Kronika Koła #8 SPK

Rok 2000

 

Szampańską zabawą sylwestrową powitaliśmy Nowy Rok 2000. Komitet Imprez ("później urodzonych") dwoił się i troił aby wszystko wypadło jak najlepiej. Przy dźwiękach orkiestry Polonia "młoda" i "stara" bawiła się do rana. Nie zabrakło również gości honorowych SPK - przedstawicieli ambasady z ambasadorem prof. Grzelońskim z małżonką, attache obrony płk Przeszłowskim z małżonką oraz konsulatu z konsulem J. Wachem na czele.

 

***

Opłatek kombatancki staje się już tradycją. Tak jak i w roku ubiegłym na nasz opłatek zostały zaproszone nie tylko rodziny kombatantów, lecz również przedstawiciele wszystkich organizacji polonijnych, oraz pracownicy ambasady i konsulatu RP Przy dźwiękach kolęd wieczór upłynął w cudownej, podniosłej bożonarodzeniowej atmosferze.

Szczególne słowa podzięki należą się tu kol. Stelli Kurylowicz i jej zespołowi za przygotowanie całej imprezy i za to, że nikt nie wyszedł głodny z naszego spotkania.

 

***

W styczniu staraniem kol. Wojciecha Morawskiego odbył się wieczór poświęcony pamięci Ref-Rena.

19 lutego 2000 został zorganizowany w Ottawie staraniem Stołecznego Koła Federacji Polek w Kanadzie Dzień Dziedzictwa Polskiego.

Szersze sprawozdanie z festiwalu pióra kolegi A. Garlickiego zamieszczamy ponizej.

 

19 lutego 2000-Dzień Dziedzictwa Polskiego

Udział Koła Nr 8 w festiwalu Dnia Dziedzictwa Polskiego w Ottawie, sobota, 19 lutego 2000

W sobotę, 19 lutego 2000 w przestronnym westybulu ratusza Nepean (satelitarne miasto w Ottawie), tzw. Ben Franklin Place, odbył się festiwal Dnia Dziedzictwa Polskiego w Ottawie. Na jego program złożyły się: (a) uroczyste otwarcie, (b) całodzienna wystawa i (c) wieczorny koncert w tymże Ben Franklin Place, z udziałem wybitnych artystów polskich zamieszkałych w Kanadzie. Otwarcia Dnia dokonała burmistrz Nepean, p. Mary Pitt, pochodzenia polskiego, która przeplatała swe oficjalne przemówienie całymi ustępami w języku polskim. Festiwal uświetnili swą obecnością m.in. ambasador R.P w Kanadzie, prof. Bogdan Grzeloński, słynny nasz pilot płk Janusz Żurakowski, prezes Stołecznego Okręgu KPK, dr Jerzy Zarzycki i prezeska Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie, dr Iwona Bogorya-Buczkowska. Całością urządzenia Dnia Dziedzictwa polskiego zajął się Komitet Organizacyjny wyłoniony ze stołecznego Ogniwa nr 8 Federacji Polek w Kanadzie. W jego skład weszły panie: Ewa Zadarnowska (prezeska Ogniwa), Bronisława Nawrot i Barbara Woźniak.

Przygotowaniem stoiska naszego Koła SPK nr 8 zajął się powołany w tym celu przez Zarząd komitet w składzie: prezes Koła kol. Piotr Nawrot oraz koledzy: Jerzy Kulczycki, Zbigniew Pierścianowski, Edward Poznański i niżej podpisany. Stoisko Koła - jedno z kilkunastu - znalazło się w prestiżowym miejscu wystawy, obok podium. Przykuwało ono uwagę zwiedzających i budziło duże zainteresowanie. Ustawiono dwie sporych rozmiarów plansze z dziesiątkami doskonale opisanych w języku angielskim zdjęć, pokazujących na jednej, ważniejsze wydarzenia z historii Koła, a na drugiej, współpracę Polskich z Kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi w obydwóch wojnach światowych. Między planszami znalazł się nasz sztandar, a obok relikwia żołnierska - Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w ramie zrobionej z .... chleba, przed którym w czasie bitwy o Monte Cassino jeden z kapelanów Polskiego Drugiego Korpusu odprawił Mszę św. Na froncie stoiska stał stół przykryty makatą łowicką, a na nim oprócz albumu For your freedom and ours, stosy aktualnych publikacji (historia Koła, historia Koła Pań SPK, współpraca wojenna polsko kanadyjska, przedruki artykułów o polskich kombatantach z pism kanadyjskich), które zwiedzającym rozdawali dyżurni członkowie Koła, występujący w blezerach i przy odznaczeniach. W pobliskim audytorium wyświetlane były nieprzerwanie przez cały czas wystawy filmy o polskiej i polonijnej tematyce. Cała impreza byłą niebywałym sukcesem. Przybliżyła ona polską historię i kulturę szerszym masom społeczeństwa kanadyjskiego. Członkiniom Komitetu Organizacyjnego, z Panią Ewą Zadarnowską na czele, należą się wyrazy podziękowania i najwyższego uznania za ich przeogromny trud. Koło SPK nr 8 składa im najserdeczniejsze gratulacje.

