Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
KWIECIEŃ / MAJ 2005

Z przyjemnością dzielimy się ze wszystkimi Kolegami wiadomością, że Zarząd Koła ma nareszcie własny lokal biurowy w swoim domu przy ul. Waverley. Biuro zostało "wykrojone" z dawnej kuchni. Pokój nieduży, ale elegancko urządzony, zapewnia wystarczające miejsce na całą dokumentację, oraz łatwy i wygodny do niej dostęp. Biuro zostało też wyposażone w nowy komputer Hewlett-Packard oraz laserową drukarkę. Pozwoli to na szybką komunikację z większością Kół SPK w Kanadzie. Nasz nowy e-mail adres jest spk@kpk-ottawa.org. W pozostałej części lokalu została zrobiona mała, ale doskonale wyposażona kuchenka na użytek tych, którzy używają dolnych sal na spotkania czy przyjęcia. Również Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza, która wynajmowała dwa pokoje od SPK, przerobiła swój lokal tak, że wygląda jak prawdziwy bank. Credit Union jest otwarta obecnie cztery razy w tygodniu.

Koło nasze otrzymało w listopadzie ub. r. hojny zapis testamentowy w wysokości ponad $25,000 od p. Marceliny Szkolnej, wdowy po członku naszego Koła.

Jak corocznie Koło nr 8 urządziło uroczysty Opłatek dla członków i ich rodzin w dniu 28 grudnia. Piękna choinka i dekoracja sali w wykonaniu gospodyni, p. Grażyny Daszczyńskiej, oraz doskonały bufet przygotowany przez Koło Pań przy SPK, przyczyniły się do stworzenia prawdziwie radosnego, świątecznego nastroju. Nic dziwnego, że nie było końca uściskom przy składaniu życzeń, a śpiew kolęd rozlegał się po całym domu. Kolejną imprezą, tym razem dochodową, był tradycyjny Bal Sylwestrowy, który również wypadł doskonale pod każdym względem dzięki ogromowi włożonej pracy i poświęceniu Komitetu Organizacyjnego Imprez. Ostatnią imprezą świątecznego sezonu był udział Koła w Opłatku urządzanym już od kilku lat przez KPK wspólnie z Ambasadą RP w Domu Polskim SPK dla całej Polonii ottawskiej.

23 stycznia Koło zorganizowało zebranie informacyjne, w którym, mimo ciężkiej tegorocznej zimy wzięła udział pokaźna ilość członków.

Obecnie rozpoczęła pracę Komisja Nominacyjna gdyż data Walnego Zebrania została wyznaczone na niedzielę 24 kwietnia.

Z Karty Żałobnej Koła Nr 8

Niestety w styczniu odszedł od nas na wieczną wartę kol. Roman Gapski.

Wieloletni członek SPK i SIP, zmarł dnia 4 stycznia 2005, po długiej i ciężkiej chorobie w wieku lat 94.

Kol. Roman urodził się 7 sierpnia 1910 r. we Włocławku, a po ukończeniu szkoły średniej studiował w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej, z przerwą na służbę wojskową, w czasie której ukończył szkołę oficerów rezerwy artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Wybuch wojny zastał go na stanowisku inżyniera-górnika w kopalni Dębienko koło Rybnika. Przydzielony został do 7-go pułku Artylerii Lekkiej (PAL) w Częstochowie. Nie mogąc się tam dostać, udał się na piechotę do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie otrzymał przydział do 27-mego PAL'u biorąc udział w zwycięskiej obronie miasta przed Niemcami. W dwa dni później Sowieci po niespodziewanym ataku na Polskę podstępnie otoczyli i rozbroili oddział kol. Gapskiego. Na szczęście zdołał zdjąć szlify oficerskie i wmieszać się w grupę szeregowców, unikając w ten sposób losu oficerów rozstrzelanych w Katyniu. W 1942 r. dołącza do armii Andersa z przydziałem do 6-go PAL'u w 6-tej Dywizji Dzieci Lwowskich. Odbywa całą kampanię włoską Polskiego Drugiego Korpusu, aż do zdobycia Bolonii. W 1946 roku żeni się w Rzymie z Janiną Nowakowską, pielęgniarką z polskiego szpitala wojennego, którą poznał jeszcze na zabawie pułkowej w Iranie. Młoda para wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, a następnie osiedla się w Ottawie, gdzie kol. Gapski pracuje przez wiele lat jako inżynier w Public Works. Roman wraz z małżonką byli czynni w szeregu organizacji i w życiu społecznym Polonii oraz aktywnie pracowali dla dobra i rozwoju uniwersytetu KUL w Lublinie. Niech Mu ziemia kanadyjska lekką będzie!

Maria F. Zielińska

Początek strony