Rok 2007

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2007

 

9-ty stycznia Świąteczno-noworoczne spotkanie polonijne w Ambasadzie RP odbyło się w dniu 9-go stycznia. Na spotkaniu Ambasador wręczył pierwsze Krzyże Zesłańców Sybiru kolegom Władysławowi Parij, Aleksandrowi Topolskiemu, Stanisławowi Toporowskiemu oraz p. Lechowi Zielińskiemu. Krzyże są bardzo piękne tak w rysunku jak i w wykonaniu i na pewno będą noszone z dumą przez "Sybiraków". Po części oficjalnej zebrani wysłuchali przy lampce wina doskonałego koncertu w wykonaniu zespołu Trio Con Brio z Montrealu.

 

14-ty stycznia  W niedzielę 14-go stycznia Koło SPK nr 8 udzieliło swoje sale w Domu Polskim SPK na festiwal XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez całe popołudnie, aż do późnego wieczora bawili się z zapałem wszyscy, począwszy od dzieci aż po naszych weteranów. Koło nasze jest dumne, że mogło się przyczynić do sukcesu finansowego imprezy, z której dochód przeznaczony jest na dzieci w Polsce poszkodowane w wypadkach, naukę pierwszej pomocy oraz sprzęt w szpitalach dziecięcych.

 

28-my stycznia  Ostatnią imprezą styczniową było spotkanie, w dniu 28-go z Ministrem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Januszem Krupskim. Przybył on do Kanady wraz z dr Janem S. Ciechanowskim, Doradcą Kierownika Urzędu, dr Witoldem Spirydowiczem, Dyrektorem Departamentu Orzecznictwa i p. Jolantą Chojecką, Rzecznikiem Prasowym. Pomimo, że delegacjia miała czas bardzo wypełniony różnymi spotkaniami, udało się im wykroić niedzielne popołudnie na wizytę w Ottawie. Spotkanie towarzyskie z członkami naszego Koła miało miejsce w Domu Polskim SPK, o godz.l8-tej. Prezes Piotr Nawrot przestawił gościom w skrócie historię naszego Koła i jego siedziby oraz zakres naszego działania. Następnie min. Krupski przedstawił rolę i pracę jego Urzędu, zapoznał zebranych z różnymi kategoriami kombatantów, którzy podpadają pod zakres jego działania oraz przedstawił sprawy nad którymi Urząd obecnie pracuje.

Min. Krupski udekorował sztandar Koła medalem "Pro Memoria". Takie same odznaczenie wraz z dyplomem otrzymał Prezes Piotr Nawrot oraz kol. Zbigniew Pierścianowski. Interesująca dyskusja i wymiana myśli zakończyła przy lampce wina i zakąskach to niezwykle interesujące spotkanie.

Obecnie cała uwaga Zarządu jest skierowana na upiększenie Domu Polskiego i jaknajsprawniejsze przygotowanie Walnego Zjazdu SPK. Który odbędzie się w Ottawie w dniach od 18-21 maja. Mamy nadzieję, ze Zjazd ściągnie pokaźną grupę Kolegów z całego kraju. Zjazd będzie też okazją zobaczenia Festiwalu Tulipanowego oraz zwiedzenia nowego Muzeum Wojny.Od lutego do połowy maja życie Koła toczyło się pod znakiem przygotowań do Walnego Zjazdu, który miał miejsce w Ottawie w dniach od 18 - 21 maja 2007.

 

18-27 maja        Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

 Nasz nieduży, ale dobrze służący nie tylko członkom Koła, ale i całej Polonii Ottawskiej, Dom Polski SPK przybrał wiosenną odświeżoną szatę. Nie pozostało chyba kącika, któryby nie został wysprzątany i wymalowany, dywanu, któryby nie był wyprany ani drzwi, któreby nie były odlakierowane. W głównej sali została położona nowa wykładzina, założono boczne światła, a niedawno nabyte nowe stoły i krzesła zapewniły delegatom z całej Kanady maksimum wygody.  Uśmiechnięte twarze delegatów były dla organizatorów potwierdzeniem, że wysiłki włożone w przygotowanie Zjazdu nie poszły na marne.

