Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE
Sprawozdanie SPK – Lato rok 2013

Sprawozdanie SPK – sierpień 2013

 

 

7 kwiecień  –  Walne Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Koła

 

Walne Zebrania Koła odbyło się pod  przewodnictwem kol. A. Ruty.

Na następną kadencję na prezesa ponownie wybrano kol. dr. Jerzego Kulczyckiego, cieszącego się dużym szacunkiem i poważaniem.

Jego wizja pracy i rozwoju Koła ma poparcie zdecydowanej większości członków Koła.

Rozbudowa, remonty i przeróbki, to duże koszty, ale w tym przypadku kol. Prezes potrafił zmotywować członków Koła do pracy społecznej, że tylko koszty materiałów pokrywane są z budżetu Koła.

Reszta należy do fachowców typu, malarze, hydraulicy, elektrycy, płytkarze etc. A to nie koniec inicjatyw kol. Prezesa, przecież statutowa działalność SPK, ma swoją wymowę, chociażby do przyjmowania nowych członków do naszej organizacji (w tzw. wieku produkcyjnym). Z tego oczywisty wniosek, że Koło nr. 8 w Ottawie, ma się dobrze, a o przyszłość Koła możemy być spokojni. Następnym przykładem  niech będą poszczególne (kompetentne) komisje, zajmujące się niezbędnymi strukturami w działalności organizacji. Koło nie jest organizacją hermetycznie zamkniętą, wręcz przeciwnie z pomieszczeń D.P. SPK korzysta wiele organizacji Polonijnych (Harcerze, K.S.”Biale Orły”, Kabaret „ Po 8-mej”, Klub Teatralny, Zespół taneczny” Polanie”, czy Klub Seniora „Ognisko”).

Jesteśmy dumni, że możemy, chociaż w tej części budować, rozwijać i scalać Polonię.

 

 

3 maj – Obhody Święta Konstytucji 3-go Maja

 

Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, to dla nas członków SPK, zawsze podniosła chwila.

Jakże inaczej traktować tak wielkie święto, dla nas Polaków-imigrantów dumnych, że to Polska stworzyła I-szą w Europie Konstytucję.

W dniu 3-go maja odbyło się uroczyste podniesienie flagi polskiej przed ottawskim City Hall, a w niedzielę uczestniczyliśmy w polskim kościele na mszy w intencji Ojczyzny.

Po południu w Domu Polskim SPK odbyła się z tej okazji akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Polskiej.

 

Zbiórka przed City Hall w Ottawie

 

 

17 maj – XXXV-ty Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

 

W dniach od 17-go do 20-go maja b.r. odbył się w Ottawie XXXV-ty Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.

W uroczystym otwarciu Zjazdu udział wzięli:

Minister d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Jan Stanisław Ciechanowski

J.E. Ambasador R.P. w Kanadzie, Pan Zenon Kosiniak-Kamysz

Attache Obrony R.P. w Kanadzie, Pan Pułkownik Michał Peksa

Konsul R.P.w Ottawie, Pan Mateusz Rzeszczyk

Przewodniczący Rady Federacji Światowej SPK, Pan Czesław Maryszczak

 

Natomiast w Bankiecie Zjazdowym poza wymienionymi osobami z wyjątkiem Ambasadora RP w Kanadzie uczestniczyli:

Vice-mer Miasta Ottawa, Pan Eli El Chandry

Były mer Nepean, Pani Mary Pitt

Przedstawiciel Kanadyjskich Sił Zbrojnych, gen. Robert Williams

Przedstawiciel Royal Canadian Legion, Pan Jerry Kovacs

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Pani Teresa Berezowska

Prezes Zarządu Głównego SPK w Kanadzie wybrany na kolejną kadencję, Pan Andrzej Ruta

 

Przedstawiciele zarówno władz polskich jak i kanadyjskich nie brali udziału w obradach.

Walny Zjazd był dla Stowarzyszenia bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż przypadł na okres transformacji organizacji. Pokolenie weteranów II-ej Wojny Światowej odchodzi na “wieczną wartę”, gdyż najmłodsi uczestnicy wojny przekroczyli już 90-ty rok życia. Ich miejsce zajmują ich dzieci, oraz emigranci  posolidarnosciowi. Cele organizacji pozostały takie same:

- propagowanie kultury, tradycji i historii Polski w polskiej grupie etnicznej

- obrona dobrego imienia Polski i Polaków

- sponsorowanie polonijnych zespołów artystycznych

- opieka nad miejscami pamięci (cmentarze gdzie pochowani są sławni Polacy)

- urządzanie uroczystości z okazji polskich świąt państwowych (Święto Konstytucji, Święto Żołnierza Polskiego, Święto Niepodległości, Rocznice Bitwy pod Monte Cassino, rocznice mordu katynskiego, rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Żołnierzy Wyklętych itd).

 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie jest według oceny Przewodniczącego Światowej Federacji najsilniejszą i najbardziej aktywną organizacją polskich kombatantów na świecie.

Zorganizowanie zjazdu było dla naszego Koła dużym wyzwaniem i zarazem wielkim zaszczytem goszczenia Koleżanek i Kolegów delegatów z całej Kanady.

Dziękujemy koledze Adamowi Taff z Koła SPK nr 1. w Thunder Bay, który jako Przewodniczący Zjazdu prowadził  Zjazd w sposób perfekcyjny.

Cztery dni Walnego Zjazdu, to nie tylko obrady ale również możliwość uczestniczenia w Mszy Św. w kościele św. Jacka Odrowąża, złożenie wieńca przy Grobie Nieznanego Żołnierza, wizyta w Muzeum Wojny i obejrzenie trzech wystaw zorganizowanych w Domu Polskim SPK (wystawy mundurów żołnierzy II-go Korpusu przygotowanej przez kol. Tomka Bakałarza, wystawy pamiątek związanych z marszałkiem J.Piłsudskim przygotowanej przez Pana Waśniewskiego oraz nie pokazywanej  jeszcze w Kanadzie wystawy poświęconej  wielkiemu Polakowi - Kazimierzowi Gzowskiemu przygotowanej przez kol. Jerzego Baryckiego).

Sobotni Bankiet miał bardzo uroczysty charakter, gdzie prezesi  Kół SPK w Kanadzie jak również Prezes Z.G. SPK kol. Andrzej Ruta i Prezes Honorowy SPK w Kanadzie kol. Andrzej Garlicki zostali udekorowani przez Ministra d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych R.P. Pana Ciechanowskiego Orderem Pro Patria.

Z kolei Prezes S.P.K w Kanadzie przekazał Panu Ministrowi upominek od kombatantów (Inuicka rzeźba niedźwiedzia) i udekorował Złotym Krzyżem SPK pułkownika Michała Pęksę (Attache Obrony R.P. w Kanadzie) w uznaniu jego zasług dla SPK w Kanadzie.

Czwartego dnia po końcowych obradach nie było końca uściskom i podziękowaniom za miłe i serdeczne przyjęcie Koła SPK nr. 8 w Ottawie. Następny Walny Zjazd SPK odbę się w Calgary gdzie gospodarzem będzie koło SPK nr 18.

 

Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów kol.Andrzej Ruta (drugi z lewej) w towarzystwie Ministra d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych  Pana Jana Ciechanowskiego (siódmy z lewej), J.E.Ambasadora R.P. w Kanadzie Pana Zenona Kosiniak-Kamysza (piąty z prawej) oraz delegatów na Zjazd.

 

Delegaci na XXXV Walny Zjazd SPK w Ottawie

 

 

9 czerwiec – Pielgrzymka na Cmentarz Żołnierzy „Błękitnej Dywizji”

 

To już po raz czwarty nasze Koło wysyła swoją delegację na Pielgrzymkę do Niagara on the Lake, na cmentarz Żołnierzy Błękitnej Dywizji gen. Hallera. Jak co roku i tym razem spotkaliśmy się z serdecznym przyjęciem ze strony kol. Frani i Staszka Majerskich z Koła nr 27 z St.Catharines. Dziękuję im bardzo w imieniu członków delegacji.

 

 

11 czerwiec – Pożegnania Attache Obrony Ambasady R.P. płk. Michała Pęksy

 

Pułkownik Michał Pęksa zakończył swoją czteroletnią służbę w Kanadzie. W czasie swego pobytu zaskarbił sobie sympatię nie tylko kombatantów, ale również całej rzeszy Polonii.

W imieniu Zarządu Głównego SPK pożegnał go kol. Prezes Andrzej Ruta, natomiast w imieniu Koła nr 8, Prezes Koła kol. Jerzy Kulczycki który wręczył pułkownikowi w imieniu Koła tradycyjną już rzeźbę inuicką. Pożegnali go również członkowie Klubu Sportowego „Białe Orły”, z którym to klubem był bardzo związany.

 

21 lipiec – Piknik dla członków Koła i ich rodzin

 

Doroczny piknik, to kolejne wyzwanie dla komisji imprez i kolejny ich sukces.

Wszystko było na TAK: pogoda, kiełbaski, paszteciki, frekwencja itd. . Zamówiono autobus dla mniej sprawnych, tak by cała rodzina kombatantów mogła w braterskiej spójności pobyć razem, pożartować, czy potańczyć na trawce.

 

 

1 sierpień – 69-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Mimo ulewnego deszczu członkowie naszego Koła, korpus dyplomatyczny w osobach Ambasadora RP Pana Zenona Kosiniak-kamusza, radcy ministra Pana Dariusza Mańczyka, konsula RP w Kanadzie Pana Mateusza Reszczyka oraz liczna Polonia zebrali się przed tablicą pamiątkową poświęconą lotnikom kanadyjskim  którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie aby złożyć hołd bohaterskim powstańcom. W imieniu Koła wieniec złożyła Koleżanka kapitan Ewa Konopacka uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczona Orderem Virtuti Militarni, w asyście męża kapitana  Tadeusza Konopackiego (porucznika AK w czasie Powstania). W imieniu Rzeczpospolitej Polski wieniec złożył Pan Ambasador w asyście Konsula RP w Ottawie.

 

Składanie wieńca przez delegację z Koła SPK nr. 8

 

J.E. Ambasador R.P. przemawia przed tablicą pamiątkową lotników

 

 

6 sierpień – Pożegnanie Ambasadora Polski w Kanadzie

 

W dniu 6-tego sierpnia 2013 w Domu Polskim SPK odbyło się pożegnanie Jego Ekscelencji Ambasadora Polski w Kanadzie Pana Zenona Kosiniaka-Kamysz i Małżonki Pani Katarzyny Kosiniak-Kamysz. Pożegnanie zostało zorganizowane przez Zarząd KPK Okręg Ottawa przy udziale SPK Kolo Nr 8 w Ottawie, Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr. 8 Ottawa, Ottawskiego Klubu Teatralnego, Stowarzyszenia Polskich Seniorów „Ognisko” oraz Klubu Sportowego Białe Orły.

W pożegnaniu wzięła udział licznie zgromadzona Polonia zarówno ta zrzeszona w organizacjach polojnych jak i osoby niezrzeszone w organizacjach.

Dr. Piotr Nawrot pożegnał Pana Ambasadora w imieniu KPK Okręg Ottawa, podkreślając że pomimo licznych obowiązków Pan Ambasador zawsze znajdował czas aby spotkać się z polonią ottawską i uczestniczyć w uroczystościach i imprezach polonijnych.

Prezes Koła SPK Nr. 8 w Ottawie, dr. Jerzy Kulczycki odczytał list Prezesa Zarządu Głównego SPK Andrzeja Ruty (który w tym dniu przebywał poza Ottawą), w którym podziękował Panu Ambasadorowi uczestnictwo w wielu kombatanckich i polonijnych obchodach i uroczystościach odbywających się w Ottawie i w całej Kanadzie.

Obecność najwyższego przedstawiciela władz Polski w Kanadzie zawsze podnosiła rangę uroczystościom. Jest to niezmiernie ważne dla nas, a przede wszystkim dla naszych Kolegów weteranów II-giej Wojny Światowej, których spotkania z Ambasadorem R.P. utwierdzało w przekonaniu, że Ojczyzna Polska o którą walczyli, nie zapomniała o nich i że ceni ich wkład w walce o niepodległa Polskę. 

Pani Ewa Zadarnowska (Prezes Zarządu Głównego) pożegnała Ambasadora i Jego Małżonkę Katarzynę w imieniu Federacji Polek w Kanadzie, a Pan Andrzej Wilk w imieniu Klubu Białe Orły.

Wszyscy dziękowali Panu Ambasadorowi i Jego Małżonce za te wspólnie spędzone z nami lata w Kanadzie i życzyli dalszych sukcesów w pracy na nowej placówce, oraz wszystkiego najlepszego a życiu osobistym.

Uroczystość uświetnił występ Dyrektora Kabaretu Po Ósmej - Pana Romana Górnego oraz polskiej piosenkarki Pani Jolanty Bauszek.

 

 

15 sierpień – Święto Żołnierza Polskiego

 

Tegoroczne obchody Dnia Żołnierza Polskiego rozpoczęliśmy w sobotę dnia 17 sierpnia bankietem, a zakończyliśmy w niedzielę 18-go uroczystą Mszą Świętą w intencji członków Koła którzy odeszli na ”wieczną wartę” i polskich żołnierzy, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

Na bankiecie mieliśmy przyjemność gościć:

Kapelana Koła SPK nr. 8  o. Janusza Jajeśniaka

Konsula R.P. w Ottawie Pana Mateusza Reszczyka

Honorowego Prezesa SPK w Kanadzie kol. Andrzeja Garlickiego

Prezesa SPK w Kanadzie kol. Andrzeja Rutę

Prezesa KPK Oddział Ottawa kol. Dr. Piotra Nawrota

Przedstawiciela Kanadyjskich Sił Zbrojnych gen. Roberta Wiliams

President of Canadian Aboriginal Veterans and Serving Members Associacion Mr. Richard Blackwolf

Przedstawiciela Royal Canadian Legion Pana Jerry Kovacs

Byłyego mera Nepean, Panią Mary Pitt

Byłyego attache Kanady w Polsce pułk. Alan Strynadka

 

Podczas bankietu, Prezes Zarządu głównego w asyście Prezesa i Sekretarza Koła SPK nr. 8 odznaczył członków Koła krzyżami za wysługę lat.

Należy zwrócić uwagę na członków z najdłuższym stażem. I tak za 40-ci lat członkostwa odznaczona została koleżanka Jadzia Mańka-Wiąz i kolega Marian Baraniak, a za 60 lat kolega Józef Fronc.

Udekorowano również członków za zasługi dla Koła. I tak kol. Mirek Lorentz został odznaczony Srebrnym Krzyżem SPK w Kanadie, a  Sekretarz Koła kol. Lech Pękialski i Skarbnik kol. Wiesław Karpiński Złotymi Krzyżami SPK w Kanadzie.

Miłą niespodzianką było udekorowanie po raz drugi sztandaru Koła SPK nr 8.  Złotym Krzyżem Kombatanckim za zasługi w realizowaniu zadań statutowych.

  

Nasi goście (od lewej) kol.Wanda Garlicka, gen.Robert Wiliams, kol.maj. Zbigniew Pierścianowski, Prezes Richard Blackwolf, mec.Jerry Kovacs

 

Odczytanie aktu udekorowania sztandaru Kołanr.8 SPK „Złotym Krzyżem Zasługi SPK w Kanadzie przez Prezesa Zarządu Głównego- kol.Andrzeja Rutę

 

Materiały przygotował Andrzej Wilk

Początek strony