Tegoroczne uroczystości związane z obchodami Świeta Konstytucji 3-go Maja, rozpoczęły się podniesieniem FLAGI POSKIEJ przy Cit

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2015

 

1-marca 2015 - Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji tych najwierniejszych z wiernych, którzy oddali swe życie w beznadziejnej walce z komunistycznym zniewoleniem Ojczyzny. W Mszy Św. celebrowanej przez kapelana Koła o. Janusza Jajesniaka udział wziął korpus dyplomatyczny RP z J.E. Ambasadorem Marcinem Bosackim oraz Attache Obrony płk Cezarym Kiszkowiakie na czele.

Po południu odbyła się w naszym Domu Polskim SPK projekcja filmu „The Death of Capitan Pilecki”

 

22 marca 2015 - Walne Zebranie Spra­wozdawczo-Wyborcze Koła.

Zebranie otworzył Prezes Koła dr Jerzy Kulczycki. Po wprowadzeniu Sztandaru minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych członków Koła, a następnie dwoje nowych członków zostało zaprzysiężonych przez kol. Prezesa. Miłym akcentem było złożenie życzeń urodzinowych (94 lata) naszemu seniorowi, wielce zasłużonemu członkowi naszego Koła. jego niegdysiejszemu prezesowi mjr kol. Zbigniewowi Pierścianowskiemu.

Po dokonaniu formalności, czyli wyborze Przewodniczącego Zebrania (Andrzej Ruta), sekretarza i 2 asesorów oraz przyjęciu porządku zebrania, nastąpiła weryfikacja głosów. Po zapoznaniu się i przyjęciu protokołu z ostatniego Walnego Zebrania, kol. Prezes przedłożył zebranym aktualne sprawozdanie w sposób przejrzysty, klarowny i w pełni satysfakcjonujący za co zebrani nagrodzili kol. Prezesa, gromkimi brawami.

Następnie odczytano sprawozdania z działalności Biblioteki SPK, skarbnika SPK. sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, po czym kol. St. Kielar po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, który został przyjęty jednogłośnie. Kol. P. Nawrot przedstawił sprawozdanie Komisji Nominacyjnej, zgłaszając kandydaturę kol. dr Jerzego Kulczyckiego na ponowne kandydowanie na Prezesa Koła. Kol. J.Kulczycki przyjął kandydaturę. Po glosowaniu (jednogłośnie), mamy nowego (starego). Prezesa - kol. dr Jerzego Kulczyckiego na lata 2015-2017. Brawo i gratulacje! Następnie wybrano władze do Nowego Zarządu. Po odprowadzeniu Sztandaru, zebranie zamknięto. Nie obyło się bez poczęstunku, o który postarał się Komitet Imprez.

 

3-ci maj - 224 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-go MAJA

Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie i druga na świecie, demokratyczna konstytucja, uchwalona przez sejm w 1791 r., jako ustawa rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązywała tylko przez jeden rok. Została obalona przez konfederację targowicką w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Konstytucja 3 Maja inspirowała naród polski po utracie niepodległości w 1795. Przez 123 lata rozbiorów, pamięć o Konstytucji 3 Maja, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Od roku 1918 dzień 3 maja obchodzony był w Polsce jako święto narodowe, aż do czasu okupacji podczas II wojny światowej. Zdelegalizowane przez hitlerowców, sowietów i władze komunistyczne święto, zostało przywrócone w roku 1990.

Uroczystości upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane przez Okręg Ottawa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 3 maja 2015.

O godz. 9:00 przed budynkiem ratusza w Ottawie odbyło się uroczyste podniesienie polskiej flagi przy akompaniamencie hymnów polskiego i kanadyjskiego. Gościem honorowym była Konsul RP w Ottawie pani Aleksandra Kucy, która wygłosiła krótkie przemówienia nawiązujące do czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz przekazała słowa uznania dla Okręgu KPK w Ottawie, oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Obecni byli również, Prezes KPK Okręg Ottawa, Dr. Piotr Nawrot, Prezes SPK Kolo # 8 w Ottawie Dr. Jerzy Kulczycki, kombatanci oraz przedstawiciele Poloni Ottawskiej. Prezes KPK Okręg Ottawa, który był głównym mówca i prowadzącym ta uroczystość, przedstawił role ustaw konstytucyjnych w rozwoju demokracji i pionierska role Konstytucji 3 Maja w tym procesie.