 

27 maja W tydzień po zakończeniu Walnego Zjazdu, tj. 27 maja odbyło się Walne Wyborczo-Sprawozdawcze zebranie Koła nr 8. Niestety z żalem trzeba było pożegnać, po pięciu kadencjach, naszego powszechnie lubianego i szanowanego Prezesa, kol. Piotra Nawrota. Zastąpił go równie oddany dla spraw SPK kol. Jerzy Kulczycki, dotychczasowy Sekretarz. V-prezesami pozostali niestrudzeni kol. Jerzy Dobrowolski, Zbigniew Pierścianowski, Andrzej Ruta i Leszek Gałko, skarbnikiem kol. Lidia Zielińska, kierownikiem imprez kol. Marian Baraniak, sekretarzem protokolarnym i korespondentem do "SPK w Kanadzie" Maria Zielińska, a nowym sekretarzem został mianowany kol. Lech Pękalski.

Wraz z podziękowaniem za udzielenie lokalu na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Koło otrzymało od p. konsul Grażyny Sosnowskiej - Sikorskiej piękny kilim z Białym Orłem, który będzie wspaniałą ozdobą sceny na wszystkie obchody świąt narodowych.

Prezes Piotr Nawrot uczestniczył w bardzo udanych uroczystościach 90-lecia zdobycia Vimy Ridge zorganizowane przez Ambasadę Francuską.

Kol. Kulczycki otrzymał polski Złoty Krzyż Zasługi, a kol. A. Fronc i J. Raczkowski Krzyże Sybiraka.

 

Institute of Neuroscience faculty member awarded Gold Cross of Merit

Jerzy Kulczycki, professor, Institute of Neuroscience, has been awarded the civilian Gold Cross of Merit of the Republic of Poland for his work in service of political freedom and the independence of Poland. The award also recognizes his work with the Canadian Polish community. Lech Kaczyński, the President of Poland, nominated Kulczycki for the Gold Cross.

During marshal law in Poland, Jerzy worked with the resistance movement. This eventually led to his politically motivated arrest. As a result of international pressure, Kulczycki received amnesty. He moved to Canada, at the invitation of the Canadian government in the early 1990s. Shortly after, he began his association with the Polish Combatants (Veterans) Association based on his services associated with political freedom and independence of Poland, as well as for his services to the Canadian Polish Community.

Kulczycki has been at Carleton, within the Institute of Neuroscience, since 1993. He earned his Ph.D. in Toxicology at the Polish Academy of Science in 1980.

 

28 pażdziernik

Wieczornica w hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom

W grudniu 2006 Senat Rzeczypospolitej jednomyślnie uchwalił rok 2007 - Rokiem Generała Władysława Andersa. W związku z tym 28 października 2007 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 8 w Ottawie przygotowało w Domu Polskim SPK wieczornicę w hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom.

Gośćmi honorowymi tego wieczoru byli: JE dr Piotr Ogrodziński, Ambasador RP w Kanadzie z małżonką, komandor Kazimierz Starobrat, Attache Obrony RP w Kanadzie z małżonką, konsul RP Grażyna Sosnowska-Sikorska, wnuczki Generała Władysława Andersa, panie Ewa i Barbara Anders, prezes Zarządu Głównego SPK dr Andrzej Garlicki z małżonką.

Dwóch Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari reprezentowało tego dnia wszystkich żołnierzy, uczestników bitwy o Monte Casino - byli to panowie Stanisław Toporowski i Stanisław Tarazewicz. Obecna była również pani Ewa Konopacka, kawaler Orderu Virtuti Militari z Powstania Warszawskiego.

Wieczornicę otworzył Prezes SPK koła nr 8 dr Jerzy Kulczycki witając wszystkich zgromadzonych.

