23 stycznia Koło zorganizowało zebranie informacyjne, w którym, mimo ciężkiej tegorocznej zimy wzięła udział pokaźna ilość czł

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2005

 

23-go stycznia  Zebranie informacyjne

 Koło zorganizowało zebranie informacyjne, w którym, mimo ciężkiej tegorocznej zimy wzięła udział pokaźna ilość członków.

Obecnie rozpoczęła pracę Komisja Nominacyjna gdyż data Walnego Zebrania została wyznaczone na niedzielę 24 kwietnia.

 

24-go kwietnia  Walne Zebranie Koła nr 8

W niedzielę, 24 kwietnia miało miejsce doroczne, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Koła nr 8. Z radością dzielimy się ze wszystkimi Kolegami wiadomością, że kol. Piotr Nawrot zgodził się pozostać na stanowisku prezesa na następną kadencję, co z pewnością przyczyni się, w oparciu o energiczny i doświadczony Zarząd, do dalszej efektywnej pracy Koła.

W dniach 20-23 maja prezes Piotr Nawrot, sekretarz Jerzy Kulczycki oraz v-prezes Andrzej Ruta wzięli udział jako delegaci Koła nr 8 w Walnym Zjeździe SPK w Toronto.

 

17-go czerwca zagościli w Ottawie przedstawiciele Polskiej Telewizji z Krakowa. W kościele parafialnym Św. Jacka miała miejsce wieczorem msza św., na którą członkowie naszego Koła przybyli w mundurach wraz z pocztem sztandarowym.

 

18-go czerwca

Podobnie jak w latach ubiegłych Koło nasze wzięło udział w organizacji V-go Festiwalu Polskiego w dniu 18 czerwca, na terenie parkingowym Domu Polskiego SPK. Trzeba podkreślić wysoki poziom występów artystycznych, w których wzięły udział zespoły innych grup etnicznych.

 

10-go lipca Piknik SPK

10 lipca na gościnnej farmie kol. Leszka Gałko, Koło nasze, łącznie ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich, zorganizowało doroczny piknik. Pogoda była wspaniała, uczestnicy dopisali, więc wszyscy spędzili piękne popołudnie, bawiąc się doskonale.

 

18-go sierpnia Swieto Żołnierza Polskiego

Dzień Święta Żołnierza został uczczony bankietem z udziałem przedstawicieli Ambasady RP. Po powitaniu przez prezesa Nawrota oraz tradycyjnych życzeniach złożonych przez Chargé d'Affaires Ambasady RP w Ottawie p. Mieczysława Olendra oraz Attaché Obrony płk Dobrosława Mąkę, prezes powitał nowego kapelana Koła, ks. Stanisława Kowala OMI, a kol. Henryk Brzeziński wygłosił krótki referat okolicznościowy. Następnie zebrani wysłuchali kilka pięknych wierszy. Kol. Ewa Konopacka recytowała cztery wiersze napisane przez nią samą, a Jakub Bandrowski, zdobywca nagrody SPK na konkursie recytatorskim Federacji Polek zaprezentował utwór K. Wierzyńskiego pt. "Piosenka". Po kolacji nastąpiło uroczyste rozdanie odznaczeń kombatanckich. Serdeczne podziękowania dla Komitetu Organizacji Imprez Koła nr 8 za świetną kolację, sprawną organizację wieczoru i doskonałą oprawę muzyczną w wykonaniu p. A. Sztajerowskiego

 

Rok 2005 jest nie tylko Rokiem Kombatanta, ale też rokiem rozmaitych, ważnych dla historii Polski rocznic, które obchodziliśmy uroczyście w czasie jesiennych imprez, bądź jako organizatorzy, bądź jako uczestnicy.

Pierwszą taką rocznicą było 25-lecie powstania "Solidarności". Waga powstania tej organizacji w upadku reżimu komunistycznego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie wschodniej została podkreślona przez ogłoszenie przez mera Ottawy, p. Boba Chiarelli dnia 25 sierpnia Dniem Solidarności. Pisemna proklamacja tego faktu zostanie jako pamiątka w Domu Polskim w SPK. 31 sierpnia odbyły się uroczyste polonijne obchody Dnia Solidarności, połączone z wystawą pamiątek i projekcją filmu. Koło nasze współpracowało z Komitetem Organizacyjnym uroczystości, udzieliło pomocy finansowej oraz udostępniło salę. Obchody zakończono w niedzielę, 4 września uroczystą Mszą św.