 

IMG_0778

Przemawia prezes KPK Okręg Ottawa dr Piotr Nawrot (wieloletni prezes SPK)

IMG_0770

Uczestnicy uroczystosci. W strojach ludowych członkowie Klubu Młodzieżowego przy SPK--Grupa Taneczna „Polanie

O godz. 11:00 w kościele Św. Jacka Odrowąża odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. W mszy uczestniczyli przedstawiciele Ambasady RP, kombatanci, harcerze z ZHP oraz liczna polonia Ottawska. Wprowadzono sztandar SPK oraz dwa sztandary szczepów harcerskich.

O godz. 16:00 w Domu Polskim SPK odbyła się uroczysta Akademia zorganizowana przez Polska Szkole im Wiktora Podoskiego. Gośćmi honorowymi byli Konsul RP w Ottawie pani Aleksandra Kucy, żona Ambasadora RP w Kanadzie, Pani Katarzyna Bosacka oraz proboszcz parafii Św. Jacka Odrowaza w Ottawie, Ks. Janusz Jajesniak.

Gości jak i przybyła polonię ottawską powitała Dyrektor Szkoły Polskiej pani Renata Bogusławski. Prezes SPK, Kolo # 8, Dr. Jerzy Kulczycki wprowadził Poczet Sztandarowy, a chór  im. I Paderewskiego odśpiewał hymny Polski i Kanady. Ks. Janusz Jajesniak odmówił inwokacje, a przemówienia okolicznościowe- słowo z Ojczyzny wygłosiła Konsul RP pani Aleksandra Kucy. Następnie inscenizacje uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawili uczniowie Polskiej Szkoły oraz Klubu Teatralnego w Ottawie pod kierownictwem artystycznym pani Agnieszki Czerniakow.. Wystąpiła również grupa taneczna dzieci pod dyrekcja pana Andrzeja Borowca oraz grupa taneczna dorosłych „Vistula” pod dyrekcja pani Stefanii Baraniak. Na zakończenie, Prezes KPK Okręg Ottawa, Dr. Piotr Nawrot podziękował organizatorom oraz wszystkim przybyłym za uczestnictwo.

Elżbieta Komsta-vice-prezes KPK Okręg Ottawa

Fot. Jose Semrau

 

14-go maja w Kanadyjskim Muzeum Wojny. przedstawiciele władz federalnych, weterani oraz korpus dyplomatyczny wzięli udział w uroczystosci obchodów 224-rocznicy Konstytucji 3-go Maja, oraz rocznicy zakończenia II Wojny Swiatowej. Ambasador RP wręczył Medal Powstania Warszawskiego kol.Ewie Konopackiej i pośmiertnie jej mężowi Tadeuszowi. oraz nieobecnym na uroczystości  z powodu stanu zdrowia  kol. Zofii Kolberg , kol. Irenie Szpak i kol.Zdzisławowi Szeliskiemu.

Do nieobecnych podczas wręczania odznaczeń – kol. Szpak i kol. Szeliskiego członków SPK udała się do miejsca ich pobytu Pani Aleksandra Kucy konsul RP w Ottawie w asyście Prezesa ZG SPK kol. Andrzeja Ruty i prezesa Koła nr 8 SPK w ottawie w celu udekorowania ich w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Medalem Powstania Warszawskiego. Sprawozdanie i wspomnienia o kol.Irenie Szpak zamieszczamy poniżej.

Kol. Zofia Kolberg nie doczekała tego odznaczenia. Zmarła poza Ottawą, a jej prochy zostały przewiezione do naszego Domu Polskiego SPK, gdzie podczas uroczystości pogrzebowych Pani Konsul przekazała medal Jej rodzinie.

 

 

Description: http://ottawa.msz.gov.pl/resource/df2cb6d3-33ae-46bd-827e-201e692f4b92:JCR

Ambasador Bosacki wręcza Medal Powstania Warszawskiego kol. Ewie Konopackiej

 

W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, prezes SPK koła nr. 8 w Ottawie dr Jerzy Kulczycki przyjął z rąk  J.E. Ambasadora RP Pana Marcina Bosackiego Krzyż Oficerski Orderu za Zaslugi. Jest to wyraz uznania  jego zasług w działalności  antykomunistycznej w PRL-u w latach 80-tych.

