Rok 2006

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2006

 

W styczniu attache wojskowy płk dr inż. Dobrosław Mąka wręczył trzem kolegom z naszego Koła nominacje na wyższe stopnie wojskowe. I tak kol. Stanisław Toporowski otrzymał nominację na podpułkownika, a kol. Kazimierz Styś i kol. Ewa Konopacka na poruczników. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyżej wymienionych Kolegów.

W czasie swej wizyty w Kole, płk Mąka wręczył Prezesowi Nawrotowi oraz Prezesowi Garlickiemu oficjalne podziękowanie za wsparcie inicjatywy wydania przez pocztę Polską okolicznościowej kartki pocztowej ku uczczeniu pamięci Mariana Rejewskiego, kierownika grupy, która rozpracowała szyfr niemieckiej maszyny kodującej Enigma i odtworzyła jej model.

 

8-go stycznia Dom Polski SPK był miejscem festiwalu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz pierwszy urządzanego na taką skalę w Ottawie, przy pomocy konsulatu RP. Impreza wypadła wspaniale, publiczność bawiła się przez całe popołudnie aż do późnych godzin wieczornych, a wynik finansowy przeszedł wszelkie oczekiwania. Warto przypomnieć, że Dom Polski SPK jest centrum życia polonijnego Ottawy, wszystkie organizacje mają tam swoje zebrania, zabawy, popisy, przedstawienia i rozmaite spotkania od wesel poprzez przyjęcia urodzinowe aż do styp.

 

Z Domu korzysta też młodzież z innych miast np. w tym roku gościliśmy dwie grupy harcerskie z Toronto, które przyjechały na Winterlude.

 

W marcu gościliśmy gen. Franciszka Kochanowskiego, dowódcę 1-szej Mazurskiej Dywizji Pancernej, który przyjechał do Ottawy na kurs, na zaproszenie Rządu Kanadyjskiego i chciał zapoznać się z działalnością tutejszego Koła SPK. Ze swej strony opowiedział zebranym o zaangażowaniu wojsk polskich w misjach pokojowych.

 

28-go marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze połączone z przyjęciem przygotowanym przez Koło Pań

 

 9-tego lipca  Początek lata uczciło nasze Koło tradycyjnym piknikiem na farmie kol. Leszka Gałko. Niedziela 9-go lipca powitała starych wiarusów z SPK oraz członków SIP (Stowarzyszenia Inżynierów Polskich) błękitnym niebem i uśmiechem słońca przy orzeźwiającym wiaterku. Piknik zaszczycili swą obecnością kapelan Koła, ks. Proboszcz Stanisław Kowal, OMI, ks. Wojciech Kowal, OMI oraz jego brat z Polski. Z Ambasady RP przybyli Radca Mieczysław Olender oraz Sekretarz dla Spraw Kultury i Nauki Rafał Domisiewicz z małżonką Sylwią, która pełni funkcję Sekretarza Prasy i Protokołu.

 

13-go lipca Na lipcowym zebraniu Zarządu Koła nr 8 mieliśmy zaszczyt gościć Ambasadora RP dr. Piotra Ogrodzińskiego, konsula p. Grażynę Sosnowską-Sikorską oraz rodziny kolegów Stanisława Kuryłowicza i Ferdynanda Ojczyka, którzy otrzymali z rąk Ambasadora Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. Uroczystość zakończyło małe przyjęcie z winem, kawą i ciastami.

 

11-go sierpnia Sierpień przyniósł inne tradycyjne święto - Święto Żołnierza. Miało ono specyficzny charakter, gdyż w tym roku obchodzimy 60-lecie naszego Stowarzyszenia. Na sobotnim bankiecie Prezes ZG SPK, kol. Andrzej Garlicki wygłosił okolicznościowe przemówienie na ten temat, a kol. Henryk Brzeziński na temat "Bohaterska bitwa wrześniowa 1939 roku". Część artystyczną wypełniły recytacje poezji i muzyka w wykonaniu młodzieży. Daniel Chochliński odegrał na pianinie Polonez Ogińskiego I nokturn C-moll Szopena. Ania Tomczak, laureatka konkursu recytatorskiego Federacji Kobiet, Ogniwo nr 8 oraz specjalnej nagrody SPK wygłosiła wiersz Hemara "Katyń".

Po doskonałej kolacji wręczone zostały odznaczenia za 5 i 10 lat przynależności do Koła. Srebrny Krzyż Kombatancki za zasługi otrzymał kol. Kozłowski Mieczysław, złoty Krzyż Kombatancki kol.Czeczyro Franciszek i Semrau Józef, srebrną Odznakę SPK kol. Jabłoński Aleksander a złotą Odznakę SPK kol. Bardach Adam, Baraniak Marian, Papiernik Józef i Parij Władysław. Prezes ZG SPK kol. Andrzej Garlicki, kol. Zbigniew Pierścianowski oraz kol. Stanisław Toporowski otrzymali dyplomy członków honorowych SPK w Kanadzie, przyznane im na ostatnim walnym zjeździe SPK w Toronto, w 2005 r. Wieczór zakończyła zabawa taneczna. Następnego dnia członkowie Koła w blezerach z odznaczeniami wzięli udział w uroczystej Mszy Św.

