Sprawozdanie za okres wiosenno-letni zaczynamy od Walnego Zebrania Wyborczego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2011

 

 

20 marzec             Sprawozdanie za okres wiosenno-letni zaczynamy od Walnego Zebrania Wyborczego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Kola nr 8 w Ottawie które odbyło się 20 Marca 2011 r. Zebranie otworzono jak zwykle wprowadzeniem sztandaru i odsłuchaniem Hymnów (Polskiego i Kanadyjskiego) a następnie podsumowano dwa lata pracy zarządu. Stwierdzono że prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie...dodatkowo Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość prowadzenia ksiąg finansowych Koła. Wybrano władze Koła na następną kadencję (2011-2013 r.):

 

Prezes Koła-Jerzy Kulczycki.  

1-szy vice Prezes-  Jerzy Dobrowolski.

2-gi vice Prezes Zbigniew Pierścianowski.

3-ci vice Prezes-Andrzej Ruta

Sekretarz-Lech Pękalski.

Zastępca Sekretarza- Edward Poznański.

Skarbnik-Wiesław Karpiński

 

Członkowie Zarządu:

Lois Raczkowska, Marian Baraniak,Zbigniew Baraniak,Barbara Fronc,Barbara Bereś,Jan Fronc, Wanda Garlicka, Aleksander Jabłoński, Stanisław Kielar, Krzysztof Kosewski, Piotr Nawrot, Walerian Pluskota, Andrzej Wilk, Jerzy Zarzycki

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kielar (przewodniczący)

Piotr Nawrot

Eugeniusz Ojczyk

Ryszard Ruta

Józef Semrau

Jerzy Zarzycki

 

Sąd koleżeński:

Adam Bardach, Czesława Arciszewska, Andrzej Fronc, Stanisław Toporowski

 

Walny Zjazd SPK (delegaci):

Jerzy Kulczycki, Piotr Nawrot, Lech Pękalski, Wiesław Karpiński, Ryszard Bojarski, Andrzej Ruta

 

Walny Zjazd KPK:

Jerzy Kulczycki, Piotr Nawrot, Lech Pękalski

 

Zebrania KPK Oddział w Ottawie:

Elżbieta Komsta-Kulczycka, Mirosław Lorentz, Ryszard Bojarski

 

Zebranie zakończono odprowadzeniem Sztandaru.

 

 

12 czerwiec           W 94-tą Rocznicę Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej delegacja naszego Koła z pocztem sztandarowym uczestniczyła w pielgrzymce do Niagara on the Lake na cmentarz żołnierzy "Błękitnej Dywizji" gen. Halera.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym kolegom z Koła 27w St.Catharines, a szczególnie Koleżance Frani Majerskiej i Jej mężowi-Prezesowi Stanisławowski Majerskiemu za koleżeńska, serdeczna opiekę jaka otoczyli nasza delegacje.

 

Lipcowy piknik          urządzany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Kanadzie, oddział w Ottawie, jak zwykle na farmie kol. Leszka Gałko, to tradycja impreza wiernie podtrzymywana rokrocznie przez nasze Koło. W tym roku wybrano na piknik dzień 17 lipca i jak to zwykle bywało pogoda dopisała znakomicie, nasze piknikowe kiełbaski i hamburgery smakowały wybornie na świeżym powietrzu. Nie zabrakło muzyki ,pysznych ciast , piwa i innych trunków tak ze tegoroczny piknik można zaliczyć do bardzo udanych imprez. Mieliśmy zaszczyt gościć na naszym pikniku specjalnych gości: członków klubu Seniora ”Ognisko”, Ambasadora RP J.E. Zenona Kosiniak-Kamysz, Konsula RP Katarzynę Kosiniak-Kamysz oraz Attaché kultury Marię Zdunowską. Wszystkim organizatorom dziękujemy serdecznie za trud i prace włożona w przygotowanie tej imprezy.

 

 

 

 

1 sierpień              O godz. 11;00 (godzina "W" czasu kanadyjskiego) w 67-ma Rocznice Wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęliśmy składanie wieńców przed tablica upamiętniająca lotników kanadyjskich, którzy zginęli spiesząc na pomoc walczącej Warszawie. W imieniu władz polskich wieniec złożył radca minister Ambasady Polskiej w Ottawie-Pan Radca Minister Jarosław Kurek w asyście Attaché obrony R.P. w Kanadzie płk Michała Pęksy, w imieniu Zarządu Głównego SPK w Kanadzie kol. Andrzej Ruta w asyście II-go Sekretarza SPK kol. Leszka Pękalskiego, natomiast w imieniu Kola nr.8 -bohater Powstania Warszawskiego-Kawaler Orderu Virtuti Militarni, żołnierz Armii Krajowej kpt. Ewa Konopacka w asyście Honorowego Prezesa SPK  kol. płk Andrzeja Garlickiego.

Tablica upamiętniająca kanadyjskich pilotów. (Confederation Park-Ottawa )

 

Na zdjęciu stoją od lewej : Sekretarz Kola SPK nr.8 – Lech Pękalski , Attaché obrony- Michał Pęksa, Ela Konopacka, Radca Minister Jarosław Kurek, Prezes ZG SPK kol. Andrzej Ruta, Prezes Koła nr 8 SPK Jerzy Kulczycki

 

13 sierpnia                  Kolo SPK zorganizowało Bankiet w Domu Polskim w Ottawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Poniższy tekst kol. Stanisława Kielara pewnie najlepiej odda charakter i nastrój tej imprezy.