 

Description: http://ottawa.msz.gov.pl/resource/2f8e8724-27db-4ae9-987f-431b48bae605:JCR

Ambasador Bosacki wręcza Oficerski Krzyż Orderu za Zasługi prezesowi Koła nr 8 dr Jerzemu Kulczyckiemu

15-17 maj – XXXVI Walny Zjazd  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

Koło nr. 8 w Ottawie w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe SPK w Edmonton, reprezentowali kol. kol. J. Kulczycki, M. Baraniak, W. Karpinski. M. Lorentz. Ze sprawozdania prezesa Kola wynika, że zjazd ze wszech miar był udany. Brawo koledzy Koła nr 6, w Edmonton. Przyjemnie jest zakomunikować, ze wywodzący się z naszego Koła kol. Andrzej Ruta został ponownie wybrany na Prezesa SPK w Kanadzie.

   

15 lipiec – Piknik Koła nr 8

Tegoroczny piknik na farmie u pp. Galków, cieszył się jak zwykle dobrą frekwencją (członkowie SPK i ich rodziny), dobrym poczęstunkiem, i sekwencją rozrywkowo - taneczną. Dobra pogoda miała wpływ na samopoczucie biesiadników pikniku. Do zobaczenia za rok...!

 

14 czerwca – Pielgrzymka  do Niagara on the Lake

Z inicjatywy Kongresu Polonii Kanadyjskiej-Okreg Niagara odbyła sie 14 czerwca-Pielgrzymka  do Niagara on the Lake na cmentarz żołnierzy Błękitnej Dywizji gen.Hallera w 98-ma Rocznice Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej

Podczas uroczystości Ottawe reprezentowała w imieniu Zarządu  Oddziału Ottawskiego  KPK vice prezes-Pani Elżbieta Komsta, oraz skarbnik Pan Józef Semrau. Kol. Józef był jednocześnie dowódca pocztu sztandarowego Kola nr 8 SPK w Ottawie reprezentowanego przez kol. Mirosława Lorenca (sztandarowy) i kol.Jerzego Kulczyckiego-prezesa Kola nr 8 SPK w Ottawie.

 

Description: http://www.goniec.net/images/niagaraonthelake/DSC_0377.JPG

 

DSC_0361

 

 

DSC_0402

 

Description: http://www.goniec.net/images/niagaraonthelake/DSC_0403.JPG

 

1 sierpnia – Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Następną tegoroczną uroczystością, którą koło organizowało, były obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy bardzo dobrej frekwencji w Domu Polskim SPK, wyświetlono film o Powstaniu Warszawskim

1-go sierpnia o godz.”W” przy tablicy pamiątkowej  pilotów kanadyjskich w Ottawie, którzy zginęli niosąc pomoc dla okupowanej Polski w tym dla powstańców Warszawy, zebrali się przedstawiciele polonii, członkowie SPK i korpus dyplomatyczny RP. Właśnie to miejsce służyło, do oddania pamięci  walczącym w Powstaniu. W imieniu SPK, wieniec złożyła kol. kpt.rez. Ewa Konopacka- kawaler Orderu Virttuti Militari,w imieniu KPK oddział Ottawa prezes dr. Piotr Nawrot KPK oraz    płk Cezary Kiszkowiak wraz z p. Konsul Aleksandrą Kucy w imieniu ambasady RP.

 

IMG_1244

Vice-prezes Koła nr. 8 z dziećmi przed tablicą upamiętniającą lotników kanadyjskich, którzy zginęli nad Warszawą

 

15-go sierpnia – Święto Żołnierza Polskiego.

W sobotę 15-go sierpnia odbył się Bankiet w Domu Polskim SPK Po przywitaniu dostojnych gości przez prezesa Koła kol. Kulczyckiego, wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnów narodowych głos zabrał vice-prezes Koła kol. Edward Poznański, który w krótkich słowach przedstawił genezę powstania Święta. Po nim głos zabrali ; przedstawiciel armii kanadyjskiej –gen Robert Williams, który w swym przemówieniu nawiązał do polsko-kanadyjskiego braterstwa broni (gen. Robert Williams -przemawiał po polsku). Prezes SPK na Kanadę Andrzej Ruta i attache RP (płk.Cezary Kiszkowiak)

Po kolacji prezes ZG kol. A.Ruta w towarzystwie prezesa i sekretarza  Koła kol.J.Kulczyckiego i M. Sikorskiej Walker wręczył członkom Koła odznaczenia za wysługę lat i za zasługi.

