Kronika Koła #8 SPK

Rok 2004

 

W dniu 14 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła. Prezes dr Nawrot omówił w swoim sprawozdaniu sprawy organizacyjne i ogólną działalność Koła, sprawy gospodarcze oraz ogólną sytuację finansową. Rok 2003/04 był bardzo trudny pod względem finansowym gdyż trzeba było dopłacić $22,000 do przeróbki kuchni, przeprowadzić konieczne remonty w domach mieszkalnych należących do Koła oraz spłacić ratę pożyczki zaciągniętej na kupno domu. Na same dotacje wydano $2,578. Mimo tak dużych wydatków, w zasadzie wszystko zostało wypłacone w czasie i pozostała jeszcze mała nadwyżka w kasie. Powierzenie administracji domów zawodowemu administratorowi wykazuje jak na razie korzystne wyniki. Wszystkie domy są wynajęte i zaczynają przynosić stałe dochody. Jeśli chodzi o życie towarzysko-edukacyjne to Koło zorganizowało w ciągu roku 9 pogadanek historycznych zakończonych kawą i ciastkami przygotowanymi przez Koło Pań oraz wyświetlono 9 filmów na tematy historyczne. Biblioteka jest otwarta raz w tygodniu, niestety sprawa powiększenia lokalu stoi na razie w martwym punkcie.

1 kwietnia odeszli kol. Kuźminowie jako gospodarze Domu Polskiego SPK, a funkcję tę przejęli kol. Grażyna i Jerzy Daszczyńscy.

Zatwierdzono podniesienie rocznej składki o $ 5.00. Zebrani zatwierdzili również wniosek o przyznanie członkostwa honorowego następującym członkom założycielom: Józefowi Daszczyńskiemu, Stanisławowi Kuryłowiczowi, Ferdynandowi Ojczykowi i Aleksandrowi Podleśnemu.

Obecny był na zebraniu Attache wojskowy przy Ambasadzie RP gen. Władysław Saczonek. W swoim przemówieniu poinformował on zebranych, że z końcem sierpnia kończy się jego staż w Ottawie i wraca do Warszawy. Podziękował Kołu za miłą współpracę i obiecał utrzymać kontakt z naszym Kołem kiedy tylko nadarzy się okazja. Następnie wręczył Prezesowi Zarz. Gł. SPK, a naszemu Koledze, dr Andrzejowi Garlickiemu awans na stopień majora. Kol. Garlicki złożył serdeczne podziękowanie za to wyróżnienie.

W dniu 16 maja, poprzedzona rano uroczystą mszą św., miała miejsce w Domu Polskim SPK niezwykle udana wieczornica ku uczczeniu 60 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Doskonale opracowany referat okolicznościowy wygłosił kol. Henryk Brzeziński a kol., kol. S. M. Toporowski, Maria Gałko, S. Kuryłowicz i S. Tarazewicz podzielili się z uczestnikami swymi wspomnieniami z bitwy. Ponieważ są to wspomnienia jedyne w swoim rodzaju, przesyłamy je redaktorowi w nadziei, ze znajdzie się dla nich miejsce na kartkach SPK w Kanadzie. Podajemy też poniżej listę członków Koła nr 8, którzy aktualnie brali udział w tym heroicznym zmaganiu o wolność dla Polski. Ponieważ wielu z nich już opuściło ten świat, lista podzielona jest na listę Kolegów żyjących i tych, którzy już odeszli na wieczną wartę. Wystąpili też gen. W. Saczonek oraz Radca Ambasady Mieczysław Olender. Przemówienia były przeplatane deklamacjami oraz śpiewem. Pomimo upływu 60 lat na dźwięk pieśni F. Konarskiego "Czerwone maki" w niejednym oku zakręciła się łza, a myśli pobiegły do tamtych niezapomnianych dni.

19 czerwca miał miejsce doroczny Festiwal Polski urządzany od kilku lat przez Klub Sportowy "Białe Orły" wspólnie z Kołem nr 8. Słoneczna pogoda, bogaty program artystyczny oraz jak zawsze smakowite jedzenie ściągnęły duży tłum ludzi.

Na zakończenie trzeba wspomnieć, że kol. Stanisław Zybała wydał nową, uroczą książkę, z której recenzję podajemy w innym miejscu tego numeru. Serdecznie polecamy wszystkim jej zakupienie, bo stanowi wspaniałą lekturę.

