Kronika Koła #8 SPK

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2010

 

21 marca            Walne Zebranie Sprawozdawcze  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie  Kola nr 8 w Ottawie

Zebranie otworzono jak zwykle  wprowadzeniem sztandaru i odsłuchaniem Hymnów (Polskiego  i Kanadyjskiego) a następnie

 podsumowano pierwszy rok pracy nowego zarządu. Stwierdzono ze prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie...dodatkowo Komisja rewizyjna stwierdziła prawidłowość prowadzenia ksiąg finansowych Kola.

 

W miesiącu kwietniu          Kolo nasze uroczyście obchodziło 70-ta rocznice "Mordu katynskiego".

Rocznica zbiegła sie z inna tragedia, która dotknęła Polskę i Polonie na całym świecie, a mianowicie z katastrofa smoleńska, w której zginął prezydent i cala polityczna elita Polski.

Wieczornica poświecona pamięci ofiar tragedii z roku 1940-tego i 2010-ego, zorganizowana przez nasze Kolo zgromadziła w naszym

Domu Polskim SPK Polonie ottawska, oraz korpus dyplomatyczny z Ambasadorem R.P. w Kanadzie - panem Zenonem Kosiniak-Kamyszem na czele.

"Wieczornice" otworzył Prezes Kola kol. Jerzy Kulczycki słowami:

"Wiosna 70 lat temu popełniono niespotykana w historii ludzkości zbrodnie na narodzie polskim. Z rozkazu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego NKWD skrytobójczo zamordowano 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz polską elitę intelektualną zmobilizowaną na czas wojny.

Zamordowano najlepszych synów narodu polskiego. Skutki tej zbrodni położyły sie cieniem na historie Polski następnych dziesięcioleci.

Tragedia katyńska nie zakończyła sie 70 lat temu.

70 lat później w tym samym miejscu ginie  tragicznie  elita polityczna narodu polskiego z prezydentem Rzeczpospolitej

Z panem Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką - Pierwszą Damą Rzeczpospolitej na czele.

I znowu najlepsi synowie i córki narodu polskiego składają najwyższa ofiarę na ołtarzu Ojczyzny.

Oby ta ich ofiara nie poszła na marne."

 

Grupa teatralna "Razem" która przybyła na zaproszenie Kola  z Montrealu wystawiła sztukę slowno-muzyczną "Katyn" która mimo, ze od tragedii upłynęło już 70 lat wycisnęła łzy z wielu oczu.

 

Katyn

 

Na nastrój i powagę Wieczornicy miała również wpływ katastrofa smoleńska i odczytany na zakończenie spektaklu list sp. Prezydenta Rzeczpospolitej, którego nie zdążył odczytać przy grobach pomordowanych polskich oficerów w Katyniu.

 

W niedziele następnego dnia obyła sie  msza sw. w intencji pomordowanych oficerów, oraz ofiar katastrofy smoleńskiej, w której uczestniczyli nasi kombatanci z pocztem sztandarowym.

 

3 maja       Obchody Święta Konstytucji

Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja rozpoczęliśmy już w niedziele 2-go maja od podniesienia polskiej flagi przed ratuszem w Ottawie.

Flagę wciągnął na maszt kol. Andrzej Garlicki. W tym samym dniu odbyła sie w Domu Polskim S.P.K. akademia.

 

Także w  miesiącu maju Dom Polski S.P.K. miął zaszczyt gościć Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz delegacje Senatorów.

Spotkanie było otwarte dla całej Polonii ottawskiej która to zgromadziła sie bardzo licznie.

Pytań było sporo, choć nie wszystkie były do zaakceptowania i prowadzący spotkanie Prezes S.P.K. miął poważne problemy z uspakajaniem co bardziej  zaciekłych dyskutantów.

Po zakończeniu spotkania z Polonią delegacja Senatu zwiedziła Dom Polski S.P.K. i na zakończenie marszałek Senatu

Pan Bogdan Borusewicz  ofiarował Bibliotece Polskiej S.P.K.  "Poczet królów i książąt polskich".

 

Senators

Na zdjęciu:(od lewej)-Prezes SPK w Ottawie Jerzy Kulczycki, Senator Bogdan Borusewicz i Marek Borowski

 

W dniach 17-19 maja w Domu Polskim S.P.K. na zaproszenie Kola odbyła sie wystawa prac artystów niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta  z Radwanowic. Wystawę przygotował i przywiózł do Ottawy założyciel i Prezes Fundacji ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zalewski były kapelan "Solidarności" z okresu strajków w Nowej Hucie.

Wystawa, przez cały okres jej trwania gromadziła tłumy zwiedzających zarówno Polaków jak i Kanadyjczyków, a wszystkie wystawione na aukcje prace zostały w Ottawie.