Następnie po zaprezentowaniu przez zespół kol. Romana Górnego krótkiego programu artystycznego, na który złożyła się wiązanka dawnych i współczesnych piosenek żołnierskich i po odprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się zabawa taneczna.

Następnego dnia w niedzielę została odprawiona przez naszego kapelana uroczysta msza św. w kościele  św. Jacka Odrowąża, w intencji tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, oraz członków naszego Koła którzy odeszli na „wieczną wartę”

 

11 październik – Wieczór poezji Tadeusza Różewicza

Na zaproszenie naszego Koła w środę 11 października 2015 r. do „Domu Polskim SPK” zawitał zespół znakomitych wykonawców z Montrealu, reprezentujących Polski Instytut Naukowy w Kanadzie . Fundację, Liljany Komorowskiej dla Sztuki oraz Fundacją Wiesława Dymnego.

Był to niezapomniany wieczór łączący wystawę, plakatu znanego grafika pana Alfreda Hałasy, profesora na Wydziale Grafiki Uniwersytetu Montrealskiego oraz występ Montrealskiego Salonu Poezji z programem wybranych wierszy Tadeusza Różewicza przeplatanych utworami muzycznymi.

Wystawa plakatów to pokaźna kolekcja przyciągających wzrok i powszechnie podziwianych prac prof. Hałasy wzbo­gacona dodatkową pozycją: to plakat specjalnie przygotowane na występ naszych znakomitych gości w Domu Polskim SPK w Ottawie.

 

 

 

 

 

W Salonie Poezji wystąpili: pani Liliana Komorowska-Głąbczyńska absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (PWST) w Warszawie, nie­zrównany konferansjer, wszechstronnie uzdolniona aktorka teatralna i filmowa, promieniująca osobistym czarem i urodą. Od ponad 20 lat mieszka w Ameryce Północnej i pracuje także jako reżyser i producent filmów dokumentalnych. Jest założycielką Fundacji, która od 2004 roku działa na rzecz szerzenia kultury polskiej w środowisku kanadyjskim. Jest odznaczona Srebrnym Medalem Zasługi.

Pan Daniel Michał Woźniak jest również absolwentem PWST. Debiuto­wał w Teatrze Polskim w Warszawie, a od 27 lat pracuje poza Krajem, między innymi jako wykładowca w London Academy of Performing Arts w Wielkiej Brytanii. University of Windsor czy School of Dramatic Arts w Kanadzie. Reżyserował kilkanaście spektakli te­atralnych w Londyńskiej Szkole Dramatu, miedzy innymi takich jak: „Matka” Maxima Gorkiego. „Ptaki” Arystotelesa „Makbet” Wiliama Szekspira, czy „Opera za trzy grosze" Bertholda Brechta. Ma na swoim koncie ponad sześćdziesiąt premier teatralnych. Obdarzony wspaniałą dykcją i ciekawą interpretacją ról. w które się wciela. Odznaczony Medalem Gloria Artis. Na dzisiejszy wieczór specjalnie przyjechał z Nowego Yorku.

 

 

Oprawę muzyczną z wyczuciem wykonała, bardzo dynamicznie grająca wio­lonczelistka, pani Olga Mizyuk. członek Państwowego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Ciekawy, muzycznie bardzo wymagający program zawierał utwory znanych kompozytorów: Witolda Lutosławskiego i Dymitra Szostakowicza.

W imieniu przebywającego zagranicą Prezesa zgromadzonych przywitał V-Pre-zes Kola kol. Edward Poznański. Następnie poprosił on dwóch naukowców: prof. Wojciecha Kruszewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. Richarda Sokoloskiego z Uniwersytetu Ottawskiego. znawców poezji Tadeusza Różewicza, o omówienie utworów poetyckich, które były w programie oraz o przybliżenie sylwetki tego wybitnego polskiego poety i dramatopisarza. Jego prace są już przetłumaczone na 49 jeżyków. Ma w tym swój wkład także i prof. Sokoloski przekładając wybrane wiersze na język angielski.