 

Święto Żołnierza Polskiego               Nic tak silnie nie łączy jak wspólnie przeżyte dni w służbie Ojczyzny. Dla tego wiec obchody świat wojskowych są tak bliskie serca tych wszystkich, którym drogie jest słowo Polska.

Koło #8 SPK pieczołowicie przechowuje tradycje obchodów świat wojskowych.

W celu uczczenia Święta Żołnierza Polskiego wydano uroczysty bankiet w dniu13 sierpnia bieżącego roku. Gościnny “Dom Polski SPK” wypełnił się po brzegi “bracią kombatancką” i zaproszonymi gośćmi. Prezes Koła kol. Jerzy Kulczycki przywitał zebranych, wszyscy powstali a poczet sztandarowy wprowadził Sztandar Koła. Po odegraniu kanadyjskiego i polskiego hymnu chwila ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Koła oraz wszystkich żołnierzy polskich poległych w obronie Ojczyzny.

Następnie kol. Edward Poznański wygłosił wnikliwie opracowane przemówienie, w którym znakomicie przedstawił historię polsko – kanadyjskiego braterstwa broni. Braterstwo to datuje się już od czasów I Wojny Światowej, poprzez cala II Wojnę Światowa aż po wspólne działania w Misjach Pokojowych w Afganistanie.

Kiedy przebrzmiały rzęsiste oklaski zabrał głos generał Robert Wiliams, przedstawiciel Armii Kanadyjskiej, rozwijając temat kanadyjsko-polskiego braterstwa broni. Powiedział, ze specjalnie uczył się języka polskiego, aby mógł lepiej współpracować z polskimi żołnierzami w Afganistanie. Gromkie oklaski nagrodziły prelegenta, który choć urodzony w Kanadzie, przemawiał  nienaganną polszczyzną!

Następnie w imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej przemawiał pan Jerzy Czartoryski Prezes Oddziału Stołecznego. W imieniu Ambasady R.P. w Ottawie zabrali głos: Radca Minister pan Dariusz Manczyk i Attaché Obrony płk Michał Pęksa. Wszyscy mówcy podkreślili owocna współprace i przekazali serdeczne pozdrowienia.

Drogą telefoniczną gratulacje złożyli: generał Natynczyk, Burmistrz miasta Ottawy oraz Prezes Zarządu Głównego Canadian Legion.

Kapelan Koła Janusz Jajesniak w ciepłych słowach podkreślił udział polskich żołnierzy w służbie Bogu i Polsce, następnie odmówił modlitwę poprzedzająca wspólna kolacje.

Gwar rozmów przerywano na wznoszenie toastów na cześć Królowej Kanady, Prezydenta R.P., Wojska Polskiego oraz żołnierzy polskich i kanadyjskich walczących w Afganistanie.

W bankiecie uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji ,miedzy innymi pani Mary Pitt były Burmistrz Nepean, Honorowy Prezes SPK kol. Andrzej Garlicki, Prezes Zarządu Głównego SPK kol. Andrzej Ruta oraz płk rezerwy Alan Stryjenka Attaché Obrony Kanady w Polsce.

Następnie nastąpił podniosły moment wręczenia odznaczeń i dyplomów honorowych . Koleżanka Ewa Konopacka odznaczona została przez Prezydenta R.P. Orderem Polonia Restituta a Zloty Krzyż Zasługi SPK otrzymali: kol. Barbara Grabowska oraz kol. Walerian Pluskota (pośmiertnie).

Prezes Kola kol. Jerzy Kulczycki udekorowany został Krzyżem Światowej Federacji SPK.

Prezes Zarządu Głównego SPK kol. Andrzej Ruta wręczył koledze Andrzejowi Garlickiemu Dyplom Honorowego Prezesa SPK. Długo oklaskiwano i składano gratulacje wszystkim odznaczonym.

Uroczyste wyprowadzenie Sztandaru Kola skończyło cześć oficjalna bankietu,i  rozpoczęło się spotkanie taneczno-towarzyskie. Do tańca przygrywał jak zawsze niezastąpiony kol. Czesław Wieczorek. W milej atmosferze bawiono się do późnych godzin nocnych snując plany następnych spotkań i projekty dalszej działalności Kola.

 

Radca Minister pan Dariusz Manczyk w asyscie Attache Obrony RP w Kanadzie płk. Pęksy dekoruje Koleżankę Ewę Konopacką Orderem Polonia Restituta

 

Prezes ZG SPK wręcza kol. Andrzejowi Garlickiemu dyplom „Honorowego Prezesa SPK w Kanadzie”

 

Prezes  ZG SPK dekoruje Prezesa Koła kol. Jerzego Kulczyckiego  Krzyżem Światowej Federacji SPK

 

14 Sierpnia        odbyła się także Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego w kościele parafii Świętego Jacka w Ottawie.

 

Z imprez organizowanych przez Koło w tym miesiącu muszę wymienić jeszcze organizowaną przez Koło Zabawę Andrzejkowa.

 

 

W miesiącu grudniu odbył się tradycyjny już „Opłatek Koła”, na który zaprosiliśmy również Klub seniorów „Ognisko.”

 

Zabawa Sylwestrowa była bardzo udana.  Cały dochód z niej przekazano na projekt 2010 - do parafii. Decyzję tę podjął Zarząd na swym zebraniu nadzwyczajnym.

Początek strony