Swą obecnoscią pod nieobecnosć Attache  Obrony RP zaszczycili nas Chargé d'Affaires  Pan Łukasz Weremiuk,Konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy z mężem 3-cim sekretarzem ambasady, Prezesa Oddziału ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej dr. Piotr Nawrot

Stronę kanadyjską reprezentowali:  człanek Parlamentu-

gen. Andrew Leslie, gen.Robert Williams, Ms. Margot Doey-Vick, Chair of Canadians for Veterans. Mr.Jerry Kovacs-Director Canadian Veterans Advocacy

Kolega Prezes po przywitaniu gosci podał komendę wprowadzenia sztandaru I odegrania hymnów . Po uczczeniu chwilą ciszy pamięci żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny , oraz członków naszego Koła, którzy odeszli „na wieczną wartę” oddał głos  vice-prezesowi Koła kol. Edwardowi Poznańskiem, który w skrutowym referacie przypomniał najważniejsze walki Rzeczpospolitej, po czy przesłanie z Ojczyzny przekazał Charge d’affaires-Pan Łukasz Wereszczuk. Generałowie kanadyjscy, którzy następnie zabrali głos nawiązali do polsko-kanadyjskiego braterstwa broni. Następnie wyemitowano krótki film autorstwa kol. Romana Górnego o współczesnym wojsku polskim.

Madlitwę przed kolacją odmówił pod nieobecnosć kapelana Koła kolega Stanisław Kielar.

Po kolacji prezes Zarządu Głównego SPK  kol.Andrzej Ruta w asysccie prezesa i sekretarza Koła kol.kol. Jerzego Kulczyckiego i Marianny Sikorskiej-Walker wręczył członkom Koła odznaki za wysługę lat.

Po odprowadzeniu Sztandaru rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do póżnych godzin nocnych.

 

16 sierpnia – odprawiona została w  Kosciele Polskim Msza Sw. w intencji obrońców Ojczyzny, oraz zmarłych członków naszego Koła.

 

18 wrzesnia – 76-ta Rocznica Bitwy o Anglię

Urządzana co roku przez Royal Canadian Air Force uroczystosć upamiętnienia bohaterów walki z niemiecką Luftwafe latem i jesienią 1940r. zawsze zawiera silne polskie akcenty. Kanadyjczycy w przeciwieństwie do Anglików zawsze podkreslali i podkreslają bohaterstwo i wkład w obronę angielskiego nieba polskich pilotów. Było tak również i na uroczystosci tegorocznej, gdzie poczty sztandarowe przemaszerował z flagami angielską, kanadyjską i polską z zaznaczoną na niej szachownicą polskiego lotnictwa. Również w przemówieniach powtarzano często „polscy lotnicy”, a przede wszystkim „Dywizjon 303”.

Na uroczystosć jest zawsze zapraszany  przedstawiciel Polskich Sił Zbrojnych – Attache Obrony RP w Kanadzie. Zapraszany jest również reprezentant Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, oraz Stowarzyszenia Polskich Lotników – Skrzydło Warszawa z Toronto. W tym roku Polskę w uroczystosci reprezentował płk Cezary Kiszkowiak-Attache Obrony RP, natomiast  kanadyjską Polonię Prezes Skrzydła „Warszawa” Pan Kus , Prezes  Ottawskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie dr Jerzy Kulczycki oraz wielce zasłużony weteran II-ej Wojny Swiatowej – Kawaler Francuskiej Legii Honorowej-major Zbigniew Pierscianowski.

(Zdjęcia-Amadeusz Kiszkowiak)

 

image019

Kanadyjscy weterani – widoczna flaga polska z szachownic

 

image022

Wieniec składa w imieniu SPK w Kanadzie Jerzy Kulczycki

 

image023

Przelot kanadyjskich samolotów militarnych

 

 

17 pazdziernik – Pokaz filmu "Karbala" w Ottawie

 

- Karbala to największa bitwa z udziałem Polaków, która odbyła się po II wojnie światowej - powiedział attaché obrony RP w Kanadzie płk Cezary Kiszkowiak podczas dyskusji po prezentacji filmu "Karbala" w Ottawie.Bottom of Form

17 października 2016 r. w Domu Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w stolicy Kanady odbył się pokaz filmu w reż. Krzysztofa Łukaszewicza połączony z dyskusją z podpułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem, dowodzącym akcją obrony Ratusza w Karbali, konsultantem merytorycznym filmu i pierwowzorem głównego bohatera filmu, granego przez Barłomieja Topę oraz płk Piotrem Malinowskim, dowódcą elitarnej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wędrzynie, z której to m.in. wywodzili się żołnierze stacjonujący wówczas w Iraku. 

Publiczność zgromadzona w Domu SPK miała  okazję do rozmowy z płk Cezarym Kiszkowiakiem, płk Piotrem Malinowskim oraz ppłk Grzegorzem Kaliciakiem o polskich misjach w Iraku i Afganistanie oraz kulisach powstawania filmu "Karbala".