 

12-go wrzesnia Ambasada RP uczciła Święto Żołnierza w dniu 12 września przyjęciem dla attache wojskowych innych ambasad oraz zaproszonych gości z naszego Koła oraz Polonii ottawskiej. Gospodarzem przyjęcia był płk. Dobrosław Mąka, który niestety skończył swój staż i powrócił do Warszawy. Pożegnanie płk. Mąki miało miejsce w Domu Polskim SPK w dniu 4 października. W uznaniu za jego pozytywną postawę w stosunku do SPK i czynny udział w życiu socjalnym naszego i innych Kół, ZG SPK odznaczył, na wniosek naszego Koła, płk Dobrosława Mąkę Złotym Krzyżem SPK. Jako upominek od członków Koła otrzymał piękną rzeźbę eskimoską, a małżonka bukiet róż.

Jak co roku grupa naszych członków wzięła udział w dorocznym obchodzie Bitwy o Anglię. Ze względu na wiek, organizatorzy zarzucili obecnie przemarsz weteranów, którzy w tym roku zajęli miejsca na trybunach by z wygodnych krzeseł czy nawet wózków inwalidzkich oglądać przebieg uroczystości. Z uwagi, że Prezes naszego Koła kol. Piotr Nawrot był w tym czasie na urlopie w Polsce, Koło nr 8 reprezentował 2-gi v-prezes, kol. Zbigniew Pierścianowski.

Członkowie Koła nr 8 partycypowali też w zjazdach, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. I tak kol. Andrzej Ruta wziął udział jako delegat wybrany na Walnym Zjeździe kanadyjskich Kół w Toronto, w zjeździe Światowej Federacji SPK w Londynie. Dla tych, którzy debatują nad przyszłością Stowarzyszenia, przywiózł oficjalne oświadczenie Zjazdu, że SPK będzie istniało tak długo, jak długo będą członkowie.

Drugim, ogromnie ważnym dla przyszłości Polonii w Kanadzie był Walny Zjazd KPK, na który pojechali jako delegaci z ramienia naszego Koła Prezes, kol. Piotr Nawrot, Jerzy Kulczycki oraz Ryszard Bojarski. Wszyscy wzięli udział w pracach różnych Komisji.

 

2-go listopad Odbyło się też pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Walnego Zjazdu SPK, który będzie miał miejsce w Ottawie w dniach 18-20 maja 2007. W numerze wiosennym podamy pierwsze szczegóły z postępu prac przygotowawczych. Ważną pozycję w przygotowaniach zajmują sprawy odnowienia i upiększenia Domu Polskiego na przyjęcie Kolegów z całego kraju. Chcielibyśmy aby delegaci wywieźli w maju jeszcze lepsze wspomnienia niż z ostatniego zjazdu w Ottawie. Z dotychczasowych dokonań trzeba wspomnieć nabycie 200 nowych, wyścielanych krzeseł zakupionych z dotacji członków oraz organizacji polonijnych korzystających z lokali Domu Polskiego SPK. Zarząd Koła przesyła najserdeczniejsze podziękowania wszystkim ofiarodawcom.

 

11 Listopad... miesiąc poświęcony pamięci wszystkich zmarłych, a przede wszystkim tych, którzy zginęli w obronie ojczyzny. Jak w latach ubiegłych, Koło nasze wzięło udział w uroczystościach 11-go listopada. Wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza w imieniu Koła SPK nr 8 złożył kol. Edward Poznański. Po południu odbyło się na cmentarzu Notre-Dame uroczyste złożenie wiązanek kwiatów na grobach trzech polskich generałów tam pochowanych oraz por. Józefa Polkowskiego, opiekuna skarbów wawelskich. Uroczystość tą zorganizował, podobnie jak w latach ubiegłych, kol. Aleksander Jabłoński.

 

5-go grudnia mieliśmy przyjemność spotkać się i zapoznać bliżej z nowym Attache Obrony przy Ambasadzie RP, Komandorem Kazimierzem Starobratem. Komandor wygłosił bardzo ciekawą pogadankę o roli i przyszłości polskiej floty wojennej. Przygotował też zwięzłą historię polskiej marynarki wojennej, z którą Koledzy będą mogli się zapoznać w następnym numerze SPK w KANADZIE. Po odczycie wywiązała się ciekawa dyskusja przy kawie i ciastach przygotowanych przez Koło Pań.

 

W grudniu 2006 przypadła 25-ta rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Koło nasze zamówiło mszę św. w kościele parafialnym Św. Jacka za ofiary tego tragicznego okresu. W Parlamencie, poseł z Aylmer odczytał krótką proklamację, przypominającą wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i podkreślił obecny udział Polski w NATO, co zostało przyjęte przez posłów oklaskami.

W sesji wzięli udział: Ambasador RP, dr Piotr Ogrodziński, Sekretarz Ambasady p. Domisiewicz, p. Ochojska, Prezes Fundacji Charytatywnej w Polsce, p. Jerzy Czartoryski, Prezes Stołecznego Oddziału KPK, kol. Jerzy Kulczycki, sekretarz Ottawskiego Koła SPK, oraz kol. Igor Ziemba i p. Małgorzata Boczkowska, członkowie Solidarności.

 

27-go grudnia odbył się tradycyjny Opłatek Koła. kol. Baraniak ze swym Komitetem przygotował doskonały poczęstunek w stylu bufetowym, poczem wszyscy z zapałem kolędowali pod kierunkiem kol. Kielara.

 

31-go grudnia    Doroczna zabawa Sylwestrowa była jak zawsze bardzo udana. Świetna kolacja i dobre humory zebranych przyczyniły się do powitania Nowego Roku 2007 z radosnym entuzjazmem.

 

Początek strony