Wprowadzenie wygłosił organizator wieczornicy mjr Zbigniew Pierścianowski. Następnie odbyła się prezentacja edukacji i kariery zawodowej generała Andersa obrazowana 83 przeźroczami ze świetnym tłem muzycznym. Narracje przeplatane były recytacjami wierszy Hemara i Feliksa Konarskiego.

Narratorami byli panowie Aleksander Jabłoński i Stanisław Kielar. Deklamowali - Juliusz Mazur, uczeń szkoły polskiej, pani Elżbieta Rzucidło i pan Wiktor Gawalewicz. Kompozycję i ekspozycję przeźroczy przygotował pan Jerzy Dobrowolski, a akompaniament akordeonowy i tło muzyczne - pan Jan Jasiński.

Wystąpił również Chór im. I. Paderewskiego, powiększony o Zespół Klubu Teatralnego, pod dyrekcją pani Urszuli Drozd.

Wieczornicę zakończył organizator i reżyser wieczoru mjr Zbigniew Pierścianowski słowami:

"Generale! Ziemia włoska, o której wolność bił się żołnierz polski zastąpiła Ci umiłowaną ziemię Ojczystą. Spocząłeś na Monte Casino, gdzie zajaśniałeś chwałą bojową Twego Drugiego Korpusu, w chwili gdy nad Polską zachodziło na lata słońce wolności. Niech Ci kwitną czerwone maki, te z piosenki żołnierskiej. Towarzyszą Ci nasze serdeczne modlitwy o Wieczny Pokój i Światło.

Towarzyszy Ci nasz żal, wierna pamięć tych, których wyprowadziłeś z niewoli w nieludzkiej ziemi, Twoich żołnierzy. Wdzięczność Narodu za Twój trud. Śpij spokojnie ostatni zwycięski Hetmanie wolnej Rzeczypospolitej, niech Ci się przyśni Wolna Polska, dla której poświeciłeś swe pełne trudu życie. My żywi - oddajemy Ci hołd! "

Wieczornica ta na długo zostanie w pamięci wszystkim uczestnikom dzięki wykonawcom i osobom, które przygotowały ten wieczór. Szczególnie wspomnieć tu należy o wielkiej pracy jaką włożył w przygotowanie wieczoru jego organizator, pan Zbigniew Pierścianowski. Była to uroczystość przemyślana i wyreżyserowana w każdym detalu.

 

Kol. Stanisław Tarazewicz i Stanisław Toporowski, żołnierze generała Andersa, kawalerowie krzyża Virtuti Militari

Kol. Stanisław Tarazewicz i Stanisław Toporowski, żołnierze generała Andersa, kawalerowie krzyża Virtuti Militari (fot. A. Kulczycki)

 

Wnuczki Generała, panie Ewa i Barbara Anders, wraz z kol. J. Kulczyckim i Z. Pierścianowskim

Wnuczki Generała, panie Ewa i Barbara Anders, wraz z kol. J. Kulczyckim i Z. Pierścianowskim (fot. A. Kulczycki)

 

Goście Honorowi

Goście Honorowi (fot. Cz. Piasta)

 

Wykonawcy: Kol. Zbigniew Pierścianowski, Aleksander Jabłoński, Stanisław Kielar, Juliusz Mazur, Elżbieta Rzucidło i Wiktor Gawalewicz

Wykonawcy: Kol. Zbigniew Pierścianowski, Aleksander Jabłoński, Stanisław Kielar, Juliusz Mazur, Elżbieta Rzucidło i Wiktor Gawalewicz (fot. A. Kulczycki)

 

Ożywione dyskusje po wieczornicy

Ożywione dyskusje po wieczornicy (fot. A. Kulczycki)

 

Sprawozdanie opracowała Barbara Bereś

 

11 listopada       Swięto Niepodległosci

 

Obchody centralne Swięta Niepodległosci-na zdjęciu kol maj. Zbigniew Pierscianowski (z laską), a za nim płk. Andrzej Garlicki

Początek strony