I właśnie takim wierszem pod tytułem „Woda w garnuszku. Niagara i Autoironia „ pan Daniel Woźniak rozpoczął wieczór poezji, zaś pani Liliana Komorowska po­wtórzyła ten sam wiersz przełożony na język angielski. Zanim zaskoczona widownia zdążyła ochłonąć już zabrzmiała wiolonczela w ..Kadencji do Pierwszego Kon­certu” Dymitra Szostakowicza w wykonaniu pani Olgi Mizyuk. Potem usłyszeliśmy bogaty wybór wierszy, częstokroć wraz z ich angielskimi tłumaczeniami, oraz kolejne wiolonczelowe przerywniki muzyczne. Kiedy po ostatnim utworze przebrzmiały gorące oklaski, kol. Edward Poznański serdecznie podziękował wykonawcom za niezapomniany wieczór i wręczył im bukiety czerwonych róż.

W podniosłym nastroju widzowie z wolna opuszczali siedzibę Koła nr 8 z nadzieją na następne spotkanie z uroczymi artystami przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali Domu Polskiego SPK.

Stanisław Kielar

 

11 listopada – Święto Niepodległości

Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Św. zamówionej przez Ottawski Oddział Kongresu w intencji Ojczyzny celebrowanej przez proboszcza polskiej parafii Janusza Jajesniaka. Podczas Mszy Św. obecne były poczty sztandarowe Koła nr 8 SPK w Ottawie, oraz harcerki i harcerze szczepów Jutrzenka i Lechici, członkowie polskiego korpusu dyplomatycznego, gość z Polski-Min. Prof.Andrzej Kunert –Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, prezesi i członkowie ottawskich i centralnych organizacji polonijnych z kombatantami i harcerzami na czele, oraz licznie zgromadzona Polonia.

Po Mszy Św. harcerze  wraz z członkami Koła udali się na cmentarz     Notre Dame, aby złożyć hołd spoczywającym tam zasłużonym dla sprawy niepodległości Polakom. Był to wzruszający widok, kiedy dzieci i młodzież harcerska maszerowali za swoimi sztandarami, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach polskich generałów. Towarzyszył im pułkownik Cezary Kiszkowiak-Attache Obrony RP w Kanadzie, oraz współorganizatorzy uroczystosci –Prezes i członkowie Koła.

 

C:\Users\berusd\_CLEAN\KPK\Biuletyn KPK 4-2015\image005.jpg

Zbiórka harcerz na Cmentarzu Notre Dame

 

C:\Users\berusd\_CLEAN\KPK\Biuletyn KPK 4-2015\image006.jpg

Przemarsz harcerzy do grobów

 

C:\Users\berusd\_CLEAN\KPK\Biuletyn KPK 4-2015\image007.jpg

Harcerze przy grobie gen. Zająca

 

C:\Users\berusd\_CLEAN\KPK\Biuletyn KPK 4-2015\image008.jpg

Pułk. Kiszkowiak z Prezesem Koła nr.8. Jerzym Kulczyckim przed grobem. Gen. Orlil-Ruckemana

 

Tegoroczną akademię z okazji  obchody Święta Niepodległości Polski, zorganizowało  nasze Koło nr 8 wspólnie z Ottawskim Klubem Teatralnym im. Jadwigi Domańskiej i Chórem Polskim im. I.Paderewskiego.

Była to bardzo wzruszająca uroczystość; sam tytuł „Zapomniana Matka nieznany Żołnierz” mówi za siebie. Program uroczystości opracowała i reżyserowała Pani Agnieszka Czerniakow na podstawie materiałów historycznych udostępnionych przez maj.Zbigniewa Pierscianowskiego. Reżyser programu,  Agnieszka Czerniakow,  tak dobrała tematykę by zaznaczyć historię Polski, która w tamtym czasie zmagała się z wrogami na drodze do niepodległości!