 

***

 

19 marca 2000  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła.

W dniu 19 marca 2000 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła. Prezes, jego zastępcy, skarbnik, oraz Komisja Rewizyjna złożyli wyczerpujące sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej i uzyskali pełną aprobatę zgromadzonych. W tym roku wybory do Zarządu nie odbyły się, gdyż jak to przegłosowano na ubiegłym Walnym Rocznym Zebraniu kadencja Zarządu będzie trwała dwa lata. Odbyły się jedynie wybory delegatów na Walny Zjazd KPK.

Są to koledzy:

1.    Piotr Nawrot

2.    Zbigniew Pierścianowski

3.    Jerzy Kulczycki

 

***

 

W dniu 21 marca 2000 odbyła się w Muzeum Wojny staraniem dyrekcji muzeum oraz Ambasady Polskiej wystawa p.t. "The End of Yalta". Na zaproszenie dyrektora muzeum dr J.L. Granatsteina oraz ambasadora RP dr Bogdana Grzelońskiego w uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele naszego Koła.

 

***

 

W kwietniu 2000 Koło nasze powiększyło się o 6-ciu członków wspierających. Witamy ich w naszych szeregach i życzymy owocnej pracy w organizacji

 

***

 

3 maj 2000   Święta Konstytucji 3-go Maja.

Miesiąc maj 2000 rozpoczął się jak co roku obchodami Święta Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości rozpoczęła już 2-go maja Ambasada Rzeczypospolitej Polski uroczystym bankietem, podczas którego odbyła się podniosła uroczystość dekoracji naszego kolegi, byłego Prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej dr Andrzeja Garlickiego Komandorią Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Wysokie to odznaczenie zostało mu przyznane w uznaniu zasług jakie położył w staraniach o przyjęcie Polski do NATO. Kol. Garlicki w krótkim przemówieniu dziękując za tak wysokie wyróżnienie podkreślił, że zasługa za opracowanie memoriału, który skłonił rząd Kanady do wyrażenia jako pierwszy poparcia dla starań Polski należy się zespołowi ludzi, którzy go opracowali. Korzystając z okazji podziękował przede wszystkim dr Markowi Celińskiemu za opracowanie pierwszego, podstawowego tekstu, a następnie w porządku alfabetycznym kol.: kol. Adamowi Bardachowi, dr Iwonie Bogoria-Buczkowskiej, p. Alicji Gettlich, sp. mgr Rudolfowi Koglerowi, dr Edwardowi Sołtys, prof. Jerzemu Wojciechowskiemu, oraz prof. Cecille Gloutier-Wojciechowskiej. W grupie wymienionych znaleźli się nasi koledzy z organizacji, którzy i tym razem wykazali, że o Polskę walczyć można skutecznie nie tylko z bronią w ręku, ale również na niwie politycznej.

 

***

 

Msza święta z okazji Święta 3-go Maja odbyła się w niedzielę, 7-go maja 2000. Jak co roku uczestniczyli w niej licznie zebrani kombatanci z pocztem sztandarowym. Po południu odbyła się w naszym Domu Polskim SPK uroczysta akademia zorganizowana przez jedną z polskich szkół ottawskich. Dla dzieci była to kolejna lekcja historii.

 

***

 

W dniu 16 lipca odbyło się pożegnanie attache wojskowego RP pułk. Zdzisława Przeszłowskiego. Pan pułkownik był bardzo życzliwym i uczynnym dla naszego Koła i brał udział we wszystkich jego obchodach. Dlatego z ciężkim sercem żegnaligmy go.

Podczas pożegnania pułkownik wręczył nominacje na wyższe stopnie oficerskie następującym kolegom: S. Toporowski - major, J. Zabik - major, S. Tarazewicz - kapitan.

 

***

 

17 lipca Piknik SPK i SIP

Planowany, jak corocznie, piknik na farmie pp. Gałków nie odbył się z powodu fatalnej pogody. W ostatniej chwili musieliśmy przenieść całą imprezę pod dach domu Koła, gdyż farma zamieniła się w grzęzawisko.

Od dawna zapowiadany piknik Koła nr 8 SPK i SIP z powodu deszczowei pogody zamiast na farmie u państwa Gałków, odbył się pod dachem Domu Polskiego SPK. Decyzja, po uprzedniej wizji lokalnej farmy, której dokonał prezes P. Nawrot, została podjęta w piątek, czyli dobę z kawałkiem przed imprezą. Został uruchomiony system alarmowy i wszyscy uczestnicy zostali zawiadomieni o zmianie miejsca, co dowodzi dobrych zdolności organizacyjnych "kombatantów" i "inżynierów". Tym samym udowodnili, że nie straszna im burza i deszcze! Tradycyjny piknik z polską kiełbaską i kotlecikiem odbył się ku radości członków i zaproszonych gości. O stronę gastronomiczną tym razem zadbali panowie Baraniak, Wilk, Bojarski + Baszczyńska, a to już pani.

Zamiast pod gruszą, zebrani siedzieli przy stolikach, skąd dochodził gwar i śmiech. Wsród zaproszonych gości m.in. przybyli: w imieniu ambasadora RP, prof. Urszula Grzelońska (w zastępstwie męża). Krótkie przemówienie wygłosili prezesi organizacji mgr Jan Janeczek (SIP) i dr Piotr Nawrot (SPK). Panie z obydwu kół przygotowały wyśmienite desery! Przy muzyce, o którą zadbał kol. Stanisław Kielar, serwowano napoje chłodzące. Impreza uważana jest przez wszystkich za udaną, nawet nieprzyjazna aura nie była w stanie zmienić atmosfery tego przyjaznego spotkania.

 

***

 

13 sierpnia Święta Żołnierza Polskiego 

 Msza św. w intencji poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy polskich odbyła się 13 sierpnia w kościele Św. Jacka. W tydzień później odbył się bankiet z okazji Święta Żołnierza. Uroczystość uświetnili swoją obecnością ambasador dr Bogdan Grzeloński i nowo mianowany military attache gen. bryg. Władystaw Sanoczek, którzy wygłosili stosowne i interesujące przemówienia.

Prezes Koła dr Piotr Nawrot udekorował kilkunastu członków Odznakami Federacji Światowej i Krzyżami SPK. Na szczególną uwagę zasłużyła nominacja kol. Ewy Konopackiej na podporucznika WP. Dyplom nominacyjny, podpisany przez prezydenta Polski A. Kwaśniewskiego, został wręczony kol. Konopackiej przez gen. Sanoczka.

Po sutej kolacji kombatanci i goście bawili się jak za dawnych lat.(styczeń 2001)

 

***

 

13 października 2000 –Występ Zespołu Folklorystycznego "Kaszuby"

 Dom Polski SPK udzielił gościny Zespołowi Folklorystycznemu "Kaszuby". Trzydziestoosobowy zespół artystów-amatorów dał niezapomniane przedstawienie, szczególnie wzruszające dla ludzi związanych z "Polskimi Kaszubami" z Barry's Bay w Ontario, którzy mogą znaleźć elementy folkloru kaszubskiego, tysiące kilometrów od źródła tutaj na ziemi kanadyjskiej w domach XIX-wiecznych polskich emigrantów.

 

***

 

11 listopada 2000      Święto Niepodległości.

Obchody rozpoczęliśmy jak co roku od mszy św. w kościele polskim pod wezwaniem św. Jacka Odrowąża. Kombatanci zgromadzeni pod sztandarem Koła jak zwykle zademonstrowali swą wierność Ojczyźnie, dla której nie wahali się ponieść tyle ofiar. Po mszy w godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta akademia, której w tym roku organizatorem było nasze Koło. Przewodnicząca Komitetu Imprez Koła kol. Stella Kuryłowicz dwoiła się i troiła, aby impreza wypadła jak najlepiej. Do współpracy zaprosiła działające od lat w Ottawie zespoły artystyczne oraz polskie szkoły.

Honorowymi gośćmi spotkania byli mer miasta Nepean - pani Maria Pitt (50% krwi polskiej) oraz ambasador RP J.E. dr Paweł Dobrowolski i attache wojskowy RP gen. bryg. Władysław Saczonek. Akademię otworzył Prezes Koła kol. dr Piotr Nawrot, który przywitał zgromadzonych i zaproszonych gości. Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili: prezes Oddziału Stołecznego KPK dr Jerzy Zarzycki i ambasador RP dr Paweł Dobrowolski, natomiast referat okolicznościowy kol. Mgr Henryk Brzeziński - nauczyciel historii w Polskiej Szkole Zachodniej. Na część artystyczną złożyły się pieśni patriotyczne w wykonaniu współpracującego z Kołem od chwili założenia chóru im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyr. p. Aliny Szmidt, program poetycko-muzyczny, przygotowany przez zespół Teatru im. Jadwigi Domańskiej pod kierownictwem p. Marii Stochaj, deklamacje uczniów Polskiej Szkoły Zachodniej: Joasi Cieślikowskiej i Filipa Wawrzyńczyka oraz recital fortepianowy Daniela Jędrysiaka - ucznia klasy siódmej. Imprezę należy uznać za udaną, jej organizatorom i wykonawcom należą się duże brawa.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną stały się już w naszym Kole tradycją. W Ottawie z uwagi na dużą ilość dzieci polskich mamy dwie szkoły (szkoła na zachodzie i na południu). Grono pedagogiczne słusznie uważa, że najlepsza lekcja historii, to lekcja, gdzie dzieci mogą spotkać się z ludźmi, którzy tę historię tworzyli. Dlatego też zapraszają naszych kolegów na uroczystości szkolne, w których dzieci i młodzież może usłyszeć wspomnienia naszych kolegów z okresu wojny.

 

***

 

14 listopada 2000 - spotkanie z kandydatami na stanowisko mera megacity Ottawa.

Spotkanie, które odbyło się z inicjatywy Okręgu Stołecznego KPK i Koła Nr 8 SPK zgromadziło w Domu Polskim SPK liczną grupę Polonii. Kandydaci na burmistrzów - pani Claudette Cain i pan Richard Chiarelli przedstawili zebranym swoje programy administracyjne i finansowe, które obowiązywałyby po połączeniu 12 obecnych miast w jedną metropolię. Liczne pytania, które padały z widowni po zakończonych prezentacjach, wykazały że Polonia jest dobrze zorientowana w problemach miasta. Spotkanie pokazało kandydatom na najwyższe stanowiska administracyjne w Ottawie, że Polonia jest jedną z najlepiej zorganizowanych grup etnicznych w Ottawie i że z jej głosem należy się liczyć.

 

***

 

W grudniu, mimo nawału zajęć związanych z przygotowaniami do świąt, kolega Stanisław Toporowski i Stanisław Kurylowicz wraz z prezesem Koła kol. Piotrem Nawrotem spotkali się z dziećmi Szkoły Polskiej im. W. Podoskiego (szkoła na południu). Spotkanie było bardzo interesujące dla obu stron i pytaniom nie było końca.

 

***

 

27 grudzień 2000       Opłatek kombatancki

Krótko po Świętach Bożego Narodzenia, bo już 27 grudnia odbył się będący już tradycją opłatek kombatancki. Koledzy kombatanci wraz z rodzinami, zaproszeni przedstawiciele Polonii Ottawskiej oraz Ambasady, tłumnie zapełnili salę Domu Polskiego SPK. Przewodnicząca Komitetu Imprez, koleżanka Stella Kurylowicz, wraz ze swym zespołem miała pełne ręce roboty, aby impreza wypadła okazale. Po krótkim powitaniu zgromadzonych przez Prezesa Koła kol. Piotra Nawrota i złożeniu życzeń okolicznościowych przez Prezesa Oddziału Ottawskiego KPK. dr Jerzego Zarzyckiego i Attaché Obrony gen. W. Saczonka, podzieliliśmy się opłatkiem i przystąpiliśmy do śpiewania kolęd, które zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Szczególne podziękowanie należy się koleżance Stelli za sprawne zorganizowanie całej uroczystości oraz Paniom z Koła Pań SPK i nie tylko za przygotowanie smacznego poczęstunku.

 

***

 

31 grudzień 2000       Bal Sylwestrowy

Nowy rok jak co roku witaliśmy na Zabawie Sylwestrowej zorganizowanej tym razem przez młodszych członków Koła w naszym Domu Polskim SPK. Frekwencja dopisała, sala była wypełniona po brzegi.

 

Początek strony