Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2005

W niedzielę, 24 kwietnia miało miejsce doroczne, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Koła nr 8. Z radością dzielimy się ze wszystkimi Kolegami wiadomością, że kol. Piotr Nawrot zgodził się pozostać na stanowisku prezesa na następną kadencję, co z pewnością przyczyni się, w oparciu o energiczny i doświadczony Zarząd, do dalszej efektywnej pracy Koła.

W dniach 20-23 maja prezes Piotr Nawrot, sekretarz Jerzy Kulczycki oraz v-prezes Andrzej Ruta wzięli udział jako delegaci Koła nr 8 w Walnym Zjeździe SPK w Toronto.

17-go czerwca zagościli w Ottawie przedstawiciele Polskiej Telewizji z Krakowa. W kościele parafialnym Św. Jacka miała miejsce wieczorem msza św., na którą członkowie naszego Koła przybyli w mundurach wraz z pocztem sztandarowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych Koło nasze wzięło udział w organizacji V-go Festiwalu Polskiego w dniu 18 czerwca, na terenie parkingowym Domu Polskiego SPK. Trzeba podkreślić wysoki poziom występów artystycznych, w których wzięły udział zespoły innych grup etnicznych.

10 lipca na gościnnej farmie kol. Leszka Gałko, Koło nasze, łącznie ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich, zorganizowało doroczny piknik. Pogoda była wspaniała, uczestnicy dopisali, więc wszyscy spędzili piękne popołudnie, bawiąc się doskonale.

Dzień Święta Żołnierza został uczczony bankietem z udziałem przedstawicieli Ambasady RP. Po powitaniu przez prezesa Nawrota oraz tradycyjnych życzeniach złożonych przez Chargé d'Affaires Ambasady RP w Ottawie p. Mieczysława Olendra oraz Attaché Obrony płk Dobrosława Mąkę, prezes powitał nowego kapelana Koła, ks. Stanisława Kowala OMI, a kol. Henryk Brzeziński wygłosił krótki referat okolicznościowy. Następnie zebrani wysłuchali kilka pięknych wierszy. Kol. Ewa Konopacka recytowała cztery wiersze napisane przez nią samą, a Jakub Bandrowski, zdobywca nagrody SPK na konkursie recytatorskim Federacji Polek zaprezentował utwór K. Wierzyńskiego pt. "Piosenka". Po kolacji nastąpiło uroczyste rozdanie odznaczeń kombatanckich. Serdeczne podziękowania dla Komitetu Organizacji Imprez Koła nr 8 za świetną kolację, sprawną organizację wieczoru i doskonałą oprawę muzyczną w wykonaniu p. A. Sztajerowskiego.

Maria F. Zielińska

Początek strony