Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantow-Kola nr 8

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2009

 

22 marca Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła.

Kolega Jerzy Kulczycki wyraził zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Koła na następną kadencję.

W maju odbywał się w Ottawie Festiwal zorganizowany przez polskich studentów.

.Koło nasze pomogło im finansowo, przekazując dotację przeznaczoną na cele organizacyjne, jak również udzieliło noclegów w Domu Polskim SPK.

-         z okazji Swięta Konstytucji 3-go Maja Koło nasze uczestniczyło  w uroczystosci podniesienia polskiej flagi przed ratuszem w Ottawie.

-         Nasi kombatanci stawili się na tę uroczystosć w bardzo licznym gronie.

W tym samym czasie odwiedziła Ottawę pierwsza dama Rzeczpospolitej pani Maria Kaczyńska. Odwiedziła również nasz Dom Polski SPK i na pamiątkę pobytu przekazała metaloplastykę-przedstawiającą pałac prezydencki, będzie można ją oglądać w naszej bibliotece.

 

Wizyta Pierwszej Damy RP P.Marii Kaczyńskiej w Domu Polskim SPK

(Od lewej: Prezes KPK –Oddział Ottawa Piotr Nawrot, Pani Maria Kaczyńska,Prezes KPK Władysław Lizoń,członek Zarządu SPK, Koła nr 8 Jerzy Zarzycki)

 

Od lewej Państwo Lizoniowie, Prezes Koła Jerzy Kulczycki, Pierwsza Dama. Z tyłu Pani I. Tomaszewska-Kierownik Kancelarii Pani Prezydentowej

 

Najważniejszą uroczystoscią zorganizowaną przez nasze Koło  w m-cu maju były obchody 70-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Uroczystą wieczornicę na której gosćmi honorowymi byli członkowie naszego Koła-żyjący uczestnicy tej bitwy przygotował kol.z. Pierscianowski ,któremu należą się duże brawa

Również w m-cu maju w celu podreperowania naszych finansów młodsza generacja Koła urządziła zabawe wiosenną.

 

W Victoria Day odbył się w Toronto Walny Zjaz S.P.K. w Kanadzie. Delegatami na ten Zjazd byli; Koledzy: Marian Baraniak, Ryszard Bojarski,Jerzy Kulczycki, Andrzej Ruta i Piotr Nawrot

Kol.Andrzej Ruta został wybrany na vice przewodniczącego Zjazdu i delegata na Zjazd Swiatowej Federacji SPK, kol.Piotr Nawrot na członka Krajowej Rady SPK,kol J.Kulycki na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, a kol.Baraniak na członka tego sądu.Nasz wniosek o przyznanie dyplomów za 30,40, 50 i 60 lat członkostwa w S.P.K. został zatwierdzony jednogłosnie przez Walny Zjazd. Koło nasze również zobowiązało się do przygotowania aneksu do Statutu S.P.K. w którym byłyby zawarte wszystkie zatwierdzone wnioski z poprzednich Walnych Zjazdów

 

W czerwcu, Kanadę odwiedził szef sztabu wojska polskiego gen. W. Gągor.

 

Szefowie Sztabów Armii Polskiej i Kanadyjskiej przed tablicą pamiątkową kanadyjskich lotników,którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie

 

Prezes SPK w K. Kol. Andrzej Garlicki w towarzystwie generałów

 

Nasi weterani przed tablicą pamiątkową

 

W miesiącu lipcu odbyl sie juz tradycyjny piknik kombatancki na farmie p. Galkow; jakkolwiek pogoda dopisala, to  nie dopisala frekwencja, mimo, ze proponowalismy transport naszym czlonkom, tym ktorzy maja trudnosci z dojechaniem na farme. Podczas pikniku mielismy okazję poznac nowego attache obrony Płk. MichałaPęksę.

Pożegnalismy również byłego attache obrony RP w Kanadzie –komandora Kazimierza Starobrata, któremu na specjalnie zorganizowanej w Domu Polskim SPK uroczystosci pożegnalnej wreeczylismy przyznany na wniosek Zarządu Koła  „Złoty Krzyż Zasługi  S.P.K. w Kanadzie.

 

W miesiącu sierpniu w rocznice Powstania Warszawskiego czlonkowie naszego Kola uczestniczyli w uroczystosci skladania wiencow przed pomnikiem lotnikow kanadyjskich, ktorzy stracili zycie niosac pomoc walczacej Warszawie.Uroczystosc zostala zorganizowana przez attache obrony R.P. w Kanadzie,

 

Koło nasze było również silnie reprezentowane podczas obchodów w Polsce, gdzie w Komitecie Honorowym obchodów zasiadała kol. Ewa Konopacka, a uczestnikami obchodów byli pp. Szeliscy i członek naszego Koła prezes Zarządu Głównego kol.A.Garlicki z małżonką-również członkiem naszego Koła

 

W miesiacu tym odbyl sie rowniez bankiet z okazji Swieta Zolnierza. Z powodów od nas niezależnych nie udało się nam wreczyć odznaczeń Federacji .

 

W pażdzierniku czlonkowie naszego Koła uczestniczyli w obchodach 64-tej rocznicy Bitwy o Anglię. Wieniec w imieniu Stowarzyszenia złożył w Muzeum Lotnictwa Prezes Zarzadu Glownego SPK kol. A.Ruta w asyscie vice –prezesa ZG –kolegi Jerzego Kulczyckiego-Prezesa naszego Koła.

 

Rowniez  w tym miesiącu Zarzad i czlonkowie Kola uczestnczyli w uroczystosci skladania wienca w kosciele garnizonowym CFB-Uplands przed tablica wmurowana ku czci lotnikow kanadyjskich, ktorzy zgineli niosac pomoc charytatywna a konkretnie przewozac do Polski penicyline w 1947 r

 

11-go listopada z okazji Swieta Niepodleglosci zostala odprawiona msza za Ojczyznę, w ktorej uczestniczyli czlonkowie Kola z pocztem sztandarowym. Nie wszyscy czlonkowie mogli byc obecni na tej mszy, gdyz w tym samym czasie odbywalo sie uroczyste skladanie wiencow przed Grobem Nieznanego Zolnierza,gdzie byli rowniez zaproszeni nasi weterani. Wieniec od członkow Kola nr 8 zlozyl kol. Edward Poznanski.

 

W tym samym dniu członkowie Kola z udziałem przedstawicieli ambasady,innych organizacji polonijnych oraz czlonkow Polonii niezrzeszonej złożyli kwiaty na grobach polskich generałów, ostatniego konsula polskiego p.Podoskiego, oraz kustosza skarbów wawelskich por. Józefa Krzywdy –Polkowskiego pochowanych na cmentarzu Notre Dame.

 

Z imprez organizowanych przez Koło w tym miesiącu należy wymienić jeszcze organizowaną przez zespół kol. Karpińskiego  bardzo udaną zabawę Andrzejkową.

 

Miesiąc grudzień upłynął pod znakiem przygotowań do opłatka kombatanckiego i zabawy sylwestrowej.

Gasćmi naszego opłatka kombatanckiego bili zaproszeni przez nasz zarząd członkowie koła „Ognisko”

Zabawa sylwestrowa była bardzo udana i znacznie podreperowała nasz budżet.

Trzeba  jeszcze dodać, że w m-cu grudniu członkowie naszego zarządu uczestniczyli w imprezach organizowanych przez polską szkołę, oraz inne organizacje polonijne

 

Początek strony