Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Wieczornica w hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom

W grudniu 2006 Senat Rzeczypospolitej jednomyślnie uchwalił rok 2007 - Rokiem Generała Władysława Andersa. W związku z tym 28 października 2007 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 8 w Ottawie przygotowało w Domu Polskim SPK wieczornicę w hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom.

Gośćmi honorowymi tego wieczoru byli: JE dr Piotr Ogrodziński, Ambasador RP w Kanadzie z małżonką, komandor Kazimierz Starobrat, Attache Obrony RP w Kanadzie z małżonką, konsul RP Grażyna Sosnowska-Sikorska, wnuczki Generała Władysława Andersa, panie Ewa i Barbara Anders, prezes Zarządu Głównego SPK dr Andrzej Garlicki z małżonką.

Dwóch Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari reprezentowało tego dnia wszystkich żołnierzy, uczestników bitwy o Monte Casino - byli to panowie Stanisław Toporowski i Stanisław Tarazewicz. Obecna była również pani Ewa Konopacka, kawaler Orderu Virtuti Militari z Powstania Warszawskiego.

Wieczornicę otworzył Prezes SPK koła nr 8 dr Jerzy Kulczycki witając wszystkich zgromadzonych.

Wprowadzenie wygłosił organizator wieczornicy mjr Zbigniew Pierścianowski. Następnie odbyła się prezentacja edukacji i kariery zawodowej generała Andersa obrazowana 83 przeźroczami ze świetnym tłem muzycznym. Narracje przeplatane były recytacjami wierszy Hemara i Feliksa Konarskiego.

Narratorami byli panowie Aleksander Jabłoński i Stanisław Kielar. Deklamowali - Juliusz Mazur, uczeń szkoły polskiej, pani Elżbieta Rzucidło i pan Wiktor Gawalewicz. Kompozycję i ekspozycję przeźroczy przygotował pan Jerzy Dobrowolski, a akompaniament akordeonowy i tło muzyczne - pan Jan Jasiński.

Wystąpił również Chór im. I. Paderewskiego, powiększony o Zespół Klubu Teatralnego, pod dyrekcją pani Urszuli Drozd.

Wieczornicę zakończył organizator i reżyser wieczoru mjr Zbigniew Pierścianowski słowami:

"Generale! Ziemia włoska, o której wolność bił się żołnierz polski zastąpiła Ci umiłowaną ziemię Ojczystą. Spocząłeś na Monte Casino, gdzie zajaśniałeś chwałą bojową Twego Drugiego Korpusu, w chwili gdy nad Polską zachodziło na lata słońce wolności. Niech Ci kwitną czerwone maki, te z piosenki żołnierskiej. Towarzyszą Ci nasze serdeczne modlitwy o Wieczny Pokój i Światło.

Towarzyszy Ci nasz żal, wierna pamięć tych, których wyprowadziłeś z niewoli w nieludzkiej ziemi, Twoich żołnierzy. Wdzięczność Narodu za Twój trud. Śpij spokojnie ostatni zwycięski Hetmanie wolnej Rzeczypospolitej, niech Ci się przyśni Wolna Polska, dla której poświeciłeś swe pełne trudu życie. My żywi - oddajemy Ci hołd! "

Wieczornica ta na długo zostanie w pamięci wszystkim uczestnikom dzięki wykonawcom i osobom, które przygotowały ten wieczór. Szczególnie wspomnieć tu należy o wielkiej pracy jaką włożył w przygotowanie wieczoru jego organizator, pan Zbigniew Pierścianowski. Była to uroczystość przemyślana i wyreżyserowana w każdym detalu.

Kol. Stanisław Tarazewicz i Stanisław Toporowski, żołnierze generała Andersa, kawalerowie krzyża Virtuti Militari

Kol. Stanisław Tarazewicz i Stanisław Toporowski, żołnierze generała Andersa, kawalerowie krzyża Virtuti Militari (fot. A. Kulczycki)

Wnuczki Generała, panie Ewa i Barbara Anders, wraz z kol. J. Kulczyckim i Z. Pierścianowskim

Wnuczki Generała, panie Ewa i Barbara Anders, wraz z kol. J. Kulczyckim i Z. Pierścianowskim (fot. A. Kulczycki)

Goście Honorowi

Goście Honorowi (fot. Cz. Piasta)

Wykonawcy: Kol. Zbigniew Pierścianowski, Aleksander Jabłoński, Stanisław Kielar, Juliusz Mazur, Elżbieta Rzucidło i Wiktor Gawalewicz

Wykonawcy: Kol. Zbigniew Pierścianowski, Aleksander Jabłoński, Stanisław Kielar, Juliusz Mazur, Elżbieta Rzucidło i Wiktor Gawalewicz (fot. A. Kulczycki)

Ożywione dyskusje po wieczornicy

Ożywione dyskusje po wieczornicy (fot. A. Kulczycki)

Sprawozdanie opracowała Barbara Bereś

Początek strony