 

15-go września odbyła się ostatnia impreza z trwających od roku 2004 uroczystych obchodów 50-lecia powstania w Ottawie polskiej szkoły im. Wiktora Podoskiego, pierwszego Ministra Rzeczpospolitej Polskiej. Koło nr 8 było od samego początku bardzo aktywne w organizacji szkoły, ofiarowało lokal na naukę w swoim domu, i po dziś dzień utrzymuje ze szkołą bliskie kontakty. Aby uczcić Złote Gody szkoły, Koło nr 8 zafundowało posadzenie w parku Centrepoint, w dzielnicy Nepean, "Drzewka pamięci", a obecnie odsłonięcie tablicy pamiątkowej w trzech językach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta łącznie z merem Chiarelli, przedstawiciele Rządu prowincjonalnego, Ambasady i konsulatu RP, Prezes KPK, Okręg Ottawa, Prezes ZG SPK, oraz prezesi różnych organizacji polonijnych, a także córka ministra Podoskiego - p. Cecylia Podoski.

 

11-ty listopada Swięto Niepodległosci

Na zaproszenie Ambasady, delegacja Koła wzięła udział w dniu 17-go września, w rocznicy napadu Rosji Sowieckiej na Polskę, w złożeniu kwiatów na grobie gen. Ruckemanna, ostatniego dowódcy KOP Niepodległej Polski. Oczywiście, tradycyjny wieniec w imieniu Koła złożył na grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości 11-go listopada kol. Edward Poznański, a kol. dr Jabłoński zorganizował złożenie wiązanek kwiatów na grobach czterech polskich generałów spoczywających na cmentarzu Notre Dame w Ottawie, oraz na grobie por. Józefa Polkowskiego, kustosza skarbów wawelskich.

 

Tak się szczęśliwie złożyło, że organizacja tegorocznej akademii 11-go listopada przypadła naszemu Kołu SPK. Komitet organizacyjny, pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Pierścianowskiego spisał się na medal! Tematem akademii były rocznice pięciu wydarzeń, które zapisały się w historii Polski. Pierwsza to 80-lecie powstania w Warszawie pierwszego w Odrodzonej Ojczyźnie grobu Nieznanego Żołnierza, druga to 70-lecie śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzecia, to 65 rocznica udziału żołnierzy polskich w Kampanii Francuskiej, a specjalnie w bitwie pod Lagarde. Ostatnia część poświęcona została wspomnieniu dwóch 60-letnich rocznic - niesławnej konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie, oraz I-wszej konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco. Przeplatanka tekstów, wierszy, śpiewu w wykonaniu chóru im. Ignacego Paderewskiego, pieśni wojennych śpiewanych przez całą salę oraz muzyki sprawiła, że akademia porwała wszystkich zebranych, a owacje na stojąco najlepiej wyraziły ich zachwyt. Serdecznie podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego, jak i wszystkich wykonawców za to niezapomniane popołudnie. Wspaniałym akcentem końcowym był przemarsz grupy uczniów Szkoły Polskiej śpiewającej pieśń "Myśmy przyszłością Narodu". Wprowadziły one nutę nadziei i przypomniały, że z kości poległych bohaterów rośnie nowe pokolenie, które dzięki rodzicom i polskiej szkole zachowa miłość do kraju pochodzenia oraz zainteresowanie polską kulturą i historią

A więc jeszcze z końcem ub. roku kol. dr Jerzy Zarzycki i kol. Stanisław Kielar zostali odznaczeni za swoją ofiarną pracę dla dobra całej Polonii krzyżem oficerskim Orderu Zasługi RP. Prezes ZG SPK, kol. dr Andrzej Garlicki otrzymał Medal Wojska Polskiego, a kol. dr Jerzy Dobrowolski krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

28-go grudnia-Opłatek SPK

Podobnie jak w latach ubiegłych, Koło zorganizowało 28 grudnia udany i nastrojowy "Opłatek". W czasie Opłatka, znany Kombatantom w wielu Kołach kol. Stanisław Zybała został odznaczony.

 

31 grudnia- Bal Sylwestrowy

Doroczny bal Sylwestrowy był również bardzo udany, o czym może świadczyć fakt, że goście tańczyli do 3-ciej rano.

 

Początek strony