Kronika Koła #8 SPK

Rok 2003

 

W styczniu, dzięki subwencji otrzymanej z Trillium Foundation przystąpiono do przebudowy kuchni w Domu Polskim SPK, a raczej wybudowania nowej kuchni przylegającej do sali przyjęć. Ułatwi to ogromnie przygotowywanie i podawanie posiłków, o czym będą mogli się przekonać delegaci, którzy będą gośćmi

Koła nr 8 na Walnym Zjeździe w maju br. Komitet Organizacyjny Walnego Zjazdu pracuje w całej pełni i wszystkie Koła otrzymały już szczegółowy program.

***

 

Koło nr 8 otrzymało w darze od syna kol. Władysława Otorowskiego, zmarłego we wrześniu ub. roku $1,000.00 jako wyraz wdzięczności za opiekę jaką członkowie Koła darzyli jego ojca w okresie choroby. Pieniądze te postanowiono przekazać na utrzymanie katedry języka polskiego na Uniwersytecie Ottawskim, gdzie kol. Otorowski pracował przez szereg lat.

 

1 czerwca 2003           Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Koła

W związku z organizowanym przez nasze Koło w maju br. Walnym Zjeździe SPK, 56-te walne zebranie Koła Nr 8 zostało przesunięte na dzień 1 czerwca. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezesem na następną kadencję został wybrany ponownie dr Piotr Nawrot, sekretarzem dr Jerzy Kulczycki, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kol. Stanisław Toporowski. Skarbnikiem pozostaje Kol. Jan Rudowicz, który przejął tę funkcję wiosną br. Koło liczy obecnie 161 członków. W okresie sprawozdawczym przybyło 5 członków, a 7 odeszło na wieczną wartę.

 

 21-22 czerwca            Koło było w tym roku po raz drugi współorganizatorem Festiwalu Polskiego, którego głównym organizatorem jest Klub Sportowy "Białe Orły". Festiwal miał miejsce w dniach 21 i 22 czerwca na terenie SPK. Dzięki coraz większemu doświadczeniu i ogromie pracy włożonej przez cały zespół organizacyjny, Festiwal udał się doskonale i pozostawił przemiłe wspomnienia u wszystkich uczestników.

 

13 lipca Piknik SPK

Niestety w dzień tradycyjnego pikniku, zaplanowanego w tym roku na niedzielę 13 lipca, deszczowa pogoda zmusiła Koło do przeniesienia lokalizacji pikniku z farmy Kol. Gałko do Domu Polskiego SPK. Mimo, że sama nazwa "piknik" kojarzy się z zielenią, lasem czy ogrodem, piknik "pod dachem" był bardzo udany i może z uwagi na łatwy dostęp zgromadził więcej osób niż zazwyczaj wykazując, że sukces imprezy zależy w dużej mierze od uczestników, ich humoru i chęci zabawy.

 

14 sierpnia    Dom Polski SPK był miejscem innej uroczystości, a mianowicie pożegnania polskiego konsula w Ottawie, radcy Janusza Wacha oraz jego małżonki Jolanty. Tym razem "blackout", który objął całą prowincję Ontario oraz wschodnią część Stanów Zjednoczonych zmusił organizatorów do dostosowania programu i przyjęcia formuły "wieczorku przy świecach". To niezwykłe pożegnanie na pewno pozostanie na zawsze w pamięci pp. Wachów!

 

 15 sierpnia  Święto Żołnierza  Polskiego obchodziło nasze Koło jak zwykle uroczystą Mszą św. oraz bankietem. Inwokację wygłosił, w zastępstwie kapelana Koła, gość z Polski, ks. Marian Strzałkowski, kuzyn Kol. Ryszarda Bojarskiego. Poniżej przytaczamy treść inwokacji:

Wolność i Niepodległość to święte słowa w Polsce, Kanadzie i na całej ziemi.

Boże, który przez wieki istnienia narodu i państwa polskiego otaczałeś je swoją opieką, spójrz na nas, zgromadzonych, aby wspomnieć Twoje wielkie dzieła, które okazałeś poprzez miłość i poświęcenie dla Ojczyzny tych synów i córek naszej ziemi, którzy ochotnie stawali w Jej obronie przed nieprzyjacielem.

Obchodząc dziś Święto Polskiego Żołnierza, który wierny był zawsze hasłom wypisanym na sztandarze: Bóg, Honor i Ojczyzna, pragniemy wspomnieć tych, którzy nie szczędzili sił, a także swego życia walcząc o wolną Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu, w rozlicznych bataliach, zwłaszcza podczas wojny polsko-bolszewickiej uwieńczonej bitwą o Warszawę i obu wojen światowych. Przywodzimy na pamięć i prosimy szczególnie za żołnierzy, którzy podczas drugiej wojny światowej, na frontach zachodnim, wschodnim i w kraju, walcząc w regularnej armii i w ruchu oporu, cierpiąc w niewoli, w obozach koncentracyjnych i łagrach, zapłacili najwyższą cenę - oddając swe życie aby przybliżyć nasz sen o wolności. Polecamy Ci Boże również żywych, tych żołnierzy, którzy są tu dzisiaj obecni i tych, którzy rozrzuceni są po świecie błogosław im i wynagradzaj ich poświęcenie dla sprawy Ojczyzny, obdarzaj ich zdrowiem i wszelkim dobrem. Nam zaś wszystkim tutaj zebranym daj Panie tę łaskę, byśmy mogli widzieć naszą Ojczyznę, Polskę wolną i szczęśliwą szczęściem wszystkich ich dzieci. O to Cię Boże prosimy przez Chrystusa Pana naszego.

W czasie wieczoru, prezes dr Piotr Nawrot wręczył przyznane naszym członkom odznaczenia. 2 osoby otrzymały Krzyż Brązowy SPK za 5 lat przynależności, 8 osób za 10 lat, 4 za 20 lat i 2 za 25 lat członkostwa. Srebrny Krzyż Kombatancki SPK za zasługi otrzymali Kol. Kol.: Chmielnik Janusz, Wilk Andrzej i Poznański Jerzy. Złoty Krzyż Kombatancki za zasługi otrzymali Kol. Kol.: Bojarski Ryszard, Rudowicz Jan i Koleżanka Janina Jasek z Koła Pań przy SPK. Srebrna Odznaka Honorowa Światowej Federacji SPK została przyznana trzem osobom, a

W czasie wieczoru, prezes dr Piotr Nawrot wręczył przyznane naszym członkom odznaczenia. 2 osoby otrzymały Krzyż Brązowy SPK za 5 lat przynależności, 8 osób za 10 lat, 4 za 20 lat i 2 za 25 lat członkostwa. Srebrny Krzyż Kombatancki SPK za zasługi otrzymali Kol. Kol.: Chmielnik Janusz, Wilk Andrzej i Poznański Jerzy. Złoty Krzyż Kombatancki za zasługi otrzymali Kol. Kol.: Bojarski Ryszard, Rudowicz Jan i Koleżanka Janina Jasek z Koła Pań przy SPK. Srebrna Odznaka Honorowa Światowej Federacji SPK została przyznana trzem osobom, a mianowicie Kol. Kol.: Stanisławowi Kielarowi, Marii Zielińskiej i Luizie Raczkowskiej, przewodniczącej Koła Pań. Niestety odznaki nie dotarły z Londynu na czas i będą wręczone na uroczystościach związanych z obchodami 11 listopada. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy ruszyli z zapałem w tany przy dźwiękach melodii z naszych młodych lat oraz znanych wszystkim piosenek ludowych.

 

W październiku dokooptowano do Zarządu kol. Lidię Zielińską, która przejęła od l-go stycznia 2004 funkcję skarbnika. Kol. Lidia Zielińską pełni również funkcję webmaster dla wszystkich organizacji polonijnych pod egidą Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Portale poszczególnych organizacji zawierają informacje bieżące, historyczne, biuletyny lub wydawnictwa okolicznościowe. Ostatnio została dodana do portalu SPK treść broszury wydanej z okazji 50-lecia Koła nr 8. Kol. Lidii Zielińskiej należą się specjalne słowa uznania za jej wspaniałą pracę nie tylko dla SPK, ale i dla całej Polonii.

Przeprowadzono weryfikację członków, którzy zalegali z płaceniem składek. W wyniku korespondencji skreślono 10 nazwisk. 11 osób, które zalegają ze składkami za dwa lata zostało zawieszonych w prawach członkowskich aż do wyrównania zaległości.

W okresie jesiennym Prezes wziął udział w różnych uroczystościach, takich jak: obchód rocznicy Bitwy o Anglię urządzany rokrocznie przez Air Force Association of Canada, 50-lecie Koła SPK w Guelph, piknik chóru im. Ignacego Paderewskiego, piknik Koła Pań przy SPK, rozpoczęcie roku szkolnego w polskich szkołach w Ottawie, uroczystości związane z 60-tą rocznicą powstania Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie oraz naturalnie "Opłatki" zarówno SPK jak i KPK, a także w świetnej zabawie Sylwestrowej SPK. Opłatek i Sylwester były zorganizowane przez członków Komitetu Imprez w składzie: Marian Baraniak, Ryszard Bojarski, Barbara i Józef Fronc. Serdecznie im dziękujemy za ich wkład pracy!

 

15-go października odbyło się jesienne zebranie informacyjne. Miało ono tym razem specjalnie uroczysty charakter, gdyż syn zmarłego w roku ubiegłym kol. Władysława Otorowskiego przysłał pieniądze by toastem uczcić jego pamięć w pierwszą rocznicę śmierci. Przysłał też zdjęcia ze służby wojskowej swego ojca w czasie Drugiej Wojny Światowej, z których Prezes zrobił bardzo ciekawe tableau.

SPK wzbogaciło się o piękny obraz - ręcznie malowaną kopię obrazu Wojciecha Kossaka od p. Peggy Paul otrzymaną za pośrednictwem prezeski Federacji Polek, p. Ewy Zadarnowskiej. Pani Paul zaofiarowała ten obraz by uczcić pamięć rodziców Krystyny i Franciszka Stepaniak.

 

11 listopada Święto Niepodległości uczciliśmy, jak to jest w zwyczaju, uroczystą Mszą św. z udziałem pocztu sztandarowego i kombatantów w mundurach oraz bardzo udaną akademią w Domu Polskim SPK. Ponieważ właśnie dotarła do nas wiadomość o pierwszym żołnierzu polskim poległym w Iraku, prezes dr Nawrót złożył na ręce obecnych na sali ambasadora RP dr Pawła Dobrowolskiego oraz attaché wojskowego gen. Władysława Saczonka kondolencje z prośbą o przekazanie ich rodzinie zmarłego. Przedstawiciel młodszego pokolenia naszych członków, kol. Edward Poznański złożył w imieniu SPK wieniec w ramach ogólnych obchodów 11-go listopada pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Dr A. Maciej Jabłoński zorganizował podobnie jak w ubiegłych latach składanie wiązanek kwiatów na grobach generałów oraz por. Józefa Polkowskiego, opiekuna skarbów wawelskich, pochowanych na cmentarzu Notre Dame w Ottawie.

Aby uczcić 60-tą rocznicę tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego, kol. Stanisław Toporowski przygotował bardzo interesujący odczyt o jego życiu, karierze militarnej i politycznej.

15-go października odbyło się jesienne zebranie informacyjne. Miało ono tym razem specjalnie uroczysty charakter, gdyż syn zmarłego w roku ubiegłym kol. Władysława Otorowskiego przysłał pieniądze by toastem uczcić jego pamięć w pierwszą rocznicę śmierci. Przysłał też zdjęcia ze służby wojskowej swego ojca w czasie Drugiej Wojny Światowej, z których Prezes zrobił bardzo ciekawe tableau.

.

Duże wrażenie wywołała informacja o zaniechaniu przez biskupa diecezji Pembroke wszystkich funkcji kościelnych w języku polskim w kościele w Barry's Bay. Zgodnie z sugestią ZG SPK Koło nr 8 napisało list w tej sprawie prosząc o przywrócenie polskiej liturgii.

 

31 grudnia         Kończący się rok zakończylismy Balem Sylwestrowym.

 

Początek strony