Maria Zielińska

 

LISTA CZŁONKÓW KOŁA NR 8, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W BITWIE POD MONTE CASSINO

Żyjący:

1.                Bardach, Adam

2.                Choma, Karol

3.                Czyczyro, Franciszek

4.                Engel, Józef

5.                Fronc, Andrzej

6.                Gałko, Maria

7.                Gapski, Roman

8.                Garłicki, Andrzej

9.                Gadomski, Jan

10.           Korczyński, Władysław

11.           Kościułek, Franciszek, kawaler orderu V.M.

12.           Kuryłowicz, Stanisław

13.           Krysta, Franciszek

14.           Lesisz, Jan

15.           Landau, Julian

16.           Morawski, Woj ciech

17.           Papiernik, Józef

18.           Parij, Władysław

19.           Rączka, Bolesław

20.           Ramik Franciszek

21.           Raczkowski, Józef

22.           Stanul, Władysław

23.           Tarazewicz, Stanisław, kawaler orderu V.M.

24.           Toporowski, Stanisław, kawaler orderu V.M.

25.           Wołkowycka, Anna.

 

Zmarli:

1.                Ambrożewicz, Kazimierz

2.                Arciszewski, Nikodem

3.                Chorzempa, Bolesław

4.                Choynowski, Czesław

5.                Choynowska Katarzyna

6.                Czajkowski, Włodzimierz

7.                Dynowski, Tadeusz

8.                Gajdowski, Jan

9.                Gałko, Zygmunt

10.           Henoch, Władysław

11.           Jakielaszek, Franciszek

12.           Łańcucki, Franciszek

13.           Marszalik, Jerzy

14.           Morawiecki, Jerzy

15.           Maszaro, Józef

16.           Otorowski, Władysław

17.           Pióro, Kazimierz

18.           Raczka, Bolesław

19.           Ruta, Marian

20.           Rytwiński, Michał

21.           Rytwiński, Józef

22.           Sadokierski, Marian

23.           Słonimski, Jan

24.           Szkolny, Józef

25.           Wołkowicki, Włodzimierz

26.           Ziętak, Adam

27.           Zieliński, Antoni

28.           Znamirowski, Roman

29.           Żurawski, Konstanty

 

14-tego sierpnia miał miejsce doroczny bankiet z okazji Święta Żołnierza. Był on specjalnie uroczysty, gdyż czterej, jeszcze żyjący, członkowie założyciele Koła Nr 8 w Ottawie, a mianowicie kol.: Józef Daszczyński, Stanisław Kuryłowicz, Ferdynand Ojczyk i Aleksander Podleśny zostali wyróżnieni nadaniem im honorowego członkostwa w Kole.

W czasie kawy miało miejsce pożegnanie cenionego i lubianego przez wszystkich attache wojskowego Ambasady, gen. Władysława Saczonka. Jako pożegnalny upominek ofiarowano Generałowi rzeźbę eskimoską, a małżonce piękne kwiaty.

***

 

W drugiej połowie września przyjechał do Ottawy na rozmowy z rządem kanadyjskim, Szef Sztabu Generalnego Wojsk Polskich, gen. Czesław Piątas. Koło Nr 8 zorganizowało 22 września spotkanie z Generałem. Po złożeniu wieńca pod pomnikiem lotników kanadyjskich, którzy zginęli dowożąc broń i amunicję dla AK, odbyło się małe przyjęcie w Domu Polskim SPK przygotowane przez Koło Pań. W czasie spotkania Prezes Koła wręczył Generałowi trzy publikacje: Road to Freedom, For your Freedom and Ours oraz Ottawska Reduta. Małżonce Generała ofiarowano też mały upominek. W spotkaniu wziął udział prezes Z. GŁ. SPK kol. Andrzej Garlicki, prezes KPK, Okręg Ottawa kol. Jerzy Zarzycki oraz Kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari kol. Ewa Konopacka, kol. Stanisław Tarazewicz i kol. Stanisław Toporowski.

***

 

Z końcem września przybył do Ambasady Polskiej w Ottawie nowy attache wojskowy, płk dr inż. Dobrosław Mąka, który zaraz nawiązał przyjazne stosunki z naszym Kołem. Już 2-go listopada wygłosił w Domu Polskim SPK odczyt pt. "Zagrożenia asymetryczne i ich wpływ na doktrynę obronną Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze narodowym i sojuszniczym"

***

 

3-go października prezes Koła, Piotr Nawrot uczestniczył w Toronto w zebraniu Kół SPK Kanady Wschodniej, a następnie w dniach 14-18 paźdz. w Walnym Zjeździe KPK w Vancouver. Oprócz Prezesa delegatem Koła Nr 8 był sekretarz Koła kol. Jerzy Kulczycki.

***

 

6-go listopada obchodziliśmy niezwykłą rocznicę 50-lecia istnienia Polskiej Szkoły im. Wiktora Podoskiego, ostatniego konsula RP w Ottawie. Historia szkoły jest ściśle związana z historią Koła Nr 8, gdyż szkoła powstała z inicjatywy jego członków i przez wiele lat nauka odbywała się w Domu SPK. Rocznica została uczczona doskonale zorganizowaną akademią w pięknej sali teatru Nepean oraz balem, który zgromadził 400 osób. Koło uczciło 50-lecie posadzeniem w parku dzielnicy Nepean, Drzewka Pamięci, przy którym będzie się znajdował duży kamień z tablicą pamiątkową w trzech językach. Odsłonięcie tablicy odbędzie się na wiosnę.

 

Święto 11-go listopada zostało uczczone akademią w Domu Polskim SPK, złożeniem wieńca w ramach centralnych uroczystości pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza przez kol. Edwarda Poznańskiego oraz złożeniem wiązanek kwiatów na grobach polskich generałów pochowanych na cmentarzu Notre-Dame. a mianowicie: gen. dyw. dr Józefa Ludwika Zająca, gen. bryg. inż. Wilhelma Orlik-Ruckemanna, gen. bryg. inż. Stefana Sznuka oraz por. Józefa Krzywda-Polkowskiego, opiekuna skarbów wawelskich.

***

 

Ostatnią, tym razem radosną wiadomością, którą chcemy się podzielić ze wszystkimi kolegami jest odznaczenie naszego członka, kol. Jerzego Dobrowolskiego, Orderem Kanady. Jak wiemy Order Kanady ustanowiony w 1967 r. jest najwyższym odznaczeniem cywilnym przyznawanym corocznie ludziom zasłużonym w różnych dziedzinach nauki, sztuki czy życia społecznego za dorobek całego życia. Dr Dobrowolski jest znanym uczonym w dziedzinie optyki, wieloletnim pracownikiem naukowym National Research Council Canada i posiadaczem szeregu patentów. Kol. Dobrowolski, jako syn kombatanta poświęcił całe swoje życie celom i zadaniom SPK. Był prezesem i wieloletnim wiceprezesem Koła Nr 8 oraz jest zasłużonym wychowawcą młodzieży. Gratulujemy kol. Jerzemu Dobrowolskiemu z całego serca tego tak bardzo zasłużonego odznaczenia.

***

 

Z przyjemnością dzielimy się ze wszystkimi Kolegami wiadomością, że Zarząd Koła ma nareszcie własny lokal biurowy w swoim domu przy ul. Waverley. Biuro zostało "wykrojone" z dawnej kuchni. Pokój nieduży, ale elegancko urządzony, zapewnia wystarczające miejsce na całą dokumentację, oraz łatwy i wygodny do niej dostęp. Biuro zostało też wyposażone w nowy komputer Hewlett-Packard oraz laserową drukarkę. Pozwoli to na szybką komunikację z większością Kół SPK w Kanadzie. Nasz nowy e-mail adres jest [email protected]. W pozostałej części lokalu została zrobiona mała, ale doskonale wyposażona kuchenka na użytek tych, którzy używają dolnych sal na spotkania czy przyjęcia. Również Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza, która wynajmowała dwa pokoje od SPK, przerobiła swój lokal tak, że wygląda jak prawdziwy bank. Credit Union jest otwarta obecnie cztery razy w tygodniu.

***

 

Koło nasze otrzymało w listopadzie ub. r. hojny zapis testamentowy w wysokości ponad $25,000 od p. Marceliny Szkolnej, wdowy po członku naszego Koła.

***

 

Jak corocznie Koło nr 8 urządziło uroczysty Opłatek dla członków i ich rodzin w dniu 28 grudnia. Piękna choinka i dekoracja sali w wykonaniu gospodyni, p. Grażyny Daszczyńskiej, oraz doskonały bufet przygotowany przez Koło Pań przy SPK, przyczyniły się do stworzenia prawdziwie radosnego, świątecznego nastroju. Nic dziwnego, że nie było końca uściskom przy składaniu życzeń, a śpiew kolęd rozlegał się po całym domu. Kolejną imprezą, tym razem dochodową, był tradycyjny Bal Sylwestrowy, który również wypadł doskonale pod każdym względem dzięki ogromowi włożonej pracy i poświęceniu Komitetu Organizacyjnego Imprez. Ostatnią imprezą świątecznego sezonu był udział Koła w Opłatku urządzanym już od kilku lat przez KPK wspólnie z Ambasadą RP w Domu Polskim SPK dla całej Polonii ottawskiej.

 

Początek strony