Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
GRUDZIEŃ 2006 - KWIECIEŃ 2007

Początek lata uczciło nasze Koło tradycyjnym piknikiem na farmie kol. Leszka Gałko. Niedziela 9-go lipca powitała starych wiarusów z SPK oraz członków SIP (Stowarzyszenia Inżynierów Polskich) błękitnym niebem i uśmiechem słońca przy orzeźwiającym wiaterku. Piknik zaszczycili swą obecnością kapelan Koła, ks. Proboszcz Stanisław Kowal, OMI, ks. Wojciech Kowal, OMI oraz jego brat z Polski. Z Ambasady RP przybyli Radca Mieczysław Olender oraz Sekretarz dla Spraw Kultury i Nauki Rafał Domisiewicz z małżonką Sylwią, która pełni funkcję Sekretarza Prasy i Protokołu.

Dla zwolenników piłki nożnej był to dzień ogromnie ważny - zakończenie mistrzostw świata. Telewizor, ustawiony w dawnej stodole pozwolił wszystkim zainteresowanym obejrzeć mecz finałowy między zwycięskimi Włochami a Francją. Większość uczestników przyjęła tę niespodziewaną rozrywkę z wielkim entuzjazmem. W części "oficjalnej" kol. Czesław Piasta wręczył prezesowi naszego Koła kol. Piotrowi Nawrotowi dyplom "Człowieka Roku", który został przyznany SPK, Kołu nr 8 za pracę dla dobra całej Polonii. Kol. Maria Zielińska otrzymała od prezesa SIP, Bogdana Gajewskiego piękną tabliczkę pamiątkową za całokształt pracy społecznej. Doskonale zaopatrzony bufet zadowolił nawet najbardziej głodnych i najbardziej spragnionych uczestników.

Na lipcowym zebraniu Zarządu Koła nr 8 mieliśmy zaszczyt gościć Ambasadora RP dr. Piotra Ogrodzińskiego, konsula p. Grażynę Sosnowską-Sikorską oraz rodziny kolegów Stanisława Kuryłowicza i Ferdynanda Ojczyka, którzy otrzymali z rąk Ambasadora Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. Uroczystość zakończyło małe przyjęcie z winem, kawą i ciastami.

Sierpień przyniósł inne tradycyjne święto - Święto Żołnierza. Miało ono specyficzny charakter, gdyż w tym roku obchodzimy 60-lecie naszego Stowarzyszenia. Na sobotnim bankiecie Prezes ZG SPK, kol. Andrzej Garlicki wygłosił okolicznościowe przemówienie na ten temat, a kol. Henryk Brzeziński na temat "Bohaterska bitwa wrześniowa 1939 roku". Część artystyczną wypełniły recytacje poezji i muzyka w wykonaniu młodzieży. Daniel Chochliński odegrał na pianinie Polonez Ogińskiego I nokturn C-moll Szopena. Ania Tomczak, laureatka konkursu recytatorskiego Federacji Kobiet, Ogniwo nr 8 oraz specjalnej nagrody SPK wygłosiła wiersz Hemara "Katyń".

Po doskonałej kolacji wręczone zostały odznaczenia za 5 i 10 lat przynależności do Koła. Srebrny Krzyż Kombatancki za zasługi otrzymał kol. Kozłowski Mieczysław, złoty Krzyż Kombatancki kol.Czeczyro Franciszek i Semrau Józef, srebrną Odznakę SPK kol. Jabłoński Aleksander a złotą Odznakę SPK kol. Bardach Adam, Baraniak Marian, Papiernik Józef i Parij Władysław. Prezes ZG SPK kol. Andrzej Garlicki, kol. Zbigniew Pierścianowski oraz kol. Stanisław Toporowski otrzymali dyplomy członków honorowych SPK w Kanadzie, przyznane im na ostatnim walnym zjeździe SPK w Toronto, w 2005 r. Wieczór zakończyła zabawa taneczna. Następnego dnia członkowie Koła w blezerach z odznaczeniami wzięli udział w uroczystej Mszy Św.

Ambasada RP uczciła Święto Żołnierza w dniu 12 września przyjęciem dla attache wojskowych innych ambasad oraz zaproszonych gości z naszego Koła oraz Polonii ottawskiej. Gospodarzem przyjęcia był płk. Dobrosław Mąka, który niestety skończył swój staż i powrócił do Warszawy. Pożegnanie płk. Mąki miało miejsce w Domu Polskim SPK w dniu 4 października. W uznaniu za jego pozytywną postawę w stosunku do SPK i czynny udział w życiu socjalnym naszego i innych Kół, ZG SPK odznaczył, na wniosek naszego Koła, płk Dobrosława Mąkę Złotym Krzyżem SPK. Jako upominek od członków Koła otrzymał piękną rzeźbę eskimoską, a małżonka bukiet róż.

Jak rokrocznie grupa naszych członków wzięła udział w dorocznym obchodzie bitwy o Anglię. Ze względu na wiek, organizatorzy zarzucili obecnie przemarsz weteranów, którzy w tym roku zajęli miejsca na trybunach by z wygodnych krzeseł czy nawet wózków inwalidzkich oglądać przebieg uroczystości. Z uwagi, że Prezes naszego Koła kol. Piotr Nawrot był w tym czasie na urlopie w Polsce, Koło nr 8 reprezentował 2-gi v-prezes, kol. Zbigniew Pierścianowski.

Członkowie Koła nr 8 partycypowali też w zjazdach, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. I tak kol. Andrzej Ruta wziął udział jako delegat wybrany na Walnym Zjeździe kanadyjskich Kół w Toronto, w zjeździe Światowej Federacji SPK w Londynie. Dla tych, którzy debatują nad przyszłością Stowarzyszenia, przywiózł oficjalne oświadczenie Zjazdu, że SPK będzie istniało tak długo, jak długo będą członkowie.

Drugim, ogromnie ważnym dla przyszłości Polonii w Kanadzie był Walny Zjazd KPK, na który pojechali jako delegaci z ramienia naszego Koła Prezes, kol. Piotr Nawrot, Jerzy Kulczycki oraz Ryszard Bojarski. Wszyscy wzięli udział w pracach różnych Komisji.

Odbyło się też pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Walnego Zjazdu SPK, który będzie miał miejsce w Ottawie w dniach 18-20 maja 2007. W numerze wiosennym podamy pierwsze szczegóły z postępu prac przygotowawczych. Ważną pozycję w przygotowaniach zajmują sprawy odnowienia i upiększenia Domu Polskiego na przyjęcie Kolegów z całego kraju. Chcielibyśmy aby delegaci wywieźli w maju jeszcze lepsze wspomnienia niż z ostatniego zjazdu w Ottawie. Z dotychczasowych dokonań trzeba wspomnieć nabycie 200 nowych, wyścielanych krzeseł zakupionych z dotacji członków oraz organizacji polonijnych korzystających z lokali Domu Polskiego SPK. Zarząd Koła przesyła najserdeczniejsze podziękowania wszystkim ofiarodawcom.

Niestety w sierpniu pożegnaliśmy znów dwóch kolegów ze starej weterańskiej gwardii, a mianowicie kol. Józefa Daszczyńskiego oraz Władysława Stanula. Cześć ich pamięci!

Listopad... miesiąc poświęcony pamięci wszystkich zmarłych, a przede wszystkim tych, którzy zginęli w obronie ojczyzny. Jak w latach ubiegłych, Koło nasze wzięło udział w uroczystościach 11-go listopada. Wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza w imieniu Koła SPK nr 8 złożył kol. Edward Poznański. Po południu odbyło się na cmentarzu Notre-Dame uroczyste złożenie wiązanek kwiatów na grobach trzech polskich generałów tam pochowanych oraz por. Józefa Polkowskiego, opiekuna skarbów wawelskich. Uroczystość tą zorganizował, podobnie jak w latach ubiegłych, kol. Aleksander Jabłoński.

5-go grudnia mieliśmy przyjemność spotkać się i zapoznać bliżej z nowym Attache Obrony przy Ambasadzie RP, Komandorem Kazimierzem Starobratem. Komandor wygłosił bardzo ciekawą pogadankę o roli i przyszłości polskiej floty wojennej. Przygotował też zwięzłą historię polskiej marynarki wojennej, z którą Koledzy będą mogli się zapoznać w następnym numerze SPK w KANADZIE. Po odczycie wywiązała się ciekawa dyskusja przy kawie i ciastach przygotowanych przez Koło Pań.

W grudniu 2006 przypadła 25-ta rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Koło nasze zamówiło mszę św. w kościele parafialnym Św. Jacka za ofiary tego tragicznego okresu. W Parlamencie, poseł z Aylmer odczytał krótką proklamację, przypominającą wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i podkreślił obecny udział Polski w NATO, co zostało przyjęte przez posłów oklaskami.

W sesji wzięli udział: Ambasador RP, dr Piotr Ogrodziński, Sekretarz Ambasady p. Domisiewicz, p. Ochojska, Prezes Fundacji Charytatywnej w Polsce, p. Jerzy Czartoryski, Prezes Stołecznego Oddziału KPK, kol. Jerzy Kulczycki, sekretarz Ottawskiego Koła SPK, oraz kol. Igor Ziemba i p. Małgorzata Boczkowska, członkowie Solidarności.

27-go grudnia odbył się tradycyjny Opłatek Koła. kol. Baraniak ze swym Komitetem przygotował doskonały poczęstunek w stylu bufetowym, poczem wszyscy z zapałem kolędowali pod kierunkiem kol. Kielara.

Doroczna zabawa Sylwestrowa była jak zawsze bardzo udana. Świetna kolacja i dobre humory zebranych przyczyniły się do powitania Nowego Roku 2007 z radosnym entuzjazmem.

Świąteczno-noworoczne spotkanie polonijne w Ambasadzie RP odbyło się w dniu 9-go stycznia. Na spotkaniu Ambasador wręczył pierwsze Krzyże Zesłańców Sybiru kolegom Władysławowi Parij, Aleksandrowi Topolskiemu, Stanisławowi Toporowskiemu oraz p. Lechowi Zielińskiemu. Krzyże są bardzo piękne tak w rysunku jak i w wykonaniu i na pewno będą noszone z dumą przez "Sybiraków". Po części oficjalnej zebrani wysłuchali przy lampce wina doskonałego koncertu w wykonaniu zespołu Trio Con Brio z Montrealu.

W niedzielę 14-go stycznia Koło SPK nr 8 udzieliło swoje sale w Domu Polskim SPK na festiwal XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez całe popołudnie, aż do późnego wieczora bawili się z zapałem wszyscy, począwszy od dzieci aż po naszych weteranów. Koło nasze jest dumne, że mogło się przyczynić do sukcesu finansowego imprezy, z której dochód przeznaczony jest na dzieci w Polsce poszkodowane w wypadkach, naukę pierwszej pomocy oraz sprzęt w szpitalach dziecięcych.

Ostatnią imprezą styczniową było spotkanie, w dniu 28-go z Ministrem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Januszem Krupskim. Przybył on do Kanady wraz z dr Janem S. Ciechanowskim, Doradcą Kierownika Urzędu, dr Witoldem Spirydowiczem, Dyrektorem Departamentu Orzecznictwa i p. Jolantą Chojecką, Rzecznikiem Prasowym. Pomimo, że delegacjia miała czas bardzo wypełniony różnymi spotkaniami, udało się im wykroić niedzielne popołudnie na wizytę w Ottawie. Spotkanie towarzyskie z członkami naszego Koła miało miejsce w Domu Polskim SPK, o godz.l8-tej. Prezes Piotr Nawrot przestawił gościom w skrócie historię naszego Koła i jego siedziby oraz zakres naszego działania. Następnie min. Krupski przedstawił rolę i pracę jego Urzędu, zapoznał zebranych z różnymi kategoriami kombatantów, którzy podpadają pod zakres jego działania oraz przedstawił sprawy nad którymi Urząd obecnie pracuje.

Min. Krupski udekorował sztandar Koła medalem "Pro Memoria". Takie same odznaczenie wraz z dyplomem otrzymał Prezes Piotr Nawrot oraz kol. Zbigniew Pierścianowski. Interesująca dyskusja i wymiana myśli zakończyła przy lampce wina i zakąskach to niezwykle interesujące spotkanie.

Obecnie cała uwaga Zarządu jest skierowana na upiększenie Domu Polskiego i jaknajsprawniejsze przygotowanie Walnego Zjazdu SPK. Który odbędzie się w Ottawie w dniach od 18-21 maja. Mamy nadzieję, ze Zjazd ściągnie pokaźną grupę Kolegów z całego kraju. Zjazd będzie też okazją zobaczenia Festiwalu Tulipanowego oraz zwiedzenia nowego Muzeum Wojny.

W okresie sprawozdawczym pożegnaliśmy kol. Genowefę Rytwińską, która odeszła do wieczności z początkiem listopada. W sekcji zdjęć zamieszczamy zdjęcie kol. Mariana Tarnowskiego, które z powodów niezależnych, nie zostało zamieszczone w numerze 2/175 z sierpnia 2006.

Maria F. Zielińska
Korespondent Koła nr 8

Początek strony