Sprawozdanie za okres wiosenno-letni zaczynamy od Walnego Zebrania Wyborczego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2012

 

3 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych

W niedziele dnia  3 marca  b.r. “Dom Polski SPK”  wypełnił się  publicznością, która licznie zgromadziła się aby uczcić pamięć żołnierzy, którzy oddali krew i  życie walcząc o wolną i niezawisłą  Polskę jeszcze po zakończeniu II Wojny Światowej.

Wieczornica została  przygotowana wspólnie przez Kolo SPK nr.8 oraz Ottawski Klub Teatralny i  była kontynuacją obchodów  Narodowego  Dnia  Pamięci   ”Żołnierzy  Wyklętych”, ustanowionego przez Rząd  Polski w dniu 3 lutego 2011 roku Ustawą  #160.

 

 

Zebranych przywitał Prezes Koła kol. Jerzy Kulczycki a po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Kola, Ks. Kapelan  oo. Janusz Jajeśniak modlił się za wszystkich którzy zginęli w obronie Wiary i Wolności Polski.

Następnie Jego Ekscelencja Ambasador R.P. Zenon Kosiniak-Kamysz we wzruszających słowach podkreślił znaczenie walki Żołnierzy Wyklętych, która to stała się podwalina do wyzwolenia Polski z pod jarzma ustroju komunistycznego

 

Drugą cześć spotkania rozpoczęła Pani Agnieszka Czerniaków, która wraz zespołem Ottawskiego Klubu Teatralnego przygotowała i reżyserowała wspomnienia o bohaterach tamtych trudnych i krwawych dni. 

Przypomniała, że w walkach życie oddały dziesiątki tysięcy żołnierzy, zbyt wielu aby chociaż ich nazwiska wymienić.

 

 

Dzisiaj przypomniane będą losy tylko jednego z nich, majora Mariana Bernaciaka pseudonim “Orlik”.

Narrator, jak zawsze niezawodny Pan Marcin Kraszewski, łączył kolejne  wspomnienia “Orlika” w którego postać wcielił się  Stanisław Kielar z wierszami i piosenkami oraz cytatami oficjalnych dokumentów rządowych.

Przytoczono miedzy innymi  rozkaz  Stanisława Radkiewicza ówczesnego ministra  Bezpieczeństwa  Publicznego o utworzeniu KBW czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Była to formacja wojskowa specjalnie powołanej do zwalczania  Partyzantów, “ Żołnierzy Wyklętych”.

Dokumenty te obrazowały miażdżącą militarna przewagę KBW, ale pomimo tej dysproporcji sił Partyzanci odnosili znaczne sukcesy.

Obok biało-czerwonej flagi na scenie świecił wielki napis „PAMIETAMY” a wokół symbolicznego brzozowego krzyża pojawiali się kolejni wykonawcy, ubrani   w stroje, jakie noszone były w tamtych wojennych czasach.

Płynęły dumne i tragiczne wiersze i wzruszające partyzanckie piosenki przy akompaniamencie pani Barbary Armatys.

Przeplatały się one ze wspomnieniami o walkach “Orlika” i jego Żołnierzy,  poczynając od września 1939 roku aż po bohaterską śmierć “Orlika” w ostatniej walce dnia 24 czerwca 1956 roku.

Gdy przebrzmiały tony wzruszającej piosenki “Gdzie mogiły z dawnych lat, gdzie są  chłopcy tamtych dni…” publiczność nagrodziła aktorów długo nie milknącymi,   gorącymi oklaskami.

 

 

Prezes kol. Jerzy  Kulczycki wręczył białe i czerwone róże i serdecznie podziękował wykonawcom, a byli nimi: (w porządku alfabetycznym) Barbara Armatys, Beata Aszkenazy, Stefania Baraniak, Mieczysław Czarski, Agnieszka Czerniakow, Stanisław Kielar, Marcin Kraszewski, Maria Podsadowska, Zbigniew Sasin, Andrzej Wilk oraz  Konrad   (Uczen Szkoły Polskiej).