W 93 rocznice Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej, 90-lecia "Cudu nad Wisłą" oraz 100-lecia Harcerstwa Polskiego odbyła sie pielgrzymka Polaków i Polonii w Niagara on the Lake. Przedstawicielami Stowarzyszenia SPK Kola nr. 8 był poczet sztandarowy w składzie:

Barbara Fronc, Józef Fronc i Zbigniew Baraniak, oraz członkowie delegacji:

Prezes Jerzy Kulczycki i Marian Baraniak. Pielgrzymka miała miejsce w dniu 12 Czerwca 2010 roku.

 

Senators

Delegacja SPK Nr 8 w Ottawie

 

Lipiec to czas tradycyjnego, corocznego pikniku Polskich Kombatantów Kola nr 8. w Ottawie, który to odbył sie jak zwykle na farmie rodzinnej kol. Leszka Gałko.
 
Jak to zwykle bywało , pogoda dopisała znakomicie , nasze piknikowe kiełbaski i hamburgery smakowały wybornie na świeżym powietrzu.

Nie zabrakło muzyki ,pysznych ciast , piwa i innych trunków tak ze tegoroczny piknik można zaliczyć do bardzo udanych imprez.

 

Senators

 

Senators

 

Senators

Płk. Michał Pęksa w cywilu w towarzystwie prezesa SPK

 

Senators

Uczestnicy pikniku

 

14 sierpnia Swięto Wojska Polskiego

Bankiet otworzył powitaniem wszystkich gości Prezes koła kol. Jerzy Kulczycki, po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia Ambasadora Polski Zenona Kosiniaka-Kamysz oraz kol. Jerzego Dobrowolskiego. Wzniesiono toasty na cześć Wojska Polskiego (kol. Andrzej Garlicki) oraz żołnierzy polskich i kanadyjskich pełniących wspólnie misje pokojowa w Afganistanie (kol. Zbigniew Pierscianowski). Zostały też wręczone odznaczenia kombatanckie dla zasłużonych członków koła nr.8 w Ottawie. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła sie zabawa taneczna i jak to zwykle bywało, goście bawili sie prawie do białego rana przy wyśmienitej kolacji.

Dzien później w kościele Świętego Jacka w Ottawie odbyła sie uroczysta msza z okazji Święta Żołnierza Polskiego.

 

Bankiet

Prezes Z.G.SPK kol. Andrzej Garlicki dekoruje odznaczeniem kombatanckim kol. Zbigniewa Pierscianowskiego

 

akademia

Uczestnicy bankietu

 

 

Listopad to dla Polonii Ottawskiej miesiąc bogaty w różne rocznice, począwszy od Powstania Listopadowego,poprzez obie wojny aż do chwili obecnej.

 

14 Listopada odbyły sie w Domu Polskim uroczystości Święta Listopadowego.

Najlepiej charakter spotkania niech odda krótkie sprawozdanie z tej imprezy kol. Stanisława Kielara:

 

Święto Niepodległości 11 Listopada.

W bieżącym roku Kolo nr 8 przygotowało w "Domu Polskim" S.P.K. w Ottawie, Akademie Koncert pod tytułem "Ścieżki wolności - źródła niepodległości" w celu uczczenia Święta Niepodległości 11 Listopada.

Organizatorami Akademii był Koła #8 S.P.K. oraz Ottawski Klub Teatralny im. Jadwigi Domanskiej, zapraszając do współpracy Chór im I.J. Paderewskiego oraz wielu znanych wykonawców -solistów z Ottawy. Bogaty i bardzo ciekawy dwu godzinny program artystyczny opracowała Maria Berwid-Gawalewicz, reżyser Ottawskiego Klubu Teatralnego.

Myślą przewodnią Akademii było pokazanie , ze o wolność i niepodległość Kraju walczyły przez długie lata całe pokolenia Polaków tak orężem, jak i polskim słowem, polską pieśnią i polską muzyką. I te wysiłki, cierpienia i przelana krew doprowadziły wreszcie do odzyskania Niepodległości. Gospodarz Akademii, prezes Kola #8 kol. Jerzy Kulczycki przywitał licznie zgromadzonych gości i zarządził wprowadzenia Sztandaru oraz odśpiewanie Hymnów Narodowych. Następnie "Inwokacje" wygłosił Proboszcz Parafii SW. Jacka i Kapelan Koła #8  ks.Janusz Jajecznik . Jego Ekscelencja Ambasador R.P. Zenon Kosiniak-Kamysz w "Słowie z Kraju" podkreślił znaczenie wysiłków Polaków , w tym i wkład Polonii, w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości Kraju. Na cześć artystyczna, prowadzona przez Panią Marię Berwid - Gawalewicz, złożyły się wiersze, pieśni, tańce i wybrane fragmenty muzyki Fryderyka Chopina, którego 200-tną rocznicę urodzin świętujemy w tym roku. Wszystkie te utwory wyraźnie pokazywały jak zmagania wielu naszych Przodków podobne do małych początkowa ścieżek, formowały potężną drogę dozwycięstwa, do odzyskania upragnionej niepodległości. W widowisku brało odział ponad 40-tu wykonawców-wolontariuszy a byli nimi (w porządku alfabetycznym): Barbara Armatys, Maria Berwid Gawalewicz, Chór im. i. Paderewskiego pod batuta Urszuli Drozd, Magdalena

i Karol Gajewscy,Witold Gawalewicz, Grupa Taneczna"Vistula" O.K.T. pod kierownictwem Stefanii Baraniak,Ania Hejnar, dr. Ania Kielar, Stanisław Kielar, Tea Mamaładze, Janusz Rothbard, Stefan Skulski. Ponadto prace techniczne wykonał zespół w składzie:

Barbara i Ryszard Bojarscy, dr. Elzbieta Nowicka-Kielar, Stanisław Kielar, Maria i Marcel Podsadowski. Barwne widowisko zakończył "Polonez" w wykonaniu Grupy Tanecznej "Vistula" pod kierownictwem p. Stefanii Baraniak. Na zakończenie, po wyprowadzeniu Sztandaru Koła, kol. Prezes Jerzy Kulczycki serdecznie podziękował wszystkim wykonawcom i wręczył wiązanki kwiatów a zgromadzona publiczność gromkimi oklaskami nagrodziła cały zespół.

A o tym donosi Stanisław Kielar

 

akademia

Kapelan Koła nr 8 SPK o.Janusz Jajesniak-„Inwokacja”

 

akademia

Przesłanie z Ojczyzny- J.E. Ambasador RP w Kanadzie Pan Zenon Kosiniak-Kamysz.W głębi chór im. I. Paderewskiego

 

Bankiet

Grupa taneczna „Vistula”

 

W Święto Niepodległości na cmentarzu Notre Dame w Ottawie przedstawiciele naszego Koła wspólnie z PINK-iem, Ambasada Polska z J.E. Ambasadorem Rzeczypospolitej Polski na czele . oraz przedstawicielami Polonii złożyło wiązanki kwiatów na grobach spoczywających tu generałów oraz osób specjalnie zasłużonych dla Polski i Polonii (kustosza skarbów wawelskich i założyciela polskiej szkoły).

Z okazji Święta niepodległości rozkazem Ministra Obrony Narodowej na wyższe stopnie oficerskie awansowani zostali następujący nasi koledzy;

Do stopnia pułkownika:

1.Kol. Andrzej Garlicki.- żołnierz II-go Korpusu

2.Kol. Stanisław Toporowski - żołnierz II-go Korpusu-Kawaler orderu Virtuti Militari

Do stopnia majora:

Kol. Stanisław Tarazewicz - żołnierz II-go Korpusu-Kawaler Orderu Virtuti Militari

Do stopnia kapitana:

1. Kol. Ewa Konopacka - żołnierz Armii Krajowej- Kawaler Orderu Virtuti Militari

2.Kol. Tadeusz Konopacki - żołnierz Armii Krajowej-wykładowca w Szkole Podchorążych A.K.

 

Awansowanej Koleżance i Kolegom serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z tego, ze są członkami naszego Koła.

Ostatnią imprezą listopada była zabawa Andrzejkowa, z kolacja i licznymi atrakcjami jak lanie i wróżenie z wosku ,oraz innymi tradycyjnymi zabawami. Serdeczne podziękowania dla organizatorów za niezwykle udaną imprezę.

 

W dniu 5-grudnia (niedziela) w Kościele Garnizonowym Kanadyjskich Sil się Powietrznych C.F.B.Uplands w Ottawie odbyła sie uroczysta ceremonia złożenia wieńca pod tablica upamiętniająca pięciu kanadyjskich lotników, którzy zginęli w katastrofie transportując penicylinę do Polski. Wieniec złożył J.E. Ambasador w asyście przedstawiciela SPK.

 

 

Dzień 27 grudnia to tradycyjny Opłatek Kombatancki urządzany przez Kolo nr 8 w Ottawie. Imprezę zaszczycili swoja obecnością Ambasador oraz Konsul R.P. w Ottawie. W cudownej i nastrojowej atmosferze poniedziałkowego popołudnia, z doskonale zaopatrzonym bufetem, pięknie przystrojona choinka popłynęły z ust polskie kolędy do których przygrywał na pianinie sam kol. Garlicki. Dzieleniem sie opłatkiem, życzeniom zdrowia i pomyślności na przyszłość a także wspominaniem przeszłości nie było końca. I tutaj należy podziękować organizatorom za trud i poświecenie organizacji tak ważnej dla Polonii imprezy.

Ostatnia impreza roku była nasza zabawa Sylwestrowa. Kolo nasze ma wspaniały zespół organizacji imprez. Pięknie przystrojona sala i stoły, doskonała kolacja i dobra muzyka sprawia ze towarzystwo bawi sie zawsze na takich imprezach do białego rana.

Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich

Początek strony