Po przesłaniu z Polski wygłoszonym przez Ambasadora RP w Kanadzie p.M.Bosackiego słowo wstępne z nawiązaniem do tematu akademii wygłosił Minister prof. Andrzej Kunert –Sekretarz Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Sama akademia była bardzo wzruszająca. Przypomniała nam jak cenną jest wolność i ile płaciły za jej odzyskanie i zachowanie tysiące niekiedy nieznanych polskich żołnierzy.  Wykonawcy - amatorzy wcielili się w bohaterów tamtejszej Polski. Piosenka „Wojenko Wojenko„ (St. Kielar)wprowadziła licznie zebraną publiczność w nastrój tamtego czasu, czego wyrazem były burzliwe oklaski.Scenka „Odejścia Młodego Chłopca na wojnę”, (St. Baraniak,L. Gajewska, J. Przednowek) poruszyła do łez, zebranych. Piosenka „ Dziś idę walczyć mamo „ (L. Gajewska, B. Armatys, Chór im. I. Paderewskiego), to następny punkt programu wprowadzający w zadumę. Następnie  A, Czerniakow i D.Cieślukowska zaprezentowały artykuł J. Radziewiczowej pt. „ W poszukiwaniu Grobu J. Zarugiewiczowej. „ Nie zobaczysz matko syna”, (S. Baraniak), to kolejna piosenka, chwytająca za serca tych którzy doświadczyli takich i podobnych chwil. „ Nie szukaliśmy śmierci”, „Historia Grobu Nieznanego Żołnierza „ (A. Wilk) dopełniły reszty wzruszenia obecnych. Finałem akademii były piosenki „Wola Polski„ (St. Kielar), oraz „Rozkwitły Pąki Białych Róż” (chór im. I. Paderewskiego).

Po zakończeniu akademii Prezes Oddziału Ottawskiego KPK dr Nawrot w asyście vice-prezesa dr Elżbiety Komsta wręczył organizatorom akademii kwiaty i podziękował za wspaniale przygotowaną uroczystość, natomiast min. Kunert przekazał Prezesowi Oddziału Ottawskiego KPK i prezesowi Koła nr 8 SPK szkatułki z prochami oficerów zamordowanych w Katyniu

 

C:\Users\berusd\_CLEAN\KPK\Biuletyn KPK 4-2015\image009.jpg

Aktorzy akademii  z prezesem Oddziału Ottawskiego KPK

 

C:\Users\berusd\_CLEAN\KPK\Biuletyn KPK 4-2015\image010.jpg

Publiczność

 

11-go listopada podczas centralnych uroczystości obchodzonych Święta Niepodległości w Kanadzie vice-prezes Kola nr 8. SPK kol. Edward Poznański złożył w imieniu polskich weteranów  i Polonii wieniec przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza położonego w centrum Ottawy

 

 

20 listopad – Spotkanie z Księdzem Isakiewiczem-Zalewskim

W piątek dn. 20-go listopada odbyło się piąte już z kolei spotkanie z proboszczem parafii ormiańskiej w Polsce i założycielem Fundacji im. Brata Alberta w Domu Polskim SPK w Ottawie. Ksiądz Tadeusz jest znany ze swej nieustannej walki o uznani rzezi dokonanej przez Ukraińców spod znaku UPA,OUN na Polakach zamieszkujących wschodnie tereny Małopolski Wschodniej za zbrodnię przeciwko ludzkości.

Poza nowymi informacjami na temat swej Fundacji zaprezentował swą nową książkę „Żywa historia”. Książkę tę, jak również inne pozycje tegoż autora można było nabyć w czasie spotkania. Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczony jest na potrzeby „Fundacji Brata Alberta”, która otwiera coraz to nowe oddziały (ostatni w Łodzi) i ma coraz więcej podopiecznych.

Osoby, które są zainteresowane pracami Tadeusza mogą skorzystać z Biblioteki Polskiej SPK w Ottawie.

Duże podziękowanie należy się Panu Edwardowi Olszówce - sponsorowi Fundacji, dzięki któremu mogliśmy gościć już po raz piąty Księdza Tadeusza w Ottawie.

 

19 grudzień – Opłatek kombatancki

To już stało się tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenie spotykamy się na opłatku zorganizowanym przez  Koło dla naszych członków, ich rodzin oraz członków zaprzyjaźnionych organizacji. W tym roku Opłatek urządziliśmy 19-go grudnia na który zaprosiliśmy personel Ambasady R.P. z attache obrony płk. Kiszkowiakiem na czele, Klub teatralny im. J. Domańskiej, Chór Polski im I.Paderewskiego, Kabaret „Po ósmej”, Klub Seniora „Ognisko” i oczywiście afiliowany przy naszym Kole Klub młodzieżowy –Zespół taneczny „Polanie”.

W przyjemnej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i wieczór zakończyliśmy wspólnym śpiewanie polskich kolęd.

Początek strony