 

 

Równie serdeczne podziękowania złożył kol. Prezes wszystkim, których nie widzieliśmy na scenie, ale bez których niemożliwe byłoby przygotowanie tej Wieczornicy.

Byli nimi: Barbara Armatys, Daniel Fitzerald, Grzegorz Goszkowski (opracowanie  muzyczne) dr. Elżbieta Nowicka-Kielar (elektroakustyka), Barbara i Ryszard Bojarscy (przygotowanie sali) oraz Komitet Imprez Kola SPK nr.8. (przygotowanie kawy i ” słodkiego bufetu”).

Długo jeszcze trwały rozmowy kuluarowe zanim  głęboko wzruszona publiczność opuściła gościnne progi Domu Polskiego SPK.

Obszerne fragmenty Wieczornicy obejrzeć można na Internecie na Youtube pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=gqcA9ZFKRq0 o czym donosi Stanisław Kielar.

 

W dniu 25 Marca w Domu Polskim odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Koła nr. 8 w Ottawie.

Zebranie zostało otwarte jak zawsze przez Prezesa Koła Jerzego Kulczyckiego, po czym nastąpiło wprowadzenie sztandaru i odsłuchanie Hymnów państwowych. Chwila ciszy uczczono zmarłych członków Koła po czym odbyła się ceremonia złożenia przyrzeczenia przez czterech nowych członków Kola. W czasie Zebrania wybrano kandydatów na Walne zebranie SPK i KPK w Kanadzie.

Przedstawicielami naszego Koła na Walne Zebranie SPK zostali wybrani: Jerzy Kulczycki, Piotr Nawrot, Lech Pękalski, Wiesław Karpiński, R. Lorenc. Delegaci na Walne zebranie KPK to : Jerzy Kulczycki, Piotr Nawrot oraz Czesław Piasta.

Zebranie zakończono odprowadzeniem sztandaru a zaraz po zebraniu odbył się poczęstunek przygotowany przez Komitet Imprez.

 

W kwietniu gościliśmy w Domu PolskimSPK Teatr Torontoński ze sztuką „Pola Negri", z p. Agatą Pili-towską, która wcieliła się w rolę bohaterki i p .Marią Nowotarska w roli matki. Przedstawienie zorganizowane przez Ambasadę RP. i Koło nr 8 SPK spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez Polonię ottawską.

 

Również w tym miesiącu zostały podjęte w Ottawie akcje grupy osób skupionych w nowopowstałych organizacjach, takich jak Solidarność 2010, Klub „Gazety Polskiej" oraz reaktywowana Gmina nr 25 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie. Akcje te miały na celu wymuszenie powołania nowej komisji do zbadania katastrofy smoleńskiej, obrony „Radia Maryja" i telewizji „Trwam." W związku z tym, że w akcje te starano się wciągnąć również SPK, Zarząd Koła zmuszony był wydać oświadczenie zatwierdzone przez Walne Zebranie SPK (82 głosy za, 2 przeciw) i przekazać je Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, Oddział Ottawa.

 

Oświadczenie

Z upoważnienia Walnego Zebrania Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie oświadczam co następuje:

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie jest organizacją kanadyjską byłych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski oraz ich rodzin i osób przyjętych do Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Walnych Zjazdów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na obowiązujących w Kanadzie przepisach o stowarzyszeniach.

Jako organizacja kanadyjska skupiająca obywateli kanadyjskich polskiego pochodzenia od chwili założenia działała na rzecz uzyskania przez Polskę pełnej suwerenności państwowej. Suwerenność ta została wywalczona w 1990r. w momencie kiedy podjęto ustawę o usunięciu z terenów Polski wszystkich żołnierzy armii radzieckiej, a Rząd Emigracyjny na uchodźctwie przekazał insygnia władzy wybranym w wyborach demokratycznych władzom Rzeczpospolitej Polski.

Pozostałe paragrafy Statutu dotyczące naszej Ojczyzny tzn. utrzymanie więzi z Narodem Polskim, obronę jego dobrego imienia oraz szerzenia prawdy historycznej pozostały bez zmian i w dalszym ciągu obowiązują członków Stowarzyszenia.