Akcja filmu dzieje się w irackim mieście Karbala, w środku wojny w Iraku. Kilkudziesięciu polskich i bułgarskich żołnierzy odpiera ataki bojówki Al-Kaidy i As-Sadra, które atakują miejscowy ratusz City Hall, w którym przetrzymywani są aresztowani terroryści. Mimo że żołnierze tracą kontakt z bazą i niemal całą amunicję, to udaje im się odeprzeć ostatni atak, nie tracąc ani jednego żołnierza. Tym sposobem wygrywają największą polską bitwę od czasów II wojny światowej.

Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Producentem jest Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie, a koproducentem jest Agora S.A. i bułgarski producent Miramar Films. Film jest współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM. Film otrzymał m.in. w 2016 roku Orła Polskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepsze zdjęcia, był wielokrotnie nominowany do udziału w konkursach (Festiwal Filmów w Gdyni, Camerimage).

 

Korbala 3

 

Bohaterowie spotkania:

Od lewej : Attache Obrony RP w Kanadzie-płk. Cezary Kiszkowiak, dowódca obrony ratusza w Korbali ppłk. Grzegorz Kaliciak, d-ca 17 Wielkopolskiek Brygady Zmachanizowanej płk Piotr Kwiatkowski

 

Korbala (2)

Ppłk Grzegorz Kaliciak wręcza prezesowi Koła nr 8 SPK  swoją książkę o akcji w Korbali

Fot. Olga Jabłońska/Aleksandra Kucy/Andrzej Szydło

 

28 pazdziernik – Aleksander Edward Kierzkowski uhonorowany w Parlamencie w Kanadzie

(wystawa przygotowana przez członka Koła nr 8 SPK kol. Jerzego Baryckiego)

 

Posłowie kanadyjskiej Izby Gmin oraz przedstawiciele Polonii wzięli udział w specjalnej uroczystości ku czci Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego w dwusetną rocznicę jego urodzin, która odbyła się w Parlamencie Kanady 19 października 2016 r.Bottom of Form

Aleksander Edward Kierzkowski urodził się w Wielkim Księstwie Poznańskim 21 listopada 1816 r. Wstąpił do Wojska Polskiego w czasie Powstania Listopadowego. Po klęsce wyemigrował do Francji, gdzie uzyskał w Paryżu w 1838 roku dyplom inżyniera na École Centrale des Arts et Manufactures. W 1842 roku wyemigrował do Kanady. Kierzkowski był członkiem władz Agricultural Society of Lower Canada w 1852 roku. Później został sędzią pokoju i majorem milicji w 1855 roku, a 13 listopada 1862 podpułkownikiem. W 1858 roku został wybrany do Rady Ustawodawczej z Montarville, a 13 lipca 1861 roku do Zgromadzenia Ustawodawczego z Verchčres. 10 września 1867 roku został wybrany do Izby Gmin Kanady pierwszej kadencji z okręgu Saint-Hyacinthe-Bagot. Był pierwszym posłem do kanadyjskiego parlamentu polskiego pochodzenia. Zmarł 4 sierpnia 1870 roku Saint-Ours pełniąc urząd deputowanego.

Organizatorami wydarzenia byli Chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Łukasz Weremiuk, Przewodniczący Kanadyjsko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Parlamencie Peter Fonseca, wicemarszałek Izby Gmin Anthony Rota przy wsparciu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz Prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor- członek Koła nr 8 SPK w Ottawie kol. Jerzy Barycki

kieszkowski - 1

Goście zgromadzeni w Parlamencie mogli obejrzeć wystawę

 

Kierzkowski-zbiorowe

Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania

 

5 listopad – Galowy Bankiet Grupy Tanecznej  „Polanie” (Koło Dziecięco-Młodzieżowe przy Kole nr 8 SPK w Kanadzie)

 

Należało żałować, że Dom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie posiada ograniczoną powierzchnię, gdyż chętnych na udział w bankiecie z okazji 60-ciolecie działalności Grupy Tanecznej Polanie  było znacznie więcej niż miejsc na Sali.

Zespół pod artystycznym kierownictwem Kol. Andrzeja Borowca i grupy zapaleńców przeżywa drugą młodość. Założony przed 60-ciu laty przez kol. Jerzego Dobrowolskiego posiada godnych kontynuatorów i święci tryumfy nie tylko w Ottawie ale również daleko poza jej granicami. W przyjemnej atmosferze upłynęło spotkanie dwóch, a nawet trzech pokoleń tancerzy-członków grupy tanecznej. Bardzo przyjemnym akcentem było uhonorowanie zespołu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Polskiego Orderem „Gloria Artis”, który w imieniu „Polan” z rąk Konsula RP w Ottawie Pani Aleksandry Kucy odebrał kol.  Andrzej Borowiec i kol. Emilia Pohl.

 

image009

 

 

 

Święto Niepodległości uroczystości organizowane przez Kanadę

 

W uroczystościach centralnych Polonię reprezentowali koledzy; Andrzej Ruta -Prezes Zarządu Głównego SPK i Edward Poznański-Vice-prezes Koła nr 8 SPK w Ottawie. W imieniu ottawskiej Polonii złożyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

13 listopad

Kulminacja obchodów organizowanych pod patronatem Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej przypadła na niedzielę 13-go listopada.

W słoneczną niedzielę obchody tej niezmiernie ważnej dla naszej Ojczyzny uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza  Polskiego Kościoła p.w. Św. Jacka Odrowąża o. Tomasza  Krzesika. W swym pięknym kazaniu ksiądz proboszcz zaapelował do Ottawskiej Polonii o zgodę jedność w działaniu. Wątpliwe, aby ten apel odniósł skutek, gdyż osoby do których był adresowany nie zaszczyciły swą obecnością mszy w intencji Ojczyzny, jak również innych uroczystości patriotycznych. Widocznie celebrowały je w innych miejscach.

 

image015

 

image016

 

Ciężar przygotowań do obchodów Święta Niepodległości w tym roku przyjęli na siebie harcerze ze szczepów „Jutrzenka” i „Lechici” pod kierownictwem harcmistrzów Urszuli i Marcina Gorzkowskich.

Natychmiast po Mszy Św. harcerze, kombatanci, przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego ora liczna Polonia udała się na Cmentarz Notre Dame, aby uczcić pochowanych na tym cmentarzu wybitnych Polaków. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach polskich generałów:  Wilhelma Orlika-Ruckemana, Stefana Sznuka i Józefa Zająca, oraz strażnika Skarbów Wawelskich por Józefa, A..Krzywdy-Polkowskiego i założyciela Polskiej Szkoły w Ottawie Pana Wiktora  Padoskiego -ostatniego konsula Rzeczpospolitej w Ottawie.

Przed zakończeniem uroczystości  attache  obrony RP w Kanadzie płk. Cezary Kiszkowiak podziękował harcerzom i ich opiekunom za pamięć , jaką otaczają miejsca spoczynku zasłużonych obrońców Rzeczpospolitej i jak ważne jest to dla obecnych żołnierzy, aby ich czyny i poświęcenie nie uległo zapomnieniu.

 

image018

Zdjęcie zbiorowe (Cmentarz Notre Dame) Na lewym skrzydle stoi Prezes Koła # 8 kol. Jerzy Kulczycki, w centrum płk Cezary Kiszkowiak i Konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy, na prawym skrzydle Harcmistrz druh Marcin Gorzkowski

 

image019

Przemarsz pocztów sztandarowych

 

18 grudnia 2016 r. Opłatek kombatancki

 

Kończący się rok 2016 Koło nr 8 SPK w Ottawie pożegnało tradycyjnym bożonarodzeniowym Opłatkiem przygotowanym przez Komitet imprez Koła. Do Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów poza przybyłymi z rodzinami członkami Stowarzyszenia obecna była również liczna grupa zaproszonych gości : pracowników Ambasady Rzeczypospolitej Polski, Konsulatu RP w Ottawie, prezesów i członków polonijnych  organizacji, które na co dzień korzystają w swej działalności z gościnności Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Po modlitwie Kapelana Koła o.Tomasza Krzesika, podzieleniu się opłatkiem i sutym posiłku przygotowanym przez Komitet Imprez SPK przystąpiliśmy do śpiewania w czym dzielnie nas wspierał Chór Polski im I.Paderewskiego.

 

Nowi członkowie Koła nr 8

Koło nasze w ostatnim okresie wzbogaciło się o dwóch cennych członków.

Są to:

1.Barbara Gadomska-Ruta - Asystent Deputy Minister, córka oficera II-go Karpusu, Kawalera Orderu Virtuti Militari, żona Prezesa SPK w Kanadzie kol. Andrzeja Ruty.

 

2.Kiejna Marek - który w uznaniu zasług dla Kanady został odznaczony przez b. Ministra Spraw Zagranicznych (i Defence) Kanady, Peter Mc Kay, Kanadyjskim Medalem za zasługi dla Kanady  w grudniu 2005, wyroznieniem osobistym b. Sekreatarza Gen ONZ Kofi Anana za  odwagę , cierpienie i poświecenie w czasie ataku na Siedzibę ONZ/Canal Hotel w Bagdadzie.gdzie był poważnie ranny,  specjalnym wyróżnieniem i zaproszeniem przez Sekretarza Generalnego ONZ  Ban ki Moona na uroczystości 5 rocznicy bombardowania Canal Hotel  siedziby ONZ w Palcu Narodow, Genewa w 2008 r. Za pomoc i współprace z GROM odznaczony specjalnym medalem GROM przez kierownictwo GROM.  w Sarajewie. B&H. Nagrodzony licznymi medalami misji pokojowych ONZ, Rwanda, Liberia, Bośnia i Hercegowina.

Początek strony