STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW w KANADZIE

Koła nr 8 w Ottawie

 

 

Sprawozdanie za okres wiosenno-letni zaczynamy od Walnego Zebrania Wyborczego  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Kola nr 8 w Ottawie które odbyło się 20 Marca 2011 r. Zebranie otworzono jak zwykle  wprowadzeniem sztandaru i odsłuchaniem Hymnów (Polskiego  i Kanadyjskiego) a następnie podsumowano dwa lata  pracy  zarządu. Stwierdzono że prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie...dodatkowo Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość prowadzenia ksiąg finansowych Koła. Wybrano władze Koła na następną kadencję (2011-2013 r.):

            Jerzy Kulczycki-Prezes Kola.

Jerzy Dobrowolski-1-szy vice Prezes.

Zbigniew Pierścianowsk i-2-gi vice Prezes.

Andrzej Ruta-3-ci vice Prezes.

Lech Pękalski - Sekretarz.

Edward Poznański- zastępca Sekretarza.

Wiesław Karpiński-Skarbnik

Członkowie Zarządu:

Lois Raczkowska,

Marian Baraniak

Zbigniew Baraniak

Barbara Fronc

Barbara Bereś

Jan Fronc

Wanda Garlicka

Aleksander Jabłoński

Stanisław Kielar

Krzysztof Kosewski 

Piotr Nawrot

Walerian Pluskota

Andrzej Wilk

Jerzy Zarzycki

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kielar (przewodniczący)

Piotr Nawrot

Eugeniusz Ojczyk

Ryszard Ruta

Józef Semrau

Jerzy Zarzycki

Sąd koleżeński

Adam Bardach

Czesława Arciszewska

Andrzej Fronc

Stanisław Toporowski

Walny Zjazd SPK:

            Jerzy Kulczycki.

            Piotr Nawrot

            Lech Pękalski

            Wiesław Karpiński

            Ryszard Bojarski

            Andrzej Ruta

 

Walny Zjazd KPK:

            Jerzy Kulczycki                    

            Piotr Nawrot

            Lech Pękalski

Zebrania KPK Oddział w Ottawie:

            Elżbieta Komsta-Kulczycka

            Mirosław Lorentz

            Ryszard Bojarski

Zebranie zakończono odprowadzeniem Sztandaru.

 

 

12-tego czerwca w 94-ta Rocznice Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej delegacja naszego Kola z pocztem sztandarowym uczestniczyła w pielgrzymce do Niagara on the Lake na cmentarz żołnierzy "Błękitnej Dywizji " gen. Halera.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym kolegom z Kola 27w St.Catharines, a szczególnie Koleżance Frani Majerskiej i Jej mężowi-Prezesowi Stanisławowski Majerskiemu za koleżeńska, serdeczna opiekę jaka otoczyli nasza delegacje.

 

Lipcowy piknik, urządzany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Kanadzie, oddział w Ottawie, jak zwykle na farmie kol. Leszka Gałko, to tradycja impreza wiernie podtrzymywana rokrocznie przez nasze Koło. W tym roku wybrano na piknik dzień 17 lipca i jak to zwykle bywało  pogoda dopisała znakomicie , nasze piknikowe kiełbaski i hamburgery smakowały wybornie na świeżym powietrzu. Nie zabrakło muzyki ,pysznych ciast , piwa i innych trunków tak ze tegoroczny piknik można zaliczyć do bardzo udanych imprez. Mieliśmy zaszczyt gościć na naszym pikniku specjalnych gości:Członków ogniska klubu Seniora  ”Ognisko”, Ambasadora RP J.E. Zenona Kosiniak-Kamysz,

Konsula  RP  Katarzynę Kosiniak-Kamysz oraz Attaché kultury Marie Zdunowska. Wszystkim organizatorom dziękujemy serdecznie za trud i prace włożona w przygotowanie tej imprezy.

 

1-go sierpnia o godz. 11;00 (godzina "W" czasu kanadyjskiego) w 67-ma Rocznice Wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęliśmy składanie wieńców przed tablica upamiętniająca lotników kanadyjskich, którzy zginęli spiesząc na pomoc walczącej Warszawie. W imieniu władz polskich wieniec złożył radca minister Ambasady Polskiej w Ottawie-Pan Radca Minister Jarosław Kurek w asyście Attaché obrony R.P. w Kanadzie płk Michała Pęksy, w imieniu Zarządu Głównego SPK w Kanadzie kol. Andrzej Ruta w asyście II-go Sekretarza SPK kol. Leszka Pękalskiego, natomiast w imieniu Kola nr.8 -bohater Powstania Warszawskiego-Kawaler Orderu Virtuti Militari, żołnierz Armii Krajowej kpt. Ewa Konopacka w asyście Honorowego Prezesa SPK  kol. płk Andrzeja Garlickiego.

wieniec złożyli  przedstawiciele Ottawy- Na zdjęciu stoją od lewej : Sekretarz Kola SPK nr.8 – Lech Pękalski , Attaché obrony- Michał Pęksa, Ela Konopacka, Radca Minister Jarosław Kurek, Prezes Zarządu Głównego Andrzej Ruta i Prezes Kola SPK nr 8- Jerzy Kulczycki.

13 sierpnia    Kolo SPK  zorganizowało Bankiet w Domu Polskim w Ottawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Poniższy tekst pana Stanisława Kielara pewnie najlepiej odda charakter i nastrój tej imprezy.

 

Święto Żołnierza Polskiego

      Nic tak silnie nie łączy jak wspólnie przeżyte dni w służbie Ojczyzny. Dla tego wiec obchody świat wojskowych są tak bliskie serca tych wszystkich, którym drogie jest słowo Polska.

      Kolo #8 SPK pieczołowicie przechowuje tradycje obchodów świat wojskowych i w celu uczczenia Święta Żołnierza Polskiego wydano uroczysty bankiet w dniu 13 sierpnia bieżącego roku. Gościnny “Dom Polski SPK” wypełnił się po brzegi “bracią kombatancką” i zaproszonymi gośćmi. Prezes Koła kol. Jerzy Kulczycki przywitał zebranych,wszyscy powstali a poczet sztandarowy wprowadził Sztandar Koła. Po odegraniu kanadyjskiego i polskiego hymnu chwila ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Koła oraz wszystkich żołnierzy polskich poległych w obronie Ojczyzny.

      Następnie kol. Edward Poznański wygłosił wnikliwie opracowane przemówienie w którym znakomicie przedstawił historię polsko – kanadyjskiego braterstwa broni. Braterstwo to datuje się już od czasów I Wojny Światowej, poprzez cala II Wojnę Światowa aż po wspólne działania w Misjach Pokojowych w Afganistanie.

      Kiedy przebrzmiały rzęsiste oklaski zabrał głos generał Robert Wiliams, przedstawiciel Armii Kanadyjskiej, rozwijając temat kanadyjsko-polskiego braterstwa broni. Powiedział, ze specjalnie uczył się języka polskiego, aby mógł lepiej współpracować z polskimi żołnierzami w Afganistanie. Gromkie oklaski nagrodziły prelegenta, który choć urodzony w Kanadzie,przemawiał nienaganna polszczyzna!

      Następnie w imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej przemawiał pan Jerzy Czartoryski Prezes Oddziału Stołecznego. W imieniu Ambasady R.P. w Ottawie zabrali głos : Radca Minister pan Dariusz Manczyk i Attaché Obrony płk Michał Pęksa. Wszyscy mówcy podkreślili owocna współprace i przekazali serdeczne pozdrowienia.

      Droga telefoniczna gratulacje złożyli: generał Natynczyk, Burmistrz miasta Ottawy oraz Prezes Zarządu Głównego Canadian Legion .

      Kapelan Koła oo. Janusz Jajesniak w ciepłych słowach podkreślił udział polskich żołnierzy w służbie Bogu i Polsce, następnie odmówił modlitwę poprzedzająca wspólna kolacje.

      Gwar rozmów przerywano na wznoszenie toastów na cześć Królowej Kanady, Prezydenta R.P., Wojska Polskiego oraz żołnierzy polskich i kanadyjskich walczących w Afganistanie.

      W bankiecie uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji ,miedzy innymi pani Mary Pitt były Burmistrz Nepean,, Honorowy Prezes SPK kol. Andrzej Garlicki ,Prezes Zarządu Głównego SPK kol. Andrzej Ruta oraz płk rezerwy Alan Stryjenka Attaché Obrony Kanady w Polsce.

      Następnie nastąpił podniosły moment wręczenia odznaczeń i dyplomów honorowych . Koleżanka Ewa Konopacka odznaczona została przez Prezydenta R.P. Orderem Polonia Restituta a Zloty Krzyż Zasługi SPK otrzymali: kol. Barbara Grabowska oraz kol. Walerian Pluskota (pośmiertnie).

      Prezes Kola kol. Jerzy Kulczycki udekorowany został Krzyżem Światowej Federacji SPK.

      Prezes Zarządu Głównego SPK kol. Andrzej Rutan wręczył koledze Andrzejowi Garlickiemu Dyplom Honorowego Prezesa SPK. Długo oklaskiwano i składano gratulacje wszystkim odznaczonym.

      Uroczyste wyprowadzenie Sztandaru Kola skończyło cześć oficjalna bankietu,i  rozpoczęło się spotkanie taneczno-towarzyskie. Do tańca przygrywał jak zawsze niezastąpiony kol. Czesław Wieczorek. W milej atmosferze bawiono się do późnych godzin nocnych snując plany następnych spotkań i projekty dalszej działalności Kola.

     

     Stanisław Kielar

 

     14 Sierpnia odbyła się także Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego w kościele parafii Świętego Jacka w Ottawie.

 

      Krzysztof Kosewski

 

In memoriam.

Odszedł na wieczną warte wieloletni członek Koła  nr.8 SPK w Ottawie:

Walerian Pluskota-pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi SPK.

 

Cześć jego pamięci..