Pamiętając jednak o tym, że jesteśmy obywatelami Kanady, a władze w Polsce wybierają obywatele Polski nie możemy w żadnym wypadku ingerować w wewnętrzne sprawy Polski poprzez występowanie z żądaniami do władz Polski, dotyczącymi polityki wewnętrznej czy popieranie partii politycznych w Polsce.

Stowarzyszenie zgodnie ze swoim Statutem nie może się angażować w sprawy wewnętrzne Polski. Natomiast jeśli chodzi o naszych członków to mogą mieć inną opinię i postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, lecz w takich przypadkach nie mogą wypowiadać się w imieniu Stowarzyszenia.

Z upoważnienia Walnego Zebrania Koła nr 8

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Jerzy Kulczyki, Prezes Koła

 

W maju (18-21) Ottawę odwiedził Premier Polski, Pan Donald Tusk.

Premier spotkał się z liczną grupą członków naszego Koła, którzy przybyli na zaproszenie Premiera Kanady p. Harpera na spotkanie Premiera Polski z Polonią kanadyjską.

 

W czerwcu, delegacja Koła uczestniczyła, jak co roku w pielgrzymce na cmentarz żołnierzy Błękitnej Dywizji w Niagara on the Lake. Nasza 8-mio osobowa delegacja, która przybyła na uroczystość z sztandarem Koła była jak co roku bardzo serdecznie przyjmowana przez naszych kolegów z Koła w St. Cathrines kol. Stanisława i Jego Małżonkę kol. Franię Majerską. Składamy im za to serdeczne podziękowanie.

 

W lipcu (15) odbył się tradycyjny Piknik Kombatancki na farmie jednego z naszych kolegów, kolegi Leszka Gałki. Na piknik zaprosiliśmy członków Klubu Seniora „Ognisko". Pogoda dopisała, humory także.

 

1-go sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego delegacja z naszego Koła złożyła wieniec przed tablicą upamiętniającą pilotów kanadyjskich, którzy ponieśli śmieć śpiesząc na pomoc walczącej Warszawie. Wieniec złożyli kpt. rez. kol. Ewa Konopacka odznaczona za powstanie Krzyżem Virtuti Militari, w asyście płk. rez kol. Andrzeja Garlickiego. Z ramienia ambasady wieniec złożył Attache Obrony RP płk. Michał Pęksa.

 

18-go sierpnia (jak co roku) w Domu Polskim SPK uroczyście obchodzone było Święto Wojska Polskiego.   Bankiet   swą obecnością uświetnili: vice mer Ottawy Pan Eli El Chantra z małżonką. Attache Obrony RP płk. Michał Pęksa, przedstawiciel Sił Zbrojnych Kanady gen. Robert Wiliams, Prezes Zarządu Głównego SPK w Kanadzie kol. Andrzej Ruta z małżonką, Prezes Honorowy SPK w Kanadzie kol. Andrzej Garlicki z małżonką, Prezes KPK-Oddział Ottawa, p. Jerzy Czartoryski oraz były Attache Obrony Kanady w Polsce płk. Alan Strynadka. Po części oficjalnej, w której po przywitaniu gości przez prezesa Koła kol. J. Kulczyckiego i słowie wprowadzającym kol. A. Dobrowolskiego, płk. Pęksa w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski wręczył Order Orła Białego kol. Konopackiej, a kol. Ruta w asyście prezesa Koła nr 8 krzyże i odznaczenia kombatanckie. Część artystyczną na którą składały się współczesne piosenki wojskowe przygotował i wykonał kol. Roman Górny z działającym przy Domu Pol­skim SPK „Kabaretem po 8-ej". Na zakończenie bankietu prezes Koła odczytał apel do Polonii o składanie dotacji na fundusz „Pomnika Ofiar Komunizmu" (Liberty Monument). Apel spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Zebrano ok. $1000.00, które poprzez Zarząd Główny SPK w Kanadzie zostały przekazane do komitetu budowy.

 

9-go października gościliśmy w Domu Polskim SPK założyciela i prezesa Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, księdza Tadeusza Isakiewicza-Zaleskiego. Ksiądz Tadeusz - proboszcz parafii ormiańskiej, znany z swej walki o zachowanie pamięci ofiar zbrodni UPA po­pełnionych na Polakach wschodnich rubieży Polski, autor licznych książek i artykułów poświęconych sprawie oczyszczenia Kościoła Polskiego z nieprawości, odwiedził Ottawę już po raz czwarty. Był i zawsze jest przyjmowany przez nasze Koło. Tym razem jego wizyta zbiegła się z 25-tą rocznicą założenia Fundacji zajmującej się ludźmi niepełnosprawnymi. Jego prelekcja połączona z wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych spotkała się z wielkim zainteresowaniem licznie zgromadzo­nej Polonii. Na zakończenie odbyła się aukcja wystawionych prac, która z całą pewnością podreperowała fundusz Fundacji.

Ksiądz Tadeusz podczas spotkania wręczył dyplomy uznania osobom wspomagającym Fundację, a na ręce prezesa Koła nr 8 SPK kolegi Jerze­go Kulczyckiego Medal 25-cio lecia Fundacji w podzięce za otrzymaną od Koła pomoc.

 

11-ty listopada Święto Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy Mszą Św. w intencji naszej polskiej Ojczyzny w kościele polskim p.w. św. Jacka Odrowąża, po której odbyła się Akademia w Domu Polskim SPK, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Polskich.

W tym dniu uczciliśmy pamięć zasłużonych dla sprawy niepodległości polskich generałów spoczywających na Cmentarzu Notre Dame w Ottawie. Uroczystość przygotowało nasze Koło wspólnie z PINK-iem.

Na oficjalnych obchodach kanadyjskiego Remembrance Day, Koło nasze reprezentował kol. E. Poznański.

 

Zabawa andrzejkowa

To już stało się tradycją! Andrzejkowa zabawa i lanie wosku co roku przyciągają stałych, ale też nowych zwolenników! Szczególnie młode niewiasty złaknione są przepowiedni ich dalszych losów stanu panieńskiego... Tak też było i tym razem, poparte dobrą muzyką jak i smaczną polską kolacją.

 

Opłatek Kombatancki

Tegoroczny opłatek był bardzo udany, gdyż tym razem uroczystości nie zakłócił żaden kataklizm w postaci gołoledzi czy śnieżycy. Dopisali również zaproszeni goście. Mieliśmy przyjemność gościć J.E. Ambasadora R.P.w Kanadzie - Pana Zenona Kosiniaka-Kamysz, Attache Obrony płk. Michała Pęksę i Konsula R.P.w Ottawie Pana Mateusza Rzeszczyka. Goście nasi przybyli oczywiście z żonami i okazało się, że żona Pana Ambasadora Pani Katarzyna pięknie śpiewa kolędy. Zaprosiliśmy również polskich seniorów z klubu „Ognisko", oraz dyrektora Polskiej Szkoły im. Wiktora Podoskiego Panią Małgorzatę Boczkowską.

Szkoła Polska w Ottawie założona została przez kombatantów naszego Koła, dlatego uważaliśmy za stosowne podziękować Pani Małgorzacie ustępującej po wielu latach pracy ze stanowiska dyrektora dekorując ją Złotym Krzyżem zasługi S.P.K. w Kanadzie. Był to miły akcent na naszym opłatku. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Głównego SPK kol. Andrzej Ruta w asyście Prezesa naszego Koła kol. Jerzego Kulczyckiego.

 

Bal Sylwestrowy

Podsumowaniem kończącego się 2012 roku, był Bal Sylwestrowy. Jak co roku w dobrych humorach naszym podniebieniom nic nie brakowało a i duchowo DJ Czesław zadbał o to, by nogi same niosły do tańca. A propos tańca - .Jwicą i lwem parkietu", jury pod przewodnictwem J. E. Ambasadora RP, wybrało pp. P. B. Nawrot i p. M. Rzucidło. Ci najbardziej wytrwali próbowali mierzyć swoje siły tej nocy noworocznej, prawie do rana